Josefina

Levde: 1807-1876 (69 år)
Titel: Prinsessa av Bologna och hertiginna av Galliera
Drottning i Sverige och Norge 1844-1859 (15 år)
Krönt: 28 september 1844 (Stockholm)
Far: Eugène de Beauharnais (1781-1824)
Mor: Augusta Amalia av Bayern (1788-1851)

Josefina av Leuchtenberg - målat av Sofia Adlersparre

Biografi
Joséphine (Josefina) Maximiliana Eugenia Napoleona (ätten Leuchtenberg) föddes på slottet i Milano den 14 mars 1807 som dotter till prins Eugène de Beauharnais (26) (styvson till Napoleon) och prinsessan Augusta Amalia av Bayern (19).

I Sverige fick Joséphine det försvenskade namnet Josefina. Hon var sondotter till Napoleons 1:a hustru Joséphine de Beauharnais.

Prinsessa av Bologna
Endast några månader gammal utnämndes hon av kejsar Napoleon till prinsessa av Bologna samt fick 1813 titel av hertiginna av Galliera, med slottet i Bologna samt Gallieras område med oinskränkt äganderätt. Josefina studerade språk, botanik, historia, matematik, fysik, astronomi, religion, musik och teckning.

Oscar I
Oscar I
(1799-1859)

Äktenskap & barn
Den 15 november 1822 trolovades Josefina (15) med Sveriges kronprins Oscar (23) och i juni 1823 kom hon till Sverige. Bröllopet firades 19 juni 1823. Josefina och Oscar fick barnen:
1) Karl (XV) (1826-1872)
2) Gustav (1827-1852) (Ogift)
3) Oscar (II) (1829-1907)
4) Eugénie (1830-1889) (Ogift)
5) August (81831-1873)

Kröntes 1844
Tjuguett år senare, den 8 mars 1844, blev hennes man regerande kung och de kröntes den 28 september samma år. Någon kröning i Norge blev det dock inte eftersom Josefina tillhörde den romersk-katolska religionen.

Oskar I & Josefinas giftermål 1823
Giftermålet 1823

Änkedrottning 1859
I juli 1859 dog hennes man Oscar (60). Josefina var mycket omtyckt som änkedrottning och till hennes femtioårsdag av hennes ankomst till landet firades det den 13 juni 1873 med en stor fest på Rosendals slott och den 6 juli 1874 på slottet i Kristiania (nu Oslo).

Instiftade föreningar
I Sverige stiftades då (1873) "Föreningen till minne af konung Oscar I och drottning Josephina" som skulle vara till stöd åt värnlösa och fallna och i Norge (1875) "Enkedronning Josephines legat for kvindelig uddannelse". En anstalt som hon av egna medel ville bekosta var 'Konung Oscar I:s minne' där äldre kvinnor som haft bättre dagar skulle få ett hem.

År 1869 vistades hon flera månader i Bayern för sin hälsas skull och även flera månader år 1873. Två år senare reste hon till Rom men angreps på hemresan i Milano av en svår sjukdom. Efter sin återkomst till Sverige låg hon i maj 1876 på sjukbädden och avled den 7 juni 1876, 69 år gammal. Hon begravdes i Riddarholmskyrkan i Stockholm.

År Titel/händelse (urval)
1807 Prinsessa av Bologna
1713 Hertiginna av Galliera (Italien)
1717 Prinsessa av Leuchtenberg
1723 Sveriges och Norges kronprinsessa
1744 Sveriges och Norges drottning (8 mars)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-12-20 | Uppdaterad 2021-01-20

Samtida händelser 1807 - 1876
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel
1817 Kaffeförbud införs för 5:e gången
1818 Karl XIII dör
1818 Karl XIV Johan blir kung
1822 358 hus i Norrköping brinner ner
1822 Kaffeförbudet från 1817 hävs
1824 Stockholms dagblad grundas
1827 Brand förstör största delen av Åbo
1830 Hierta grundar Aftonbladet
1831 Första hästkapplöpningen i Sverige
1832 Dödsstraffet hängning avskaffas
1834 Första mekaniska bomullsväveriet
1834 Koleran dödar 12 500 i Göteborg
1836 Triumfbågen i Paris färdigbyggd
1838 Demonstration mot judar (Sthlm)
1841 Spö- och risstraff isf böter avskaffas
1841 Stockstraffet avskaffas
1842 Obligatorisk skolgång införs
1844 Karl XIV Johan dör
1844 Oscar I blir ny kung
1844 Säkerhetständstickan uppfinns
1845 Förbudet mot kusingifte upphävs
1846 Skråväsendet avskaffas
1850 Dagens svenska polis grundläggs
1853 1:a svenska telegraflinjen öppnas
1855 Offentliga spö/risstraff avskaffas
1856 Sveriges första järnväg öppnas
1859 Oscar I dör Karl XV blir kung
1862 Stockholm-Göteborg järnväg invigs
1865 Svenska röda korset bildas
1872 Karl XV dör Oscar II blir kung
1873 Riksdalern ersätts av kronan

Källor
Böcker:
• Sveriges regenter (Lagerqvist)
• Kungliga släktband (Sundberg)

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon