Anders af Håkansson

Levde: 1749-1813 (63 år)
Titel: Landshövding och friherre
Adel/ätt: Friherrliga ätterna af Håkansson. Adlad 1801. Friherrlig 1809. Utdöd 1813
Far: Olof Håkansson (1695-1769)
Mor: Brigitta Katarina Timell (1718-1780)

Anders af Håkansson

Biografi
Anders af Håkansson föddes den 21 oktober 1749 i Blekinge som son till bonden och riksdagsmannen Olof Håkansson (54) och Brigitta Katarina Timell (31).

Anders studerade i Lund och tog juridisk examen 1767 som auskultant i Göta hovrätt.

Äktenskap
1771 gifte Anders (22) sig med Anna Katarina Fehrman (20) men de verkar inte ha fått några barn.

Häradshövding
1771 blev Anders häradshövding i Blekinge läns östra domsaga samt erhöll 1788 lagmans namn, heder och värdighet. Samma år utnämndes han till justitieborgmästare i Karlskrona och valdes också till stadens representant i borgarståndet vid 1789 års riksdag och insattes i det hemliga utskottet.

Anders visade sig vara ett villigt verktyg för Gustav III:s envåldsplaner vilket gjorde att han blev illa omtyckt av oppositionen. Vid kungens resa till Spaa 1791 insattes Anders i den tillfälliga regeringen.

Efter Gustav III:s död 1792 avsattes han från sina uppdrag men insattes i dem igen av Gustav IV Adolf som år 1800 gjorde honom till landshövding i Blekinge och 1801 förlänade honom adlig värdighet under namnet 'af Håkansson'.

Karaktär
'Han var oförskräckt och i besittning av en utmärkt talegåva, hade en ljus blick för ärendenas uppfattning och reda i deras framställning. Hans huvudfel var en för stor ärelystnad och kanske en för stark känsla av sitt eget värde'.

Anders (63) gick bort i Stockholm den 10 april 1813 och är begravd på Augerums kyrkogård i Blekinge. Eftersom han inte hade några barn slöt han själv sin ätt.

År Titel/händelse (urval)
1760 Student i Lund
1761 Student i Uppsala
1767 Juridik examen
1767 Auskultant i Göta hovrätt
1768 Amanuens i advokatfiskalskontoret
1769 Extra ordinarie notarie i nämnda hovrätt
1770 Vice häradshövding
1771 Häradshövding i östra härad i Bleking
1788 Justitieborgmästare i Karlskrona
1789 Ledamot av rikets allm. ärendens beredning
1790 Ledamot av skogskommittén
1790 Chef för handels- och finansexpeditionen
1791 Ledamot av kommittén för kammarrevisionens indragning
1791 Ledamot av kommittén för fullbordande av Gustaf II Adolfs staty i Stockholm
1798 Ledamot av skogsvårdsförfattningskommittén
1798 Ledamot av tullkommittén
1800 Landshövding i Blekinge län
1801 Adlad
1809 Friherre
1812 President i kommerskollegium

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-03 | Uppdaterad 2021-01-03

Samtida händelser 1749 - 1813
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» denstoredanske.dk
» adelsvapen.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon