Filip II

Levde: 1527-1598 (71 år)
Titel: Kung i Spanien 1556-1598 (42 år) (Filip II)
Kung i Portugal 1580-1598 (18 år) (Filip I)
Far: Karl V (1500-1558)
Mor: Isabella av Portugal (1503-1539)

Philip II av Spanien

Biografi
Filip II av Habsburg (Philip II) föddes i Valladolid, Spanien, den 21 maj 1527 som son till den tysk-romerske kejsaren Karl V (Charles V) (27) och Isabella av Portugal (24).

Hans far Karl abdikerade 1556 och delade de habsburgska länderna. Karls bror Ferdinand övertog de österrikiska arvländerna och med dem kejsarvärdigheten. Sonen Filip fick resten. Det betydde inte bara Spanien och dess rika amerikanska kolonier; dessutom ingick betydande områden i Italien och vissa stödjepunkter i Nordafrika och framför allt 'det burgundiska arvet'. Detta hade tillfallit Habsburg vid det burgundiska rikets sammanbrott 1477. Arvet innefattade Nederländerna (nuvarande Nederländerna, Belgien och Luxemburg) och en rad områden i östra Frankrike. Nya erövringar gjordes under hans tid, bland annat erövrades Philippinerna 1565 och Portugal och dess kolonier 1580.

Filip ställde sig i spetsen för motreformationen och i den spanska kronan såg han den sanna trons starkaste värn. Han styrde sitt jätterike enväldigt från det dystra Escorial. Här levde han som ett slags asketisk munkbyråkrat under hård självdisciplin, omgiven av en sträng etikett som blev mönsterbildande för det övriga Europas kungahus. Han var envis, långsint, hänsynslös och totalt osmidig.

Maria I Tudor
Maria I
(1516-1558)
Fiender saknade han inte. Frankrike kämpade för att bryta sig ut ur den habsburgska inringningen men misslyckades. Filips andra äktenskap som han ingick år 1554 med den Engelska drottningen Maria I av Tudor, kallad 'bloody Mary', hade gjort honom till de engelska katolikernas skyddsherre. Efter hennes död 1558 blev den protestantiska Elizabet I regent i England, och därmed fick Spanien ännu en fiende.

Svårast var emellertid nederländarna. 1572 reste de sig mot hans förtryck och fann en bundsförvant i England, som också hade intresse av att bryta Spaniens dominans på världshaven. Trots hårdhänt förtryck kom Filip inte till rätta med folket i norra Nederländerna. Hans invasionsförsök i England 1588 (då Spanien sände 'den oövervinneliga armadan') blev en katastrof. Engelsmän och holländare tog över allt mer av världshandeln medan den spanska ekonomin skadades av statlig monopolism, kunglig byråkrati och förödande inflation, som orsakades av de stora mängder silver som strömmade in från Amerika. Den inhemska produktionen förtvinade medan resurserna slösades på fruktlösa krig och skrytbyggen.

Elisabeth av Valois
Elisabeth av Valois
(1546-1568)
Äktenskap 1 & barn
Filip var gift fyra gånger, första gången 1543 med sin kusin Maria av Portugal. Maria gick bort endast sjutton år gammal (1545), fyra dagar efter hon födde deras son:
1) Carlos (1545-1568)

Äktenskap 2
År 1555 gifte sig Filip (28) med sin fars kusin Maria I av Tudor (39). De var gifta i tre år fram till Maria dog 1558. De fick inga barn.

Äktenskap 3 & barn
År 1560 gifte sig Filip (33) med Elisabeth av Valois (14). De var gifta i åtta år och fick barnen:
2) Dödfödd dotter (tvilling) (1564)
3) Dödfödd dotter (tvilling) (1564)
4) Isabella Clara Eugenia (1566-1633)
Anna av Österrike
Anna av Österrike
(1549-1580)
5) Catalina Micaela Emanuele (1567-1597)
6) Dödfött barn (1568)
Elisabeth gick bort den 3 okt 1568, 23 år gammal.

Äktenskap 4 & barn
År 1570 gifte sig Filip (44) med sin systerdotter Anna av Österrike (21). De var gifta i tio år, fram till 1680 då Maria gick bort. De fick barnen:
7) Ferdinand (1571-1578) † (6 år)
8) Charles (1573-1575) † (2 år)
9) Diego (1575-1582) † (7 år)
10) Philip III av Spanien (1578-1621)
11) Maria (1580-1583) † (3 år)

Filip gick bort den 13 september 1598, 71 år gammal.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-03-10 | Uppdaterad 2020-05-09
Samtida händelser 1527 - 1598
1533  Ivan den förskräcklige blir tsar (Ryssland)
1546  Martin Luther dör.
1547  Henrik II blir kung i Frankrike.
1554-1557  Stora ryska kriget pågår.
1568-1648  Nederländska frihetskriget pågår.
1569   Första statliga lotteriet hålls i London
1573  Henrik III blir kung i Polen.
1574  Henrik III blir kung i Frankrike.
1580  Spanska ridskolan i Wien startas i byn Lipizza
1584  Ivan den förskräcklige dör.
1589  Henrik III mördas.
1592  Sigismund blir kung i Sverige.
1595  25-årskriget slutar.

Källor
dela sidan

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon