Bengt Lidner

Titel:
Skald
Levde:
1757 - 1793 (35 år)
Bengt Lidner

Historia:

Bengt Lidner föddes den 16 mars 1757 i Göteborg som son till organisten Bengt Liedner och Elisabeth Margareta Boethius.

Han gick på universitetet i Lund, men hängav sig så åt utsvävningar att han togs därifrån och sändes till sjöss. Han rymde dock från fartyget i Kap Horn i Sydamerika, där han sedan vistades i flera månader innan han kunde mönstra på en båt och återvände hem.

Väl hemma lyckades han få understöd till att resa till det tyska universitetet i Rostock, där han blev magister. Hemkommen till Sverige igen skrevs han in i krigsexpeditionen av kungens kansli, där Gustav III upptäckte honom, och försökte "rädda" honom från hans tidigare lättsinniga liv genom att skicka honom som sekreterare till svenska ministern Creutz i Paris, fast han kunde emellertid inte behålla honom så länge, utan sände tillbaka honom till Stockholm. Efter detta livnärde han sig genom vänners hjälp, och genom att författa gravskrifter med mera.

Under ett besök i Finland gifte han sig med Eva Jacquette Hastfer.
Hans största tid som skald var mellan åren 1783-1784 då han gjorde bland annat Spastaras död, operan Medea och Året 1783.
Han var utfattig och sökte tröst genom att dricka, och dog den 4 januari 1793, endast 35 år gammal.

Inlagd 2004-10-23 | Uppdaterad 2017-10-25
Händelser under Bengt:s livstid
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.

Källor