Erik Gustav Geijer

Levde: 1783-1847 (64 år)
Titel: Skald, tonsättare, författare och historieprofessor
Far: Bengt Gustaf Geijer (1748-1814)
Mor: Ulrika Magdalena Geisler (1760-1823)

Erik Gustaf Geijer

Biografi
Erik Gustav Geijer föddes den 12 januari 1783 på Ransäters bruk i Värmland som son till brukspatron Bengt Gustaf Geijer (35) och Ulrika Magdalena Geisler (23).

Studier
Som tolvåring gick Geijer i Karlstads skola varefter han studerade på Uppsala universitet där han blev filosofidoktor 1806, docent i historia 1810 och ordinarie professor 1817 vid tjugofyra års ålder. Som 20-åring fick han Svenska Akademiens stora pris för sin 'Äreminne över Sten Sture d.ä.'.

Docent i historia
Åren 1809-1810 tillbringade han i England. Under den här resan utnämndes han till docent i historia (år 1810) vid Uppsala universitet och ingick följande året i Götiska förbundet, i vars verksamhet han ivrigt deltog.

I början av 1816 höll Geijer föreläsningar över svenska historien som besöktes av ett för den tiden stort antal åhörare, bland dem den tyska författarinnan Amalia von Helvig som då vistades i Uppsala. Hon gjorde ett djupt intryck på honom och väckte hans sinne för konstens skönhet. Han hämtade ämnen till sin diktning från forntiden och skrev de berömda dikterna 'Vikingen' och 'Odalbonden' och i folkvisestil skrev han 'Den lille kolargossen'. Geijer var även tonsättare. Han satte melodier till många av sina smådikter.

Historieskrivare
År 1817 blev han professor i historia och ansågs såsom universitetets främste man på sin tid. Som professor vid Uppsala universitet skrev han Svenska folkets historia och blev genom detta också en berömd historieskrivare.

År 1821 blev han med anledning av den filosofiska skriften »Thorild» utsatt för en tryckfrihetsprocess som hade kunnat medföra landsförvisning eftersom vissa åsikter som han uttalat om dogmerna ansågs innebära förnekelse av den rena evangeliska läran. Han frikändes emellertid från dessa. 1838 gav han ut första numret av tidskriften "Litteraturbladet".

Äktenskap & barn
Den 6 juli 1816 gifte Geijer (33) sig med sin syssling Anna Elisabeth Lilljebjörn (26) och de fick barnen:
1) Knut (1818-1849)
2) Erik (1822-1858)
3) Agnes (1824-1885)
4) Bengt (1827-1915)

Geijer (64) gick bort den 23 april 1847 i Stockholm och begravdes på gamla kyrkogården i Uppsala.

År Titel/händelse (urval)
1899 Inskriven vid Uppsala universitet
1806 Filosofie kandidat (feb)
1806 Disp pro gradu (10 juni)
1806 Magister (14 juni)
1810 Docent i historia vid Uppsala universitet
1811-1814 Informator i Stockholm
1815 Extra ordinarie adjunkt och vikarierande professor vid Uppsala universitet
1817 Professor
1817 Ledamot av Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg (LVVS)
1819 Ledamot av Vetenskapsakademien (LVS)
1817 Korresoponderande Ledamot av Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia (KorrespLSkS)
1822-1830 Rektor vid Uppsala universitet
1824 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund (LSA)
1824 Ledamot Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (LVHAA)
1825-1828 Ledamot av den 'stora uppfostringskommittén'
1828-1830 Ledamot av prästeståndet
1829 Ledamot av musikaliska akademien (LMA)
1830 Ledamot av samfundet Pro fide et christianismo
1831 Ledamot av samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia (LSkS)
1835 (LVA)
1836-1843 Rektor vid Uppsala universitet
1840-1841 Ledamot av prästeståndet
1845 Hedersledamot av Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg (HedLVVS)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-05 | Uppdaterad 2021-01-03

Samtida händelser 1783 - 1847
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel
1817 Kaffeförbud införs för 5:e gången
1818 Karl XIII dör
1818 Karl XIV Johan blir kung
1822 358 hus i Norrköping brinner ner
1822 Kaffeförbudet från 1817 hävs
1824 Stockholms dagblad grundas
1827 Brand förstör största delen av Åbo
1830 Hierta grundar Aftonbladet
1831 Första hästkapplöpningen i Sverige
1832 Dödsstraffet hängning avskaffas
1834 Första mekaniska bomullsväveriet
1834 Koleran dödar 12 500 i Göteborg
1836 Triumfbågen i Paris färdigbyggd
1838 Demonstrationer mot judar (Sthlm)
1841 Spö- och risstraff isf böter avskaffas
1841 Stockstraffet avskaffas
1842 Obligatorisk skolgång införs
1844 Karl XIV Johan dör
1844 Oscar I blir ny kung
1844 Säkerhetständstickan uppfinns
1845 Förbudet mot kusingifte upphävs
1846 Skråväsendet avskaffas

Källor
Böcker:
• Vem är vem i världslitteraturen, författarlexikon

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» runeberg.org
» stora bilden
» geni.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon