Lars Larsson (Molin)

Levde: 1785-1845 (59 år)
Titel: Tjuv och författare, kallad Lasse-Maja
Far: Lars Olsson
Mor: Stina Olsdotter

Lars Molin - Lasse-Maja

Biografi
Lars Larsson Molin (mer känd som Lasse-Maja) föddes den 5 oktober 1785 i Djupdahlen i Ramsberg socken i Örebro län som son till sockenskräddaren senare bergsmannnen Lars Olsson och Stina Olsdotter.

Maja
Lasse blev i unga år kär i grannflickan som hette Maja, och det var därför som han kallades för 'Lasse-Maja' när han klädde ut sig till kvinna. Han gjorde en rad rån och småstölder och brukade då för det mesta klä ut sig i kvinnokläder, kanske för att han trodde att han hade större chans att inte åka fast då. De flesta brotten utförde han emellertid ändå som man, iförd herrkläder.

När han klädde sig i kvinnokläder kunde han till exempel lura män att bjuda hem honom och från dessa stal han sedan pengar och saker, gärna efter att de druckit några flaskor vin tex. Han kunde också ta anställning som piga och sedan plundra husbonden på värdesaker. Bland befolkningen var han väldigt populär eftersom han ansågs ta från de rika och ge till de fattiga (fast det nog inte var så ändå). Sin mest aktiva period hade han från 1800-talets början fram till 1812.

Lyckades rymma
Den 4 maj 1811 skulle Lasse-Maja flyttas från Västerås till Örebro men lyckades då rymma. Han höll sig undan från maj 1811 till februari 1812 då Stockholmspolisen spårat upp honom. Landshövdingen i Örebro län, Salomon Löfvenskjöld, skrev då följande kungörelse:

Kungörelse
"Konungens Befallningshafwande i Westerås har hos mig tillkännagifwit, att den till händer och fötter fängslade och ifrån Westerås på wägen hit till Slottshäcktet Lördagen den 4 af innewarande månad afsände Stor-tjufwen Molin eller Lasse Maja, genom uppenbar wårdslöshet hos Fångföraren Per Persson i Åby, Kohlbäcks Socken, beredt sig tillfälle rymma och på flygten komma, utan att ännu, oaktadt sorgfälligaste efterspaning, kunna ertappas; I anledning hwaraf bemälte Molin eller Lasse Maja, härigenom efterlyses, med strängaste befallning till Krono- och Stadsbetjente, att honom på det sorgfälligaste efterspana, wid ertappandet gripa och under starkaste fängsliga säkerhet hit införa låta. Molin är af medelmåttig längd, men stadig wäxt, bleklagd, med blå eldiga ögon, swart afklipt hår, något långt swart skägg, och har ett ärr öfwer pannan, samt war wid rymmandet klädd i grå Landtwärnsråck med mässingsknappar, gula eller gröna byxor, gammal swart hatt, skor, men utan strumpor."
Örebro slott i Lands-Kansliet den 15 Maj 1811.
Salomon Löfvenskjöld

Lasse-Maja
Lasse-Maja

Spöstraff
Den 22 februari 1812 greps han av polisen, och en månad senare dömdes han för inbrott i Järfälla kyrka till 40 par spö samt kyrkplikt. Spöstraffet utfördes offentligt på Barkarby Torg och efter att en grundlig undersökning gjorts i de närliggande socknarna dömdes han till livstids fängelse på Carlstens fästning. Han var då 27 år gammal. Under sin tid i fängelset skrev han sina memoarer som han kallade för; 'Lasse-Majas besynnerliga äventyr' som kom ut 1833 och som på 1800-talet blev Sveriges mest lästa bok efter bibeln. Han lyckades också klara sig levande från det hårda livet på fästningen vilket inte var alla förunnat.

Benådad efter 25 år
Lasse-Maja sände fem nådeansökningar till kungen och tjugofem år senare (1838) benådades han äntligen av Karl XIV Johan. Så vid 52 års ålder var han återigen en fri man. Han levde sedan lugnt vid några släktingar i Arbogatrakten där han gick bort den 4 juni 1845, 59 år gammal. Han är begravd på stadskyrkogården i Arboga, Västmanland.

År Händelser
1802 Dömd för stöld vid Linde-Ramsbergs bergslags häradsrätt (10 dec)
1806 Dömd för stöld vid Linde-Ramsbergs bergslags häradsrätt (18 jan)
1808 Dömd för stöld vid Linde-Ramsbergs bergslags häradsrätt till livstids arbete vid Nya Älvsborgs fästning (13 jan)
1808 Livstidsdomen fastställd av Svea hovrätt men ändrat till Karlskrona fästning (26 feb).
1808 Livstidsdomen fastställd av Gustav IV Adolf (23 apr)
1811-1812 På rymmen
1813 Åter dömd till livstids fästningsarbete för stöld av Svea hovrätt (28 juli)
1813-1838 Fånge på Karlstens fästning
1823 Rymde men infågades snabbt. Straffet blev prygel
1838 Benådad av Karl XIV Johan (4 dec)
1839 Frigiven (9 juli)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-01-03 | Uppdaterad 2021-01-19

Samtida händelser 1785 - 1845
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel
1817 Kaffeförbud införs för 5:e gången
1818 Karl XIII dör
1818 Karl XIV Johan blir kung
1822 358 hus i Norrköping brinner ner
1822 Kaffeförbudet från 1817 hävs
1824 Stockholms dagblad grundas
1827 Brand förstör största delen av Åbo
1830 Hierta grundar Aftonbladet
1831 Första hästkapplöpningen i Sverige
1832 Dödsstraffet hängning avskaffas
1834 Första mekaniska bomullsväveriet
1834 Koleran dödar 12 500 i Göteborg
1836 Triumfbågen i Paris färdigbyggd
1838 Demonstrationer mot judar (Sthlm)
1841 Spö- och risstraff isf böter avskaffas
1841 Stockstraffet avskaffas
1842 Obligatorisk skolgång införs
1844 Karl XIV Johan dör
1844 Oscar I blir ny kung
1844 Säkerhetständstickan uppfinns

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet.se
» bild alvin
» bild flickr

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon