Haquin Spegel

Levde: 1645-1714 (68 år)
Titel: Ärkebiskop, diktare, hovpredikant, superintendent på Gotland
Adel/ätt: Adliga ätten Spegel
Far: Daniel Håkansson Spegel
Mor: Margareta Fischer

Haquin Spegel

Biografi
Haquin Spegel föddes den 14 juni 1645 i Ronneby i Blekinge som son till handelsmannen Daniel Håkansson Spegel och Margareta Fischer. Hans föräldrar var tyskar och de hade för sin religions skull blivit tvungna att flytta från Westfalen i Tyskland. Vid sex års ålder förlorade han nästan samtidigt sina föräldrar och var tvungen att tas omhand av släktingar.

Studier
De sände honom tretton år gammal till katedralskolan i Lund. Det var samma år som Skåne blev svenskt. Fyra år senare blev han där student. Efter studenten lämnade han Lund för att åka till Greifswald i Svenska Pommern för att där studera vid universitet. Han var också i Holland och England och studerade.

Lärare
Väl tillbaka i Sverige fick han anställning som lärare hos borggreven i Malmö, G. Ehrenberg och efter fyra års vistelse där blev han antagen som lärare till Stenbocks söner, bland annat Magnus Stenbock.. Med dem besökte han universiteten i Uppsala och Lund där han på den sistnämnda platsen blev utnämnd till filosofimagister 1671. Han prästvigdes också detta år.

Haquin Spegel
Haquin Spegel från boken 'Boken om Gotland' del 2

Överhovpredikant 1675
År 1675 blev han utnämnd av Karl XI och änkedrottning Hedvig Eleonoras till biktfader och överhovpredikant. Han blev även superintendent över prästerskapet vid den sammandragna krigshären i Skåne. 1676 var han också med som fältpräst vid slaget i Lund. Kvällen före slaget, blev han kallad till Karl XI för att "stärka och bereda" kungen inför den avgörande striden. Vid ett tillfälle under pågående slag skyndade han in bland de modfällda krigarna och eldade dem till nya ansträngningar.

Efter krigets slut blev han 1679 vald till kyrkoherde i Ronneby.

Superintendent på Gotland
Efter att Haquin vigt Karl XI och Ulrika EleonoraSkottorps slott i maj 1680 utnämndes han till superintendent på Gotland dit han kom på sommaren samma år. Gotland hade inte för så länge sedan tillhört Danmark och det blev nu hans uppgift att återvinna gotlänningarna till Sverige. Bland präster och lärare arbetade han outtröttligt med råd och anvisningar. En stor del av hans tid arbetade han med 1686 års kyrkolag och även med den nya psalmboken och katekesen.

Biskop i Skara 1685
1685 lämnade Haquin Gotland för att bli biskop i Skara året därpå där en av hans första uppgifter blev att utse dugliga präster. Han nöjde sig inte enbart med det utan han såg också till att de fortsatte sina studier. Emellertid fick han också klart för sig att många av dem var så fattiga att de inte hade råd att köpa böcker och inte heller hålla sig med tjänstefolk så de var själva tvungna att arbeta ute på åkrarna. Begåvade men fattiga ynglingar kunde alltid räkna med hjälp ifrån honom.

Ärkebiskop
År 1691 blev Haquin biskop i Linköping, teologidoktor vid jubelfesten i Uppsala 1693 samt utnämndes vid en ålder av 66 år till ärkebiskop och prokansler i Uppsala 1711.

Familj & barn
År 1683 gifte Haquin (38) sig med Anna Olofsdotter Shultin (28) och de fick barnen:
1) Elisabeth (1688-1720)
2) Margareta (1688-)
3) Jakob † (ung)

Haquin (68) gick bort den 17 april 1714 i Uppsala och begravdes i Linköpings domkyrka.

År Titel/händelse (urval)
1658-1662 Elev vid katedralskolan i Lund
1661 Inskriven vid universitetet i Greifswald
1661-1665 Vistades utomlands
1666-1669 Informator hos burggreve Gilius Ehrenberg i Malmö
1669 Inskriven vid Lunds universitet
1669 Prästvigd i Strängnäs (troligen hösten)
1670 Gradualdisputation (disp pro gradu) vid Lunds universitet
1671 Magister vid Lunds universitet
1669-1671 Guvernör och huspredikant hos riksamiralen och greven Gustaf Otto Stenbock
1671 Hovpredikant hos änkedrottning Hedvig Eleonora
1673 Deltog i Karl XI:s eriksgata
1675-1679 Överhovpredikant och biktfader
1676 Superintendent över armén i Skåne och preses i fältkonsistoriet
1679 Kyrkoherde i Ronneby (tillträdde ej)
1679-1685 Superintendent i Visby (tillträdde aug 1680)
1680 Deltog i riksdagarna från 1680
1682 Fullmakt som kyrkoherde i Visby
1682-1686 Ledamot av kyrkolagskommissionen
1683-1686 Ledamot av kommissionen för bibelöversättningen
1685-1686 Ledamot av katekeskommissionen
1685 Biskop i Skara
1691 Biskop i Linköping (tillträdde maj 1693)
1693 Teologie doktor vid Uppsala universitet
1710 Talman i prästeståndet i riksdagen
1711-1714 Ärkebiskop och prokansler vid Uppsala universitet
1713 Ordförande i kommissionen för rannsakning av pietismen i Stockholm

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-12-20 | Uppdaterad 2021-02-01

Samtida händelser 1645 - 1714
1655-1660 X Gustav:s polska krig
1656-1661 Karl X Gustav ryska krig
1657-1658 Karl X Gustavs 1a danska krig
1658-1660 Karl X Gustavs 2a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar
1676 Skeppet Kronan förliser
1677 Kyrkobönen mot trolldom avskaffas
1680 Straffet för kyrkoslagsmål skärps
1682 Indelningsverket införs
1685 Kaffet kommer till Sverige
1687 Newton ger ut sin gravitationslag
1690 Kakao/choklad kommer till Sverige
1691 Sverige drabbas av missväxt
1693 Drottning Ulrika Elonora dör
1695 En svår missväxt drabbar Sverige
1697 Kung Karl XI dör
1697 Karl XII blir kung
1697 Stockholms slott brinner
1700-1721 Stora nordiska kriget pågår
1704 Sista häxavrättningen i Sverige
1707 Ramlösa Hälsobrunn invigs
1709 Slaget vid Poltava
1710 Ca 100 000 svenskar dör i pesten
1713 Kalabaliken i Bender

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Boken om Gotland (1945) (bilden)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» runeberg.org
» stora bilden
» geni.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon