Upptäckter

Sorterat på upptäckt
Vetenskapliga upptäckter inom kemi, fysik, biologi & medicin. Klicka på raden ✛ för att läsa mer. Rotera mobilen för mer info.

Upptäckt

Årtal

Namn

Land

Termometer 1 1612 Santorio Santorio Italien
Den första riktiga termometern med en skala skapades 1612 av läkaren och vetenskapsmannen Santorio Santorio (1561-1636). Han var den första som använde instrument vid mätning av människans temperatur, andning och vikt.
Termometer 2 (kvicksilver) 1714 Daniel Gabriel Fahrenheit Polen
Den polske fysikern Daniel Gabriel Fahrenheit uppfann 1714 kvicksilvertermometern. Han fick också 'Fahrenheitskalan' uppkallad efter sig. På Fahrenheitskalan är vattnets fryspunkt 32°F och kokpunkten ligger på 212°F. Normal kroppstemperatur mätt i Fahrenheit är cirka 98,6°F.
Termometer 3 (klinisk) 1867 Clifford Allbutt England
Den engelska läkaren Clifford Allbutt (1836-1925) uvecklade 1867 kvicksilvertermometern med en graderad skala som är som dagens, kallad medicinsk- eller klinisk termometer.
Titaninplantat 1962 Per-Ingvar Brånemark Sverige
Läkaren och professorn Per-Ingvar Brånemark (1929-2014) upptäckte 1962 att benvävnad växt samman med ett monterat observationsinstrument av titan. Tre år senare (1965) var han den förste att operera in tandinplantat av titan. Han tog paten 1968 på 'permanent-implantabelt fästorgan för proteser och liknande'
Trakeotomi 1825 Pierre Bretonneau Frankrike
Den franske läkaren och epidemiologen Pierre Bretonneau (1778-1862) var den förste som utförde en lyckad trakeotomi. En trakeotomi utförs genom att man går in i luftstrupen via ett snitt strax nedanför luftstrupen för att underlätta andningen.
Tuberkulos (TBC) 1882 Robert Koch Tyskland
Den tyske professorn och bakteriologen Robert Heinrich Hermann Koch (1843-1910) upptäckte efter många och långa forskningsförsök tuberkelbacillen (mycobacterium tuberculosis) från människors lungor, lymfkörtlar, tarmar och leder. Bacillen orsakar infektionssjukdomen tuberkulos (tbc) och är en av de vanligaste infektionssjukdomarna i världen, som miljoner människor dött av. Koch fick Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1905.


Källor
Böcker:
• Uppfinningarnas historia (Det Bästa)
• 33 uppfinningar som förändrat våra liv (Grauls)
• Berömda svenskar, tusen svenskar under tusen år (NE)
• Första gången det hände (Seth)
• Historiens största uppfinningar (Bonnier)
• Fantastiska uppfinningar från 1800-talet (de Vries)
• Uppfinnare som förändrat våra liv (Grauls)
• Boken om uppfinningar (Forum)
• Uppfinningar och upptäcktsfärder (Löfstedt, Svinhufvud, Hentzel, Alfons)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon