Bengt Lidner

Levde: 1757-1793 (35 år)
Titel: Skald, författare
Far: Olof Lidner (1725-1759)
Mor: Elisabeth Margareta Boëthius (1731-1771)

Bengt Lidner

Biografi
Bengt Lidner föddes den 16 mars 1757 i Göteborg som son till organisten och lackfabrikören Olof Lidner (32) och Elisabeth Margareta Boëthius (26). Fadern gick bort när Bengt var två år gammal och modern gifte om sig med Samuel Aurell, som var bokhållare i Ostindiska kompaniet.

Kap Horn
Bengt gick på universitetet i Lund 1774-1775 men hängav sig så åt utsvävningar att han togs därifrån och sändes 1776 till sjöss som jungman, en resa som ordnades av styvfadern som jobbade inom Ostindiska kompaniet. Destinationen var Kanton i Kina men Bengt rymde från fartyget i Kap Horn i Sydamerika där han sedan vistades i flera månader innan han kunde mönstra på en båt och återvända hem till Göteborg.

Greifswald & Rostock
Väl hemma lyckades han få understöd till att resa till det tyska universitetet i Greifswald, som då tillhörde Sverige, där han studerade 1776-1777. Han tillbringade också en tid i Rostock där han bland annat livnärde sig som informator.

Göttingen & Paris
År 1779 flyttade Bengt till Stockholm där Gustav III fick upp ögonen för honom. Kungen gav honom pengar till att resa till Göttingen i Tyskland där han 1780-1781 studerade bland annat franska. 1781 reste han till Paris där han anställdes som sekreterare åt Sveriges ambassadör Gustaf Philip Creutz. Bengts levnadsvanor passade dock inte in på ambassaden i Paris och redan året därpå fick han därför avsked.

Finland
1784 flydde Bengt från Stockholm och sina skulder. Åren 1787-1789 bodde han i Finland, där han gav sig själv titeln 'kunglig sekreterare' och drog av två år på sin ålder. Han flyttade runt till flera olika familjer, som ganska snart tröttnade på hans 'eviga fylleri och mindre väl valda bekantskaper'.

Äktenskap
Den 28 okt 1788 gifte Bengt (31) sig i Lundo i Finland med Ewa Jacobina (Jacquette) Hastfer (36). De fick inga barn.

Lidners största tid som skald var mellan åren 1783-1784 då han gjorde bland annat 'Spastaras död', operan 'Medea' och 'Året 1783'.

Lidner (35) gick bort den 4 januari 1793 och ligger begravd på Adolf Fredriks kyrkogård i Stockholm.

År Titel/händelse (urval)
1774-1775 Studerade på Lunds universitet
1776 Jungman på skeppet "Finland"
1776-1777 Studerade Greifswalds universitet
1779-1780 Vistades i Stockholm
1780-1781 Gick på Göttingens universiet
1781-1782 Sekreterare åt Gustaf Philip Creutz i Paris
1782-1784 Medarbetare i Dag-Bladet: Wälsignade Tryck-Friheten
1787-1789 Vistades i Finland
1788 Gifte sig med Ewa Jacobina (Jacquette) Hastfer (okt)

Verk (urval)
Grevinnan Spastaras död (dikt)
Gustaf den tredje förlåter och dör
Gustaf Adolphs Ärestod (poem)
Gethsemane (musikaliskt verk)
Ode Til Finske Soldaten
Til Hans Kongl. Höghet Regenten, Öfver Tryckfriheten
Ode, öfver Magister Promotionen vid Kongl. Carolinska Academien i Lund den 23. Junii 1775
Året MDCCLXXXIII (1783) (dikt)
Midnatten, stancer (dikt)
Glömskan, stancer (dikt)
Ömheten, ode (dikt)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-23 | Uppdaterad 2021-01-07

Samtida händelser 1757 - 1793
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör

Källor
Böcker:
• Litteraturhandboken, över 2000 författare (Forum)
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» runeberg.org
» stora bilden
» litteraturbanken

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon