Upptäckter

Sorterat på upptäckt
Vetenskapliga upptäckter inom kemi, fysik, biologi & medicin. Klicka på raden ✛ för att läsa mer. Rotera mobilen för mer info.

Upptäckt

Årtal

Namn

Land

Magnesium (Mg) 1755 Joseph Black England
Magnesium är ett grundämne och tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller och upptäcktes 1755 av den engelske kemisten Joseph Black (1728-1799).
Magnesium (Mg) (isolerade) 1808 Humphry Davy England
Drygt femtio år efter att Joseph Black upptäckt magnesium kom den engelske kemisten Humphry Davy (1778-1829) på hur man kunde isolera magnesium, som han först kallade magnium, vilket senare ändrades till magnesium.
Magnesiumsulfat (MgSo4) 1618 Henry Wicker England
Magnesiumsulfat är ett vattenlösligt oorgansikt salt som består av grundämnena magnesium, svavel och syre. År 1618 såg bonden Henry Wicker i Epsom, England att hans törstiga boskap vägrade att dricka vattnet från en vattenbassäng eftersom det smakade bittert. Efter avdunstning fanns ett salt kvar på botten som de kom på var ett utmärkt laxermedel som kom att användas för förstoppning under de närmaste 350 åren. Magnesiumsulfat kan också använda t.ex. vid fotbad, i badet, som peeling, i mediciner för att till exempel bota muskelkramper hos människor.
Malaria 1897 Ronald Ross England
När den engelske läkaren och forskaren Ronald Ross (1857-1932) arbetade i Indien kom han 1897 på sambandet mellan myggor, vatten och malaria och att malaria överförs via myggor till människor. Han lyckades även härleda malariaparasiten till myggarten Anopheles. Han fick 1902 Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Metanol (CH3OH) 1661 Robert Boyle Irland
Den irländske kemisten Robert Boyle (1627-1691) upptäckte 1661 metanol som har den kemiska formeln (CH3OH). Även känt under namnet karbinol, träsprit eller metylalkohol.
Mikrobiologi (med Koch) 1880 ~ Louis Pasteur Frankrike
Den franske kemisten och mikrobiologen Louis Pasteur (1822-1895) och den tyske professorn och bakteriologen Robert Koch (1843-1910) har fått äran att vara grundare till mikrobiologin på grund av sina upptäcker. Pasteur utvecklade bland annat vaccin mot mjältbrand, rabier och hönskolera och Koch upptäckte kolerabakterien och tuberkolosbakterien.
Mikrobiologi (med Pasteur) 1880 ~ Robert Koch Tyskland
Den tyske professorn och bakteriologen Robert Koch (1843-1910) och den franske kemisten och mikrobiologen Louis Pasteur (1822-1895) har fått äran att vara grundare till mikrobiologin på grund av sina upptäcker. Koch upptäckte kolerabakterien och tuberkolosbakterien och Pasteur utvecklade bland annat vaccin mot mjältbrand, rabier och hönskolera.


Källor
Böcker:
• Uppfinningarnas historia (Det Bästa)
• 33 uppfinningar som förändrat våra liv (Grauls)
• Berömda svenskar, tusen svenskar under tusen år (NE)
• Första gången det hände (Seth)
• Historiens största uppfinningar (Bonnier)
• Fantastiska uppfinningar från 1800-talet (de Vries)
• Uppfinnare som förändrat våra liv (Grauls)
• Boken om uppfinningar (Forum)
• Uppfinningar och upptäcktsfärder (Löfstedt, Svinhufvud, Hentzel, Alfons)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon