Carl Georg Brunius

Levde: 1792-1869 (77 år)
Titel: Arkitekt, konsthistoriker, lärare, professor, präst
Far: Gomer Brunius (1748-1819)
Mor: Mariana Rodhe (1755-1839)

Carl Georg Brunius

Biografi
Carl Georg Brunius föddes i Tanum den 23 mars 1792 som son till kyrkoherden Gomer Brunius (43) och Mariana Rodhe (36).

Uppväxt
Carl Georg växte upp i Tanums socken i Bohuslän där hans far Gomer var kyrkoherde. Carl Georg hade tolv syskon varav tio uppnådde vuxen ålder. Redan tidigt visade han anlag för teckning och var både händig och praktiskt, han hjälpte bland annat drängarna på gården att bygga en kvarn.

Studier
Redan som väldigt ung började Carl Georg studera latin och det grekiska spåket och inom ett år kunde han läsa böcker på latin. Han skrev även latinsk vers.

Elva år gammal följde Carl Georg med två av sina äldre bröder till Lund för att studera juridik. Han uppmärksammades av lärarna i Lund som rådde honom att istället för juridik studera de klassiska språken. Han disputerade i Lund i december 1812 och i december året därpå blev han filologi kandidat (klassiska språk). Han fortsatte sin utbildning och blev 1814 filosofi kandidat, filosofie magister, docent och adjunkt.

Carl Georg Brunius

Prästvigd & Professor
År 1823 prästvigde sig Brunius och året därpå efterträdde han Esaias Tegnér som professor i det grekiska språket vid Lunds universitet.

Medeltidsarkitektur
Brunius var mycket intresserad av medeltidsarkitektur. Mycket av sin tid ägnade han åt att studera äldre svensk konst och särskilt då arkitekturhistoria. Under hela sin livstid gjorde Brunius ingående vetenskapliga studier och reste runt i landet på arkeologiska och konsthistoriska resor, bland annat var han på Gotland redan 1815 samt även en kort tid före sin död 1869.

Äktenskap & barn
Den 25 augusti 1829 gifte Carl Georg (37) sig med Maria Charlotta Tillander (24) och de fick barnen:
1)Carl Gomer Johan (1830-1900)
2)David Fredrik (1833-1869)
3)August Wilhelm (1836-1925)

År Titel/händelse/skrifter
1803 Student i Lund (mars)
1811 Student i Uppsala (okt)
1812 Disputerade i Lund (dec)
1813 Filologi kandidat (klassiska språk) (dec)
1814 Filosofie kandidat (apr)
1814 Disputerade (maj)
1814 Filosofie magister i grekiska språket (juni)
1815 Docent i grekiska språket i Lund (maj)
1816 Extra ordinarie adjunkt i grekiska språket (maj)
1820 Adjunkt i grekiska språket (mars)
1821 Adjunkt i romersk vältalighet och poesi (apr)
1823 Prästvigd (dec)
1823 Gav ut skriften "Nordiska Fornlemningar" 1823
1824-1858 Professor i grekiska språket
1831 Ledamot av Lunds domkyrkoråd
1831&1841 Akademiens rektor
1832 Vald till ledamot av skolrevisionen
1836 Gav ut skriften "Nordens äldsta metropolitankyrka" (även 1854)
1843 Ledamot av Kungliga Nordstjärneorden (LNO)
1847 Kyrkoherde i Stävie och Lackalänga prebendepastorat (tillträdde 1848)
1847 Prost
1850 Gav ut skriften "Skånes konsthistoria för medeltiden"
1851 Gav ut skriften "Konstanteckningar under en resa 1849"
1852 Ledamot av Lunds lasarettsdirektion
1853 Ledamot av Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien (LHA)
1853 Kommendör (Vasaorden)
1857 Gav ut skriften "Konstanteckningar under en resa till Bornholm"
1864-1866 Gav ut "Gotlands konsthistoria" 3 del
1868 Gav ut "Försök till förklaringar öfver Hällristningar" (gavs ut 1868)
~ Gav ut "Beskrifning öfver Helsingsborgs Kärna och Glimminge i Skåne"

Arkitekt
Förutom att vara kyrkoherde, professor, konsthistoriker och lärare var Brunius även arkitekt. Intresset för arkitektur väcktes när Lunds domkyrka behövde en genomgripande restaurering. Brunius var vid den här tiden ordförande i domkyrkorådet och fick i uppdrag att övervaka arbetet. Utöver alla sina andra uppdrag kom han att lägga tjugosex år på Lunds domkyrka (1833-1859). Se listan här nedanför på de byggnader som Brunius har varit delaktig i eller gjort ritningarna till.

Privat skola
På Brunius initiativ startades en privat skola i Lund som kom att ha ett stort inflytande på den yngre generationen av arkitekter, bland annat arkitekten Helgo Zettervall. Här utbildades en stort antal skickliga murmästare och stenhuggare.

Carl Georg (77) gick bort den 12 november 1869 i Lund och begravdes på östra kyrkogården i Lund.

År Ritningar
1833-1859 Restaureringen av Lunds domkyrka
1836-1839 Om- och påbyggnaden av gamla bibliotekshuset i Lund
1840-1844 Sövdeborgs slott, Skåne (ritningar & restaurering)
1840 Räddningshemmet i Stora Råby
1840 ~ Skarhults slott, Skåne
1840 Carl Georgs eget hus på Kiliansgatan 15
1840-1845 Byggnadsledare vid uppförande av Historiska museet i Lund
1842-1845 Nuvarande biskopshuset i Lund
1843-1845 Laurentiiklostrets forna bibliotekshus 'kapellet' i Lund (ritningar & restaurering)
1844 Ett skolhus i Hälsingborg
1844-1845 Tofta kyrka (Lunds stift) (ritningar & restaurering)
1844-1845 Ritningar till Vallkärra kyrka (restaurering)
1844-1845 Skegrie kyrka (ritningar & restaurering)
1844-1849 Ritningar & arbetsledare till Torrlösa kyrkas uppförande
1847 Ritningar & arbetsledare till Tullstorps kyrkas uppförande
1847 Stävie kyrka (ritningar & restaurering)
1848 Hörup kyrka (ritningar & restaurering)
1848 Fågeltofta kyrka (ritningar & restaurering)
1848-1849 Oxie kyrka (ritningar & restaurering)
1848-1849 Vadensjö kyrka (ritningar & restaurering)
1849-1852 Efter Brunius ritningar restaurerades Domkyrkan i Växjö
1850 Lackalänga kyrka (ritningar & restaurering)
1851 Fuglie kyrka (ritningar & restaurering)
1851-1852 Ritningar & arbetsledare till Svedala kyrkas uppförande
1851-1852 Stora Harrie kyrka (ritningar & restaurering)
1852 Vellinge kyrka (ritningar & restaurering)
1854-1857 Ritningar & arbetsledare till Husie kyrkas uppförande
1854-1857 Ritningar & arbetsledare till Kristinehamns kyrkas uppförande
1855-1857 Bosjökloster slott, Skåne
1855-1857 Skurups kyrka (ritningar & restaurering)
1855-1857 Heda kyrka (ritningar & restaurering)
1856-1858 Trolleholms slott, Skåne
1856-1858 Knutstorp, Skåne
1858-1859 Ritningar & arbetsledare till Källstorps kyrkas uppförande
1859 Igelösa kyrka (ritningar & restaurering)
1862-1863 Odarslöv kyrka (ritningar & restaurering)
1862-1863 Löderup kyrka (ritningar & restaurering)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2021-02-07 | Uppdaterad 2021-02-07

Samtida händelser 1792 - 1869
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel
1817 Kaffeförbud införs för 5:e gången
1818 Karl XIII dör
1818 Karl XIV Johan blir kung
1822 358 hus i Norrköping brinner ner
1822 Kaffeförbudet från 1817 hävs
1824 Stockholms dagblad grundas
1827 Brand förstör största delen av Åbo
1830 Hierta grundar Aftonbladet
1831 Första hästkapplöpningen i Sverige
1832 Dödsstraffet hängning avskaffas
1834 Första mekaniska bomullsväveriet
1834 Koleran dödar 12 500 i Göteborg
1836 Triumfbågen i Paris färdigbyggd
1838 Demonstrationer mot judar (Sthlm)
1841 Spö- och risstraff isf böter avskaffas
1841 Stockstraffet avskaffas
1842 Obligatorisk skolgång införs
1844 Karl XIV Johan dör
1844 Oscar I blir ny kung
1844 Säkerhetständstickan uppfinns
1845 Förbudet mot kusingifte upphävs
1846 Skråväsendet avskaffas
1850 Dagens svenska polis grundläggs
1853 1:a svenska telegraflinjen öppnas
1855 Offentliga spö/risstraff avskaffas
1856 Sveriges första järnväg öppnas
1859 Oscar I dör Karl XV blir kung
1862 Stockholm-Göteborg järnväg invigs
1865 Svenska röda korset bildas

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonnier)

Hemsidor:
» Riksarkivet
» Geni
» Ur vår samtid
» Salmonsens konversationsleksikon

Bild:
» digitaltmuseum

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon