Per Henrik Ling

Levde: 1776-1839 (62 år)
Titel: Gymnastiklärare - den svenske gymnastikens skapare
Far: Lars Peter Ling (1723-1780)
Mor: Hedvig Maria Molin (1740-1789)

Per Henrik Ling - målad av Johan Gustaf Sandberg

Biografi
Per Henrik Ling föddes i Ljunga prästgård i Kronobergs län den 15 november 1776 som son till kyrkoherden Lars Peter Ling (53) och Hedvig Maria Molin (36).

Studier
Ling gick i Växjö skola och gymnasium men förvisades från läroverket i slutet av 1792 därför att han deltagit i ett uppträdande mot en lärare. Året därpå blev han dock student i Lund men lämnade universitetet redan 1794. Han var därefter antagligen privatlärare i närheten av Stockholm till 1796 då han fick anställning som extra ordinarie tjänsteman i Stockholms revisionskontor.

Köpenhamn
På hösten 1797 skrevs han in vid Uppsala universitet där han i juni 1799 fick akademiskt intyg. Månaden därefter var han i Köpenhamn där han studerade språk och tysk och dansk litteratur. Han skrev också in sig vid Köpenhamns universitet för att kunna delta i striden mot engelsmännen 1801. Han gav språkundervisning i Köpenhamn, där han levde ganska enkelt och fattigt. Han deltog flitigt i övningarna vid en fäktsal. Han gick även till den danska gymnasten Franz Nachtegall där han lärde sig gymnastikens metodik och pedagogik.

Gymnastik
På hösten 1804 lämnade han Köpenhamn och reste hem till Sverige och Lund där han blev erbjuden fäktmästartjänsten. Året därpå utnämndes han till fäktmästare vid universitetet. I Lund ägnade han sig dels åt diktning, dels åt studier av anatomi och han grundade där sitt självständiga gymnastiska system. Han delade in gymnastiken i fyra delar:
1) pedagogisk gymnastik
2) vapenföring (militärgymnastik)
3) sjukgymnastik
4) estetisk gymnastik

Äktenskap 1
Den 1 januari 1809 gifte Ling (33) sig med Sofia Maria Charlotta Rosentwist (17). De fick dottern:
1) Henrika Sofia (1810-1893)
Hustrun Sofia Maria gick bort i januari 1817.

Äktenskap 2
Den 21 december 1818 gifte Ling (42) sig med Charlotta Catharina Nettelbladt (20). De fick barnen:
2) Hjalmar Fredrik (1820-1886)
3) Hildur (1825-1884)
4) Emma (1827-1909)
5) Eilif (1824-1842)
6) Wendela Henrica (1834)
7) Sigurlam (1836-1836) († 1 dag)
Hustrun Charlotta Catharina överlevde Ling med hela femtio år.

Ling (62) gick bort i Stockholm den 3 maj 1839 och begravdes på Lings gravkulle, Annelund i Solna, Stockholm.

År Titel/händelse (urval)
1785 Elev vid Växjö skola
1790-1792 Elev vid Växjö gymnasium
1793 Inskriven vid Lunds universitet
1796 Extra ordinarie kontorsskrivare vid Stockholms revisionskontor (nov)
1797 Inskriven vid Uppsala universitet (19 dec)
1797 Teologiexamen vid Uppsala universitet (21 dec)
1799-1804 Studier i Köpenhamn
1801 Inskriven vid universitetet i Köpenhamn
1804 Vikarierande fäktmästare vid Lunds universitet
1805-1813 Fäktmästare vid Lunds universitet
1813-1817 Ledamot av Götiska förbundet
1813-1825 Lärare i gymnastik vid Krigsakademien på Karlberg
1817-1825 Fäktmästare vid Krigsakademien på Karlberg
1813 Kungligt tillstånd att inrätta en undervisningsanstalt i gymnastik i Stockholm (Gymnastiska centralinstitutet GCI)
1813- Föreståndare vid Gymnastiska centralinstitutet (GCI)
1814-1817 Föreläste i nordisk mytologi i Stockholm
1818 Lärare i gymnastik ochy fäktkonst vid artilleriläroverket på Marieberg
1831 Ledamot av Svenska läkaresällskapet

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-06 | Uppdaterad 2021-01-03

Samtida händelser 1776 - 1839
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel
1817 Kaffeförbud införs för 5:e gången
1818 Karl XIII dör
1818 Karl XIV Johan blir kung
1822 358 hus i Norrköping brinner ner
1822 Kaffeförbudet från 1817 hävs
1824 Stockholms dagblad grundas
1827 Brand förstör största delen av Åbo
1830 Hierta grundar Aftonbladet
1831 Första hästkapplöpningen i Sverige
1832 Dödsstraffet hängning avskaffas
1834 Första mekaniska bomullsväveriet
1834 Koleran dödar 12 500 i Göteborg
1836 Triumfbågen i Paris färdigbyggd
1838 Demonstrationer mot judar (Sthlm)

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» geni.com
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon