Jesper Svedberg

Titel:
Biskop och språkforskare
Levde:
1653 - 1735 (81 år)
Jesper Svedberg

Historia:

Jesper Svedberg föddes den 28 augusti 1653 på gården Sveden nära Falun som son till bergsmannen Daniel Isaksson och Anna Pedersdotter.

Han gick i Falu skola och skickades 1666 till Uppsala och 1669 till den nyinrättade universitetet i Lund. Efter fem års vistelse i Lund återvände han 1674 till Uppsala och blev där 1682 fil. magister. Året därpå prästvigdes han och utnämndes 1684 till pastor vid livregementet till häst.
Året därefter åkte han utomlands och besökte bland annat England, Frankrike, Tyskland och Holland. Han återvände till Sverige och började sin tjänst som präst vid regementet, och förhörde soldaterna på katekesen och höll predikningar för dem. Soldaterna sa själva att de var mer rädda när de såg honom komma än de hade varit när de gick i strid mot sina fiender!

1683 gifte han sig med Sara Behm och fick med henne bland annat sonen Emanuel Svedenborg. 1697 gifte han sig för andra gången, nu med Sara Bergia och 1720 för tredje gången, nu med Kristina Arrhusia.

Karl XI gjorde honom till predikant vid det kungliga hovet, och sedan till professor i Uppsala. Han blev också rektor för hela universitetet.
1702 blev han biskop i Skara. Han var en sträng biskop som noga övervakade prästerna och såg till att de skötte sig.
Han tyckte det var viktigt att alla fick lära sig läsa och inte bara de som skulle bli präster och den högre stånden.

1695 kom den första psalmboken ut, som användes i hela den svenska kyrkan. I den fanns det översättningar från tyska psalmer, men också många svenska. bland annat skrev hans goda vän Israel Kolmodin några. Själv skrev han fjorton stycken.
Han stod alltid i högt anseende hos Karl XI däremot inte alltid lika väl hos adelsmännen som han gärna, utan hänsyn, bestraffade i sina predikningar. Hans söner adlades med namnet Svedenborg.
Han dog i Skara den 26 juli 1735, 81 år och 10 månader gammal.

Inlagd 2004-11-14 | Uppdaterad 2017-10-25
Händelser under Jesper:s livstid
1658-1660  Karl X Gustav andra danska krig.
1660  Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1661  Stockholm Banco ger ut de första sedlarna.
1664  Karlshamn får stadsrättigheter.
1665  Hela Nyköping brinner upp på några timmar.
1666  Lunds universitet grundas.
1668  Sveriges riksbank grundas.
1669  23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669  Kyrkobön mot trolldom införs.
1670  Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.
1673  En 5 år lång missväxtperiod börjar.
1676  Skeppet Kronan förliser utanför Öland.
1677  Kyrkobönen mot trolldom avskaffas.
1680  Straffet för slagsmål vid kyrkobesök skärps.
1682  Indelningsverket införs.
1685  Kaffet kommer till Sverige.
1687  Isaac Newton publicerar sin gravitationslag.
1690  Kakao/choklad kommer till Sverige.
1691  Sverige drabbas av missväxt.
1693  Drottning Ulrika Elonora dör, 36 år gammal.
1695  En svår missväxt drabbar Sverige.
1697  Kung Karl XI dör, och Karl XII blir kung.
1697  Stockholms slott brinner ner.
1700-1721  Stora nordiska kriget pågår.
1704  Sista avrättningen av en häxa i Sverige.
1707  Ramlösa Hälsobrunn invigs.
1709  Slaget vid Poltava.
1710  Ca 100 000 svenskar dör i pesten.
1713  Kalabaliken i Bender.
1715  Nödmynt börjar tillverkas pga kriget.
1717  Nordens första sjukhus öppnas i Uppsala.
1718  Karl XII stupar i Halden, Norge.
1720  Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1721  Ryska flottan härjar norrländska kusten.
1725  Stor missväxt i stora delar av landet.
1726  Bönemöten i hemmen förbjuds.
1730  Glasögonbågarna uppfinns.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.

Källor