Elizabeth I

Levde: 1533-1603 (69 år)
Titel: Drottning av England och Irland 1558-1603 (45 år)
Krönt: 15 januari 1559 (Westminster Abbey, London)
Far: Henrik VIII (1491-1547)
Mor: Anne Boleyn (150(7)-1536)

Elizabeth I av Tudor

Biografi
Elizabet Tudor föddes den 7 september 1533 i Greenwich Palace som dotter till Henrik VIII (42) och Anne Boleyn.
När hon var endast två år och åtta månader gammal anklagades hennes mor Anne för otrohet och halshöggs den 19 maj 1536.

Uppväxt
Elizabeth vistades mest på slottet Hatfield där hon fick en omsorgsfull uppfostran. Hon ärvde sitt fars goda huvud med gott minne, folkliga sätt och hänsynslösa viljestyrka, men även sin mors fåfänga och tillgjordhet och lust för intriger. Hon studerade och gjorde goda framsteg i bland annat språk.

När Elizabeth var fjorton år (1547) dog hennes far Henrik (55) och hennes halvbror Edward (9) blev då Englands nya kung med förmyndarregering.

Edvard I Tudor
Edvard I Tudor
(1537-1553)

1547-1558
Hennes far Henrik hade brutit med Rom och påven och förklarat sig själv för kyrkans överhuvud och alltså lagt grunden för reformationen som Edward sedan gjorde snabba framsteg i landet med.
När Edward dog 1553 blev deras halvsyster Maria, som var en fanatisk katolik, drottning. Hon återupptog förbindelsen med Rom och påven igen, och sedan förföljde hon protestanterna, som avrättades. Trakasserierna skapade ett djupt missnöje hos landets protestanter som därför satte sitt hopp till Elizabet, som också var protestant. Maria, som trodde att halvsystern Elizabeth stod i hemlig förbindelse med protestanterna höll henne en tid fången i Towern och när hon väl blev fri därifrån skuggades hon.

Maria I Tudor
Maria I Tudor
(1516-1558)

Drottning 1558
Efter Marias död 1558 blev Elizabet (25) England och Irlands nya drottning. Hennes första regeringshandling blev att ordna de kyrkliga förhållandena. Uppfostrad i sin fars halvkatolska protestantism och rätt så ointresserad i trosfrågor, intog hon i början en obestämd ståndpunkt i dessa frågor, ja hon var till och med inte främmande för att sluta sig till katolicismen, men då påven motsatte sig hennes rätt till kronan, då han tyckte att Henrik VIII:s giftermål med Elizabets mor Anne Boleyn hade varit ogiltigt, då ställde hon sig på protestanternas sida. Tillsammans med parlamentet hävde hon allt vad Maria gjort för katolicismens samt fastställde den engelska trosbekännelsen och gudstjänsten (1562). Katolikerna som sedan inte ville gå med på den nya kyrkoordningen straffades hårt.

Maria Stuart
Maria Stuart
(1542-1587)

Maria Stuart
Skottlands drottning Maria Stuart tog till sig den katolska läran och fick på det sättet skottarna emot sig. Sedan hennes man Henry Stuart (Darnley) blivit mördad bröt det ut uppror, eftersom man trodde att hon var medskyldig. Hon tvangs därför avsäga sig kronan och fly till England (1568). Där begärde hon Elizabets hjälp om att ta tillbaka makten i Skottland. Detta ville dock inte Elizabet hjälpa henne med, dessutom var Maria släkt med kung Henrik VII och kunde därför göra anspråk på den Engelska kronan också, om hon ville. Därför lät Elizabet sätta henne under bevakning och försökte sedan skaffa fram bevis för att Maria varit delaktig i mordet på sin man.

Maria avrättas
Ursinnig över att vara under bevakning gjorde Maria allt för att själv bli drottning i England. Det upptäcktes mer än en komplott där Mara lär ha varit inblandad. Slutligen ställdes Maria (44) inför en domstol som dömde henne till döden och hon avrättades den 8 februari 1587.

Jakob I Stuart
Jakob I Stuart
(1566-1625)

Ostindiska kompaniet
Englands handel växte med förvånande fart under Elizabets regeringstid. År 1600 gav hon några köpmän i London uteslutande rätt att handla på Ostindien och lade på så sätt grunden till det längre fram så mäktiga Ostindiska kompaniet. Hon gynnade näringslivet genom att bevara fred och borgerlig ordning i landet och genom att uppmuntra invandringen av flitiga nederländare som flytt från sitt förtryckta hemland. Hennes sista bragd var att erövra Irland år 1603.

Elizabeth (69) gick bort ogift och barnlös den 24 mars 1603 i Richmond efter 45 år på tronen, och begravdes i Westminster Abbey i London. Med henne utslocknade ätten Tudor. Nästa att bli regent i England var den avrättade Maria Stuarts son Jakob I.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-03-10 | Uppdaterad 2020-12-28

Samtida händelser 1533 - 1603
1536 Anne Boleyn avrättas
1542 Catherine Howard avrättas
1546 Martin Luther dör
1547 Henrik II blir kung i Frankrike
1554-1557 Stora ryska kriget pågår
1556 Filip II blir kung i Spanien
1560 Gustav Vasa dör
1563-1570 Nordiska kriget pågår
1566 Nostradamus dör
1568-1648 Nederländska frihetskriget
1569 Första statliga lotteriet (London)
1573 Henrik III blir kung i Polen
1574 Henrik III blir kung i Frankrike
1580 Spanska ridskolan i Wien grundas
1584 Ivan den förskräcklige dör
1587 Skottlands drottning Maria avrättas
1589 Henrik III mördas
1592 Sigismund blir kung i Sverige
1595 25-årskriget slutar, freden i Teusina
1598-1613 'Den stora oredan' i Ryssland

Källor

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon