Upptäckter

Sorterat på upptäckt
Vetenskapliga upptäckter inom kemi, fysik, biologi & medicin. Klicka på raden ✛ för att läsa mer. Rotera mobilen för mer info.

Upptäckt

Årtal

Namn

Land

Klor (Cl) 1772 Carl Wilhelm Scheele Sverige
Gasen upptäcktes 1774 av den svenske kemisten Carl Wilhelm Scheele (1742-1786) vid hans studier av brunsten. Scheele trodde att gasen innehöll syre. 1810 föreslog Humphry Davy (1778-1829) att klor var ett grundämne.
Kloralhydrat (C2H3Cl3O2) 1832 Justus von Liebig Tyskland
Kloralhydrat är ett färglöst fast ämne som upptäcktes 1832 av den tyske forskaren Justus von Liebig (1803-1873). Många år senare (1861) beskrev den tyske farmakologen Rudolf Bucheim (1820-1879) ämnets lugnande och sömngivande egenskaper och 1869 publicerades dessa av farmakologen Oscar Liebreich (1839-1908). Ämnet användes förr som sömnmedel på mentalsjukhus och i fängelser. I Sverige kallades det för Ansopal men det används inte längre som läkemedel i Sverige utom i mycket sällsynta fall.
Koldioxid (CO2) 1640~ Joseph Helmont Nederländerna
Koldioxid är vid rumstemperatur en färglös gas och har CO2 som kemisk formel. Koldioxid beskrevs första gången ca 1640 av den nederländske kemisten Jan Baptist van Helmont (1580-1644). Den skotske läkaren Joseph Black (1728-1799) studerade på 1750-talet egenskaperna av koldioxid
Kolerabakterien 1883 Robert Koch Tyskland
Kolerabakterien (Vibrio cholerae) upptäcktes 1883 av den tyske professorn och bakteriologen Robert Koch (1843-1910). Bakterien ger upphov till tarmsjukdomen kolera som man kan få via intag av förorenat vatten eller mat, och sjukdomen har en mycket hög dödlighet. Koch fick Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1905.
Kolsyra (H2CO3) 1755 Joseph Black England
Kolsyra är en kemisk förening som bildas när koldioxid löser sig i vatten, vilket den brittiske kemisten Joseph Black (1728-1799) kom på år 1755. Han kallade sin upptäckt för 'fixed air'.
Konstgjord njure 1946 Nils Alwall Sverige
1946 utvecklade svensken Nils Alwall (1904-1986) en konstgjord njure för att hjälpa en njursjuk patient och användes första gången 3-4 september 1946. I början av 1960-talet grundade Alwall tillsammans med entreprenören Holger Crafoord (1908-1982) företaget Gambro som utvecklar konstgjorda njurar.


Källor
Böcker:
• Uppfinningarnas historia (Det Bästa)
• 33 uppfinningar som förändrat våra liv (Grauls)
• Berömda svenskar, tusen svenskar under tusen år (NE)
• Första gången det hände (Seth)
• Historiens största uppfinningar (Bonnier)
• Fantastiska uppfinningar från 1800-talet (de Vries)
• Uppfinnare som förändrat våra liv (Grauls)
• Boken om uppfinningar (Forum)
• Uppfinningar och upptäcktsfärder (Löfstedt, Svinhufvud, Hentzel, Alfons)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon