Emanuel Svedenborg

Levde: 1688-1772 (84 år)
Titel: Vetenskapsman, andeskådare, uppfinnare
Adel/ätt: Adliga ätten Svedenborg. Adlad 1719
Far: Jesper Svedberg (1653-1735)
Mor: Sara Behm (1666-1696)

Emanuel Svedenborg

Biografi
Emanuel Svedenborg (även Swedenborg förekommer) föddes den 29 januari 1688 i Stockholm som son till biskop Jesper Svedberg (35) och Sara Albrektsdotter Behm (22).

Studier
Redan som barn sysslade Emanuel med andliga betraktelser. Han studerade österländska och klassiska språk, geometri, mekanik, kemi och naturvetenskap. Under pesten 1710 när nästan all undervisning avstannade på skolorna, reste han utomlands och var bland annat i England. Han kom tillbaka 1714 och förvånade alla med sina ovanliga kunskaper.

Assessor
Karl XII var tillbaka på svensk mark, presenterade Christopher Polhem Svedenborg för kungen som snabbt fattade tycke för den lärde unge mannen, och helst då för hans kunskaper i matematik. Kungen utnämnde honom därför till assessor i bergskollegium. Tiden efter detta arbetade han under Polhem, dels vid anläggandet av saltsjuderiet i Bohuslän, dels vid Trollhätte slussbyggnad och dockbyggnaden i Karlskrona.

År 1719 blev han adlad och tog då namnet Svedenborg. Tio år senare blev han ledamot av Vetenskapssocieteten i Uppsala och 1734 blev han medlem av kejserliga akademien i St. Petersburg.

Böcker
Han gav ut böcker som handlade bland annat om matematik, naturfilosofi, mineralogi, anatomi och fysiologi.

1736 reste Svedenborg återigen utomlands och besökte då Italien, Holland och England och kom inte hem till Sverige förrän sju år senare. Han tog då avsked från alla sina befattningar i statens tjänst. Efter detta sysselsatte han sig mest med författandet av teologiska arbeten. Han uppehöll sig längre tider i England och Amsterdam, och sista gången han var i Sverige var år 1770.

Uppenbarelser
Svedenborg har av många blivit ansedd för att nästan vara sinnesrubbad medan andra betraktat och beundrat honom som en profet med gudomliga uppenbarelser. Själv försäkrade han (1745) att han haft uppenbarelser av änglar och andar som meddelat honom "det nya Jerusalems himmelska lära".

Bland det märkligaste var nog Svedenborgs siarförmåga. Det sägs att när han var i Göteborg den 19 juli 1759 så såg han den stora eldsvådan som pågick i Stockholm, samt att han till Lovisa Ulrika skall ha viskat de orden som hennes bror August Vilhelm sagt till henne i enrum på sin dödsbädd.

På Julafton år 1771 fick Svedenborg (84) ett slaganfall som han aldrig helt repade sig ifrån och han gick bort, ogift, den 29 mars 1772. Han begravdes i London. 1908 fördes hans kista till Sverige och sattes ned i Uppsala domkyrka i en sarkofag.

Kuriosa
Åttiofem år efter sin död blev Svedenborg hedrad med ett minnesmärke av en engelsman.

År Titel/händelse (urval)
1699 Student i Uppsala
1716-1724 Extra ordinarie assessor i bergskollegium (dec)
1724 Ordinarie assessor i bergskollegium (juli)
1741 Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien (LVA)
1747 Avsked från assessorstjänsten (juni)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-13 | Uppdaterad 2021-01-10

Samtida händelser 1688 - 1772
1691 Sverige drabbas av missväxt
1693 Drottning Ulrika Elonora dör
1695 En svår missväxt drabbar Sverige
1697 Kung Karl XI dör
1697 Karl XII blir kung
1697 Stockholms slott brinner
1700-1721 Stora nordiska kriget pågår
1704 Sista häxavrättningen i Sverige
1707 Ramlösa Hälsobrunn invigs
1709 Slaget vid Poltava
1710 Ca 100 000 svenskar dör i pesten
1713 Kalabaliken i Bender
1715 Nödmynt börjar tillverkas (sv)
1718 Karl XII stupar i Halden, Norge
1718 Puckle uppfinner maskingeväret
1720 Fredrik I blir svensk kung
1721 Ryska flottan härjar Norrlands kust
1725 Missväxt i stora delar av landet
1726 Bönemöten i hemmen förbjuds
1730 Glasögonbågarna uppfinns
1731 Ostindiska kompaniet bildas
1734 Stympning avskaffas som straff
1734 Bouppteckningar blir lag i Sverige
1739 Vetenskapsakademien grundas
1740 Bellman föds i Stockholm
1741-1743 Hattarnas ryska krig
1743 Stora daldansen utspelar sig
1749 Modern befolkningsstatistik införs
1751 Fredrik I dör, Adolf Fredrik blir kung
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» adelsvapen.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon