Johan Georg I av Sachsen

Titel:
Kurfurste av Sachsen 1611-1656
Levde:
1585 - 1656 (71 år)
Johan Georg I av Sachsen

Historia:

Johan Georg I av Sachsen föddes 5 mars 1585 som son till Kristian I av Sachsen och Dorothea av Brandeburg. 1611 blev han kurfurste efter att hans bror, Kristian II avlidit. Han gifte sig första gången med med Sibylla Elisabeth av Würtemberg.

År 1619 avslog han anbudet om Böhmens (nu Tjeckien) krona, och gav ärkehertig Ferdinand sin röst vid kejsarvalet samma år. Hans största intresse var jakt, han skröt med att han lagt ner 150 000 djur, annars pratade han inte så mycket, han kunde sitta tyst hela middagar igenom, han drack desto mer och på grund av detta fick han smeknamnet "Öl-Göran".

Hans andra giftermål var med Magdalena Sibylla av Brandenburg, och med henne fick han nio barn, tre döttrar och sex söner.

Sedan Tillys trupper börjat härja i Sachsen, beslutade Johan Georg och Gustav II Adolf att anfalla Tilly. Detta blev slaget vid Breitenfeld där Tilly och hans trupper till slut tog till flykten. Efter Gustav II Adolfs död 1632 och svenskarnas nederlag vid Nördlingen 1634 (sydtysk stad, belägen i delstaten Bayern) slöt Johan Georg ett förbund med kejsaren, samt förband sig att medverka till att driva svenskarna och fransmännen ur Tyskland. Detta gjorde att hans land härjades av Johan Banérs och Lennart Torstenssons arméer, vilket i sin tur gjorde att han 1645 var tvungen att ingå stillestånd med svenskarna. Han var befälhavare över de Sachsiska styrkorna i slaget vid Wittstock 1636, (ca åtta km från Berlin) som ingick i det trettioåriga kriget. Johan Georg dog den 8 oktober 1656, 71 år och sju månader gammal.

Inlagd 2004-10-12 | Uppdaterad 2017-10-25
Händelser under Johan Georg I:s livstid
1592  Sigismund blir kung i Sverige.
1595  25-årskriget slutar.
1598-1613  "Den stora oredan" pågår i Ryssland.
1602  Holländska ostindiska kompaniet bildas.
1605  Krutkonspirationen i London misslyckas.
1608  Fransmännen grundlägger Quebec i Canada.
1610  Ludvig XIII blir fransk kung.
1615-1635  Cirka 5000 "häxor" bränns i Frankrike.
1618-1648  Trettioåriga kriget pågår i Europa.
1625  Nieuw-Amsterdam (New York) grundas.
1627-1629  200 "häxor" bränns i Tyskland.
1632  Vladislav IV blir kung i Polen.
1636  Harvarduniversitetet i Cambridge grundas.
1642  Bibeln utges i sin helhet på finska.
1649  Englands kung, Karl I avrättas.
1652  Första kaffehuset i London öppnar.

Källor