August Bernadotte

Levde: 1831-1873 (41 år)
Titel: Prins, generallöjtnant och hertig av Dalarna
Far: Oscar I (1799-1859)
Mor: Josefina av Leuchtenberg (1807-1876)

August Bernadotte

Biografi
Nicolaus August Bernadotte föddes den 24 augusti 1831 på Drottningholm, som son till kronprinsen, den blivande Oscar I (32) och Josefina av Leuchtenberg (24). August var prins av Sverige och Norge samt hertig av Dalarna. Han var bror till Karl XV och Oscar II.

August fick undervisning av läraren J.L. Lundberg åren 1838-1850 och 1847 skrevs han in i arméns rullor, där han blev underlöjtnant i livgardet till häst och dalaregementet den 9 oktober 1849. I november samma år tog han studentexamen. Han studerade sedan vid Uppsala universitet från hösten 1849 till hösten 1851.

August Bernadotte
August Bernadotte målad av Carl Staaff
Hösten 1856 till våren 1857 befann han sig för studier i Schweiz. Mellan åren 1856—60 ägde han Stjernsunds slott i Närke, där han brukade vara om somrarna, och därefter bodde han tidvis i Kristineberg på Kungsholmen vid Stockholm, som han innehade åren 1861—64. August gjorde gärna längre utländska resor. Vintern 1860—61 vistades han i de östra Medelhavsländerna, där han bland annat stannade en längre tid i Aten och tre månader i Egypten samt gjorde en Nilfärd till Assuan. Hemresan gick över Marseille. I Tyskland och dess sydliga grannländer reste han 1859, 1863—64 och 1871.

Under sin andra tyska resa, förlovade han sig med prinsessan Teresia av Sachsen-Altenburg som var prinsessa av Sachsen-Altenburg i Düsseldorf. Efter att de på våren 1864 kommit till Sverige bodde de på Stockholms slott och den 16 april samma år gifte de sig. August var då trettiotvå och Teresia tjugoåtta. På somrarna bodde de sedan på Haga slott eller Tullgarns slott. De fick aldrig några barn.

När rödakorsrörelsen startade under 1860-talet ägnade August mycket tid där och han var även i Schweiz där han lärde sig mer om Henry Dunants skapelse (röda korset).

August var även intresserad av utvecklingen av Stockholms brandväsen. Slutet på hans militära bana blev hans befattning vid skärgårdsartilleriet, vars övningar han med stort personligt intresse följde. Det var bland befälen där som han tyckte han att han hade sina närmaste militära kamrater.

År Titel/händelse
1853 Löjtnant (19/4)
1854 Ryttmästare i livgardet och kapten i dalaregementet (2/12)
1856 Major 9/4
1858 Överstelöjtnant
1859 Överste 4/1
1859 Generalmajor i armén 7/6
1859 Förste adjutant hos sin bror, Karl XV, 16/8
1866 Exercisinspektör för skärgårdsartilleriet
1872 generallöjtnant 28/12

Han hade dessutom ett stort antal utländska ordnar.

Det sägs att August inte hade sina syskons begåvning, men genom sin fina personlighet, ödmjukhet, enkelhet, goda humör och sin humor, vann han ändå sin del av den kungliga populariteten. August hade en del originella sidor, och även femtio år efter hans död fanns det anekdoter om honom som sa att han till exempel utbringade skålar vid alla möjliga tillfällen, och att han gärna tog sig ett glas, även med helt 'vanliga' människor.
August gick bort på Stockholms slott av en bröstsjukdom den 4 mars 1873, bara 41 ½ år gammal.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2006-02-23 | Uppdaterad 2019-03-09
Samtida händelser 1831 - 1873
1841  Stockstraffet avskaffas.
1842  Riksdagen inför obligatorisk skolgång.
1844  Karl XIV Johan dör. Oscar I blir ny kung.
1844  Pasch uppfinner säkerhetständstickan.
1845  Förbudet att kusiner gifter sig upphävs.
1846  Skråväsendet avskaffas.
1850  Grunden till dagens svenska polis läggs.
1853  Första svenska telegraflinjen öppnas.
1855  Offentliga spö- och risstraff avskaffas.
1856  Sveriges första järnväg öppnas.
1859  Oscar I dör. Karl XV blir kung.
1862  Järnväg mellan Stockholm-Göteborg invigs.
1865  Svenska röda korset bildas.
1867  Alexander Graham Bell uppfinner telefonen.
1872  Karl XV dör. Oscar II blir kung.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
Kungliga släktband (Sundberg)

Hemsida:
» riksarkivet.se
» stora bilden
» lilla bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon