John Ericsson

Levde: 1803-1889 (85 år)
Titel: Ingenjör och uppfinnare
Far: Olof Ericsson (1778-1818)
Mor: Brita Sofia Yngström (1778-1853)

John Ericsson

Biografi
Johan (senare John) Ericsson föddes den 31 juli 1803 nära Långbanshyttan i Värmland som son till bergsmannen Olof Ericsson (25) och Brita Sofia Yngström (25). Johan var bror till kanal- och järnvägsbyggaren Nils Ericson.

Ingenjörselev
Vid tretton års ålder blev John antagen som ingenjörselev vid byggandet av Göta kanal. Han var en otroligt duktig kartritare och tecknare och han blev därför snart observerad av Göta kanals grundare, Baltzar von Platen, som gav honom uppgiften att utstaka grävningsarbetet för en arbetsstyrka på 600 man. Han var då endast tretton år gammal, och så liten att de var tvungna att ta med en pall som han stod på, så han nådde upp för att se genom avvägningsinstrumentet.

På lediga stunder studerade John matematik och mekanik och ritade av de maskiner som användes till kanalbygget. Han blev emellertid intresserad av militärbanan och 1820 började han vid Jämtlands regemente där han året efter blev fänrik i fältjägarkåren. På fritiden ritade han kartor, och de kartorna han gjorde var så förnäma att de visades för kung Karl XIV Johan, som blev så imponerad att han utnämnde honom till löjtnant vid endast nitton års ålder. Kort därefter tog han lantmäteriexamen i Stockholm och blev därefter anställd vid avvittringsverket i Norrland, där han genast utmärkte sig för sin arbetsamhet och kartritning.

John Ericsson

Till London 1826
Han gjorde flera uppfinningar bland annat en varmluftsmaskin. För att lansera sina uppfinningar tog han avsked från militären 1826 med kaptens rang och åkte till England för att aldrig mer återkomma till Sverige. I England bytte han också sitt förnamn Johan till John.

Tävlade med lokomotiv
I London utlyste styrelsen för bolaget Liverpool-Manchester-banan en tävling. Uppgiften var att konstruera ett lokomotiv som vägde minst sex ton, kunde dra tre gånger sin egen vikt och som hade en medelhastighet på minst 10 miles i timmen (16 km/tim). John deltog i tävlingen och på sju veckor gjorde han ett lokomotiv som var snabbast men på den tredje tävlingsdagen sprack en av ångpannorna så han förlorade.

Fängelse
John hade ont om pengar eftersom det var dyrt att finansiera alla sina uppfinningar så han lånade pengar från olika personer och blev efter en tid jagad för sina skulder. I april 1832 fängslades han och kastades i fängelse, på grund av obetalda räkningar. I fängelset fortsatte han med sina uppfinningar. År 1833 blev han fri igen.

Han konstruerade en hjuldriven brandångpump som brandkåren använde sig av, och som han fick många medaljer för. Han uppfann även ytkondensorn, djuplodet och propellern. Han använde sin nya ångpanna och spruta, och uppfann ångsprutan.

John Ericsson

Till Amerika 1839
Han byggde en bogserbåt och bjöd in den engelska militären för en visning. De förkastade dock hans uppfinning. Arg över detta åkte John (36) i november 1839 till Amerika istället där han sedan levde i resten av sitt liv och där han 1848 blev amerikansk medborgare.

USS Princeton
Han uppfann skruvfartyget, en typ av krigsångfartyg, vilket gjorde att hela det militära sjöfartsväsendet ändrades. Han konstruerade fregatten USS Princeton (1843) som blev världens första örlogsfartyg med propellrar och när den var klar bjöds president John Tyler och hela den amerikanska regeringen in på en tur i fregatten. På kvällen sköts det med kanoner från båten varvid en kanon exploderade och sex personer dog omedelbart.

Några uppfinningar (litet urval)
Bland hans övriga uppfinningar kan bland annat följande nämnas:
• en solmaskin (försök med att använda solstrålarnas värme till driftkraft)
• hydrostatisk våg
• ytkondensorn
• djuplodet
• en maskin för att ta salt ur havsvatten
• en larmbarometer
• ett instrument för mätning av avstånd på sjön
• en pyrometer
• hjuldriven brandångpump
• slätborrade kanoner
• ett slags kanonbåt (till svenska marinen)

John Ericsson

USS Monitor
Den av Johns uppfinningar som mer än någon annan gjort hans namn världsbekant är det pansarskepp han konstruerade som kallades för USS Monitor. Den 6 mars 1862 låg den första monitorn färdig och den var sedan med under det amerikanska inbördeskriget redan tre dagar senare då den gick till anfall på sydstatarnas pansarklädda ångfartyg Merrimac, som flydde efter endast tre timmar. Med detta räddades Nordstaternas flotta. Amerika skapade sedan en hel flotta med hans nya krigsbåtar och även andra länder såsom Sverige, Norge och Ryssland köpte dessa båtar. Han uppfann också undervattenstorpederna. På egen bekostnad byggde han ett snabbgående litet fartyg som kallades för Destroyer och som var avsett att skicka ut torpederna.

Ericsson place i New York
Först vid 60 års ålder blev han en rik man och kunde köpa sig ett hus i New York. Där finns också en grön och lummig park som är uppkallad efter honom som heter 'Ericsson place'. Fastän han inte varit hemma i Sverige på så många år glömde han aldrig bort sitt hemland och han sände ofta hem pengar till Sverige för att användas i olika företag. På 1860-talet var han sysselsatt med ett system för Sveriges sjövapen. Till den första pansarbåten 'Sköld' skänkte han maskineriet och till den första monitorn som hette 'John Ericsson' skänkte han två 15-tums kanoner.

John blev kallad som ledamot av Vetenskapsakademien och Krigsvetenskapsakademierna med flera akademier och han blev av Lunds universitet utnämnd till filosofi hedersdoktor samt hedrades av järnkontoret med deras stora guldmedalj.

Sexbladig propeller

Barn
År 1824 fick John tillsammans med Carolina Christina Schlyter ett barn som fick namnet Hjalmar Elworth. Carolinas adliga far ville emellertid inte se sin dotter gift med en 'simpel Ericsson' så Johan kördes på porten.

Äktenskap
Den 16 oktober 1836 gifte John (33) sig i London med engelskan Amelia Byam (19). De fick inga barn och var i praktiken separerade efter det att Amelia efter en tid i Amerika återvände till England.

Dog i Amerika, begravdes i Sverige
John Ericsson (85) gick bort i sitt hus på 36 Beach Street, New York den 8 mars 1889 i New York. Hans sista önskan var att få bli begravd i Sverige och hans kropp fördes efter hans död, under mycket stora högtidligheter, ombord på amerikanska pansarkryssaren Baltimore och fördes på detta sätt tillbaka till Sverige efter 66 år utomlands. Fartyget kom till Stockholm den 16 september 1890 där stora hedersbetygelser skedde till hans minne. Sedan fördes kroppen via järnväg till Värmland. Den 30 september 1895, alltså 6½ år efter hans död, gravsattes han i ett nytt gravkapell på Filipstads nya kyrkogård. 1893 restes en staty av honom i New York och samma år lät Vetenskapsakademien prägla en medalj över honom. I Sverige finns det statyer på honom i Göteborg och Stockholm.

År Titel/händelse (urval)
1811 Elev vid Göta kanalbolags ritkontor i Forsvik
1811 Elev å kanalbyggnadskontoret i Tåtorp
1816 Biträdande nivellör vid Riddarhagens station
1816 Nivellör vid Rotkilens station, nära Töreboda
1820 Fanjunkare vid Jämtlands fältjägarregemente
1821 Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente
1822 Lantmäteriexamen (27 mars)
1822 Officersexamen (18 juni)
1822-1826 Tjänsteman vid avvittringsverket i Jämtland
1826 Tjänstledig från militärtjänsten, till en början på ett år
1826 Flyttade till England
1827 Avsked ur svensk militärtjänst med kaptens namn, heder och värdighet
1826-1839 Verksam i England och i amerika som uppfinnare och konstruktör, tjänstgjorde vid Eastern Counties railway i England
1839 Flyttade till Amerika
1841 Tilldelades Jernkontorets stora guldmedalj
1848 Amerikansk medborgare (28 okt)
1850 Riddare av Vasaorden (RVO)
1850 Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien (LVA)
1852 Ledamot av Krigsvetenskapsakademien (LKrVA)
1860 Amerikanska Rumfordmedaljen
1862 Kommendör av Nordstjärneorden (KNO)
1863 Hedersmedlem Kungliga Örlogsmannasällskapet (HedLÖS)
1863 Juridik hedersdoktor vid Wesleyan university, Amerika
1867 Kommendör med stora korset Nordstjärneorden (KmstkNO)
1868 Filosofie hedersdoktor vid Lunds univ
1869 Hedersledamot av Fysiografiska sällskapet i Lund (HedLFS)
1870 Hedersledamot av Vetenskapsocieteten i Uppsala (HedLVS)
1871 Kommendör av Danska Dannebrogsorden (KDDO)
1877 Hedersledamot av Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg (HedLVVS)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-01-20 | Uppdaterad 2020-09-26

Samtida händelser 1803 - 1889
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel
1817 Kaffeförbud införs för 5:e gången
1818 Karl XIII dör
1818 Karl XIV Johan blir kung
1822 358 hus i Norrköping brinner ner
1822 Kaffeförbudet från 1817 hävs
1824 Stockholms dagblad grundas
1827 Brand förstör största delen av Åbo
1830 Hierta grundar Aftonbladet
1831 Första hästkapplöpningen i Sverige
1832 Dödsstraffet hängning avskaffas
1834 Första mekaniska bomullsväveriet
1834 Koleran dödar 12 500 i Göteborg
1836 Triumfbågen i Paris färdigbyggd
1838 Demonstrationer mot judar (Sthlm)
1841 Spö- och risstraff isf böter avskaffas
1841 Stockstraffet avskaffas
1842 Obligatorisk skolgång införs
1844 Karl XIV Johan dör
1844 Oscar I blir ny kung
1844 Säkerhetständstickan uppfinns
1845 Förbudet mot kusingifte upphävs
1846 Skråväsendet avskaffas
1850 Dagens svenska polis grundläggs
1853 1:a svenska telegraflinjen öppnas
1855 Offentliga spö/risstraff avskaffas
1856 Sveriges första järnväg öppnas
1859 Oscar I dör Karl XV blir kung
1862 Stockholm-Göteborg järnväg invigs
1865 Svenska röda korset bildas
1872 Karl XV dör Oscar II blir kung
1873 Riksdalern ersätts av kronan
1876 L M Ericsson grundas
1877 Telefonen börjar införas i Sverige
1878 Metersystemet införs
1881 Nattarbete för barn förbjuds
1885 Första blindtarmsoperationen
1886 Pemberton uppfinner Coca-cola

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)

Hemsida:
» riksarkivet.se
» arkivkopia.se

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon