August Bernadotte

Levde: 1831-1873 (41 år)
Titel: Prins, generallöjtnant och hertig av Dalarna
Far: Oscar I (1799-1859)
Mor: Josefina av Leuchtenberg (1807-1876)

August Bernadotte

Biografi
Nicolaus August Bernadotte föddes den 24 augusti 1831 på Drottningholm, som son till kronprinsen, den blivande Oscar I (32) och Josefina av Leuchtenberg (24). August var prins av Sverige och Norge samt hertig av Dalarna. Han var bror till Karl XV och Oscar II.

August fick undervisning av läraren J.L. Lundberg åren 1838-1850 och 1847 skrevs han in i arméns rullor där han blev underlöjtnant i livgardet till häst och dalaregementet den 9 oktober 1849. I november samma år tog han studentexamen. Han studerade sedan vid Uppsala universitet från hösten 1849 till hösten 1851. Hösten 1856 till våren 1857 befann han sig för studier i Schweiz.

August Bernadotte
August Bernadotte målad av Carl Staaff

Stjernsunds slott
Mellan åren 1856-1860 ägde han Stjernsunds slott i Närke där han brukade vara om somrarna och därefter bodde han tidvis i Kristineberg på Kungsholmen vid Stockholm som han innehade åren 1861-1864.

Långa utlandsresor
August gjorde gärna längre utländska resor. Vintern 1860-1861 vistades han i de östra medelhavsländerna där han bland annat stannade en längre tid i Aten och tre månader i Egypten samt gjorde en Nilfärd till Assuan. Hemresan gick över Marseille. I Tyskland och dess sydliga grannländer reste han 1859, 1863-1864 och 1871.

Äktenskap
Under sin andra tyska resa förlovade sig August (32) sig med prinsessan Teresia av Sachsen-Altenburg (28) som var prinsessa av Sachsen-Altenburg i Düsseldorf. Efter att de på våren 1864 kommit till Sverige bodde de på Stockholms slott och den 16 april samma år gifte de sig. På somrarna bodde de sedan på Haga slott eller Tullgarns slott. De fick aldrig några barn.

Röda korset
När rödakorsrörelsen startade under 1860-talet ägnade August mycket tid där och han var även i Schweiz där han lärde sig mer om Henry Dunants skapelse (röda korset).

August var även intresserad av utvecklingen av Stockholms brandväsen. I slutet på sin militära bana fick han befattning vid skärgårdsartilleriet vars övningar han med stort personligt intresse följde. Det var bland befälen där som han tyckte han att han hade sina närmaste militära kamrater.

August hade dessutom ett stort antal utländska ordnar. Det sägs att August inte hade sina syskons begåvning men genom sin fina personlighet, ödmjukhet, enkelhet, goda humör och sin humor, vann han ändå sin del av den kungliga populariteten. August hade en del originella sidor och även femtio år efter hans död fanns det anekdoter om honom som sa att han till exempel utbringade skålar vid alla möjliga tillfällen och att han gärna tog sig ett glas, även med helt vanliga människor.

August (41) gick bort på Stockholms slott av en bröstsjukdom den 4 mars 1873.

År Titel/händelse
1853 Löjtnant (19/4)
1854 Ryttmästare i livgardet och kapten i dalaregementet (2/12)
1856 Major 9/4
1858 Överstelöjtnant
1859 Överste 4/1
1859 Generalmajor i armén 7/6
1859 Förste adjutant hos sin bror, Karl XV, 16/8
1866 Exercisinspektör för skärgårdsartilleriet
1872 generallöjtnant 28/12

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2006-02-23 | Uppdaterad 2020-11-30

Samtida händelser 1831 - 1873
1836 Triumfbågen i Paris färdigbyggd
1838 Demonstrationer mot judar (Sthlm)
1841 Spö- och risstraff isf böter avskaffas
1841 Stockstraffet avskaffas
1842 Obligatorisk skolgång införs
1844 Karl XIV Johan dör
1844 Oscar I blir ny kung
1844 Säkerhetständstickan uppfinns
1845 Förbudet mot kusingifte upphävs
1846 Skråväsendet avskaffas
1850 Dagens svenska polis grundläggs
1853 1:a svenska telegraflinjen öppnas
1855 Offentliga spö/risstraff avskaffas
1856 Sveriges första järnväg öppnas
1859 Oscar I dör Karl XV blir kung
1862 Stockholm-Göteborg järnväg invigs
1865 Svenska röda korset bildas
1872 Karl XV dör Oscar II blir kung

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Kungliga släktband (Sundberg)

Hemsida:
» riksarkivet.se
» stora bilden
» lilla bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon