Olof Swebilius

Titel:
Ärkebiskop
Levde:
1624 - 1700 (75 år)
Olof Swebilius

Historia:

Olof Swebilius föddes den 25 december 1624 i Ljungby socken nära Kalmar som son till Jöran Ericsson Swebilius och Ingeborg Larsdotter.

Han blev student i Uppsala 1638 vid fjorton års ålder, och studerade sedan i Königsberg i Tyskland mellan åren 1640-1641 och blev sedan filosofimagister i Uppsala 1649.
Mellan åren 1651-1656 var han informator (privatlärare) åt Johan Gyllenstierna och de gjorde då en längre resa och besökte bland annat Tyskland, Italien, Holland, England och Frankrike. Under resans gång stannade de en längre tid i Strassburg och Paris där han då passade på att studera lagkunskap. Vid 28 års ålder (1652) blev han utnämnd till konrektor i Kalmar och fyra år senare till rektor och lektor i filosofi. Han prästvigdes 1658 och samma år blev han lektor i teologi och slottspastor.

1663 utnämndes han till kyrkoherde i Ljungby, men avböjde det professorsämbete i teologi i Lund som han blev erbjuden 1666. Istället blev han 1668 ordinarie hovpredikant och i den tjänsten undervisade han Karl XI i religionsvetenskap och gav honom också den första nattvarden 1670.
Karl XI fattade stort förtroende för honom och befordringarna kom snabbt. 1671 blev han överhovpredikant och kungens egen biktfader, pastor primarius vid Storkyrkan och kyrkoherde i Solna, 1675 teologidoktor, 1678 biskop i Linköping och 1681 ärkebiskop.

Han tillhörde en av Karl XI:s verksammaste kyrkomän, och då kyrkolagskommissionen fick i uppdrag att utarbeta en förklaring till Luthers lilla katekes, utarbetade han tillsammans med Haqvin Spegel ett förslag på en ny som kallades för Spegelska katekesen, eftersom Spegel gjort det mesta jobbet. Förslaget blev emellertid utsatt för skarp kritik för bristande helhet och renlärighet. Det ansågs för ett hastverk och beslut tog då att katekesjobbet måste tas upp på nytt. Denna gången blev det Swebilius ensam som skulle göra jobbet och han fick två månader på sig att göra en omarbetning av "Spegels katekes".
Han klarade den utsatta tiden och det nya förslaget antogs sedan av 1689 års riksdag. Kungen bestämde också att den skulle användas i kyrkans undervisning, vilket den gjorde ända till år 1810, då en ny version kom ut.
I det politiska livet deltog han som medlem av prästeståndet 1668-1697, och var från år 1682 den självklare talmannen.

Han var gift med Elisabeth Gyllenadler (1639-1680) som han fick tolv barn med. Av dessa blev sju stycken vuxna och de adlades 1684 med namnet Adlerberg.

1691 tillsattes en kommitté för en omarbetning av kyrkobibeln och det var meningen att han skulle varit ordförande men han undanbad sig uppdraget för sin ålderdom och svaga syn skuld.
Han dog den 29 juni 1700 i Uppsala, 75½ år gammal.

Inlagd 2004-12-21 | Uppdaterad 2017-10-25
Händelser under Olof:s livstid
1632  Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1636  Svenska postverket grundas.
1638  Kolonin Nya Sverige grundas i Nordamerika.
1643-1645  Torstenssons krig.
1645  Fred i Brömsebro.
1649  Svenska Afrikanska kompaniet bildas.
1650  90 procent av svenska folket bor på landet.
1650  Alla måste besöka kyrkan på söndagar.
1655-1660  X Gustav:s polska krig.
1656-1661  Karl X Gustav ryska krig.
1657-1658  Karl X Gustavs första danska krig.
1658-1660  Karl X Gustav andra danska krig.
1660  Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1661  Stockholm Banco ger ut de första sedlarna.
1664  Karlshamn får stadsrättigheter.
1665  Hela Nyköping brinner upp på några timmar.
1666  Lunds universitet grundas.
1668  Sveriges riksbank grundas.
1669  23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669  Kyrkobön mot trolldom införs.
1670  Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.
1673  En 5 år lång missväxtperiod börjar.
1676  Skeppet Kronan förliser utanför Öland.
1677  Kyrkobönen mot trolldom avskaffas.
1680  Straffet för slagsmål vid kyrkobesök skärps.
1682  Indelningsverket införs.
1685  Kaffet kommer till Sverige.
1687  Isaac Newton publicerar sin gravitationslag.
1690  Kakao/choklad kommer till Sverige.
1691  Sverige drabbas av missväxt.
1693  Drottning Ulrika Elonora dör, 36 år gammal.
1695  En svår missväxt drabbar Sverige.
1697  Kung Karl XI dör, och Karl XII blir kung.
1697  Stockholms slott brinner ner.

Källor