Olof Swebilius

Levde: 1624-1700 (75 år)
Titel: Ärkebiskop
Far: Jöran Ericsson Swebilius (1589-1669)
Mor: Ingeborg Larsdotter (1596-1672)

Olof Swebilius

Biografi
Olof (Olaus) Swebilius (Svebilius) föddes den 25 december 1624 i Ljungby socken nära Kalmar som son till häradsfogde Jöran Ericsson Swebilius (35) och Ingeborg Larsdotter (28).

Studier utomlands
Olof blev student i Uppsala 1638 vid fjorton års ålder och studerade sedan i Königsberg i Tyskland mellan åren 1640-1641 och blev sedan filosofimagister i Uppsala 1649.

Informator
Mellan åren 1651-1656 var han informator (privatlärare) åt Johan Gyllenstierna och de gjorde då en längre resa och besökte bland annat Tyskland, Italien, Holland, England och Frankrike. Under resans gång stannade de en längre tid i Strassburg och Paris där han då passade på att studera lagkunskap. Vid 28 års ålder (1652) blev han utnämnd till konrektor i Kalmar och fyra år senare till rektor och lektor i filosofi. Han prästvigdes 1658 och samma år blev han lektor i teologi och slottspastor.

Andlig lärare åt Karl XI
1663 utnämndes Olof till kyrkoherde i Ljungby, men avböjde det professorsämbete i teologi i Lund som han blev erbjuden 1666. Istället blev han 1668 ordinarie hovpredikant och i den tjänsten undervisade han Karl XI i religionsvetenskap och gav honom också den första nattvarden 1670.

Överhovpredikant
Karl XI fattade stort förtroende för honom och befordringarna kom snabbt. 1671 blev han överhovpredikant och kungens egen biktfader pastor primarius vid Storkyrkan och kyrkoherde i Solna, 1675 teologidoktor, 1678 biskop i Linköping och 1681 ärkebiskop.

Spegels katekes
Han tillhörde en av Karl XI:s verksammaste kyrkomän och då kyrkolagskommissionen fick i uppdrag att utarbeta en förklaring till Luthers lilla katekes utarbetade han tillsammans med Haqvin Spegel ett förslag på en ny som kallades för 'Spegelska katekesen', eftersom Spegel gjort det mesta jobbet. Förslaget blev emellertid utsatt för skarp kritik för bristande helhet och renlärighet. Det ansågs för ett hastverk och beslut togs då att katekesjobbet måste tas upp på nytt. Denna gången blev det Swebilius ensam som skulle göra jobbet och han fick två månader på sig att göra en omarbetning av Spegels katekes.

Han klarade den utsatta tiden och det nya förslaget antogs sedan av 1689 års riksdag. Kungen bestämde också att den skulle användas i kyrkans undervisning vilket den gjorde ända fram till 1810, då en ny version kom ut. I det politiska livet deltog han som medlem av prästeståndet 1668-1697 och var från år 1682 den självklare talmannen.

Äktenskap & barn
År 1658 gifte Olof (34) sig med Elisabeth Gyllenadler (19) som han fick tolv barn med. Av dessa blev sju stycken vuxna och de adlades 1684 med namnet Adlerberg.
1) Margareta (1659-1688)
2) Samuel (1660-1709)
3) Göran (1662-1706)
4) Nicolaus (1663-1665) († 1 år)
5) Johan (1665-1665) († 4 veckor)
6) Helena (1666-1743)
7) Carolus (1669-1673) († 4 år)
8) Johan (1671-1740)
9) Magnus (1672-1677) († 4 år)
10) Elisabet (1674-1751)
11) Ingeborg (1675-1675) († 8 mån)
12) Anna Maria (1677-1733)

Omarbetning av bibeln
1691 tillsattes en kommitté för en omarbetning av kyrkobibeln och det var meningen att Olof skulle varit ordförande men han undanbad sig uppdraget på grund av sin ålderdom och svaga syn.

Olof (75) gick bort den 29 juni 1700 i Uppsala och begravdes i Uppsala domkyrka.

År Titel/händelse (urval)
1632 Elev vid Kalmar skola
1640 Inskriven vid universitet i Königsberg (aug)
1641 Inskriven vid Uppsala universitet (nov)
1649 Filosife magister där (maj)
1649-1652 informator hos Anna Skytte
1652 Konrektor (slags vikarie för rektorn) vid Kalmar skola
1652-1656 Företog utrikes resor
1656 Rektor vid Kalmar skola (tillträde jan 57)
1658 Teologie lektor och slottspastor i Kalmar (juli)
- Deltog i riksdagarna 59, 64, 72, 75, 80, 82–97 (prästeståndets talman den sista perioden)
1658 Prästvigd (sept)
1659 Penitentiarius publicus (offentligt utsedd person) över Kalmar stift (maj)
1659 Kyrkoherde i Ljungby (okt) (tillträde maj 1660)
1667 Utnämnd teologie professor vid Lund universitet (nov) 67 (tilltr ej)
1668-1675 Överhovpredikant (aug, tillträde i dec)
1670 Preses (ordförande) i hovkonsistorium
1671 Pastor primarius i Nikolai församling i Stockholm (maj)
1671 Preses (ordförande) i Stockholms konsistorium (juni)
1675 promoverad Teologie doktor i samband med Karl XI:s kröning 1 okt
1678 Biskop i Linköping (juli)
1681 Ärkebiskop och prokansler vid Uppsala universitet (sept)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-12-21 | Uppdaterad 2021-01-20

Samtida händelser 1624 - 1700
1632 Gustav II Adolf stupar vid Lützen
1636 Svenska postverket grundas
1638 Nya Sverige grundas i Nordamerika
1643-1645 Torstenssons krig
1645 Freden i Brömsebro
1649 Svenska Afrikanska kompaniet bildas
1650 90 % av svenskarna bor på landet
1650 Påbud på kyrkobesök på söndagar
1655-1660 X Gustav:s polska krig
1656-1661 Karl X Gustav ryska krig
1657-1658 Karl X Gustavs 1a danska krig
1658-1660 Karl X Gustavs 2a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar
1676 Skeppet Kronan förliser
1677 Kyrkobönen mot trolldom avskaffas
1680 Straffet för kyrkoslagsmål skärps
1682 Indelningsverket införs
1685 Kaffet kommer till Sverige
1687 Newton ger ut sin gravitationslag
1690 Kakao/choklad kommer till Sverige
1691 Sverige drabbas av missväxt
1693 Drottning Ulrika Elonora dör
1695 En svår missväxt drabbar Sverige
1697 Kung Karl XI dör
1697 Karl XII blir kung
1697 Stockholms slott brinner

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» geni.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon