William Chalmers

Levde: 1748-1811 (63 år)
Titel: Grundare (Chalmers tekniska högskola), köpman, donator
Far: William Chalmers senior (-1759)
Mor: Inga Orre (-1768)

William Chalmers

Biografi
William Chalmers föddes i Göteborg 1748 av de engelska föräldrarna grosshandlare William Chalmers senior och Inga Orre. William hade tre bröder som hette James, Georg (död 3 år gammal) och Charles.

Handel
Redan i unga år ägnade William sig åt handel och ingick tidigt i ett bolag med en av sina vänner som hette Lars Kåhre. Efter några år lämnade han sin plats i bolaget åt sin bror James och reste 1782 utomlands.

Superkargör i Kanton
1783 reste han till Kina för att bli superkargör i Kanton och Makao och återvände inte till Sverige förrän tio år senare, år 1793, och då som en mycket rik man.

William Chalmers
William Chalmers

Chalmerst tekniska högskola
Han var invald i styrelsen för Ostindiska kompaniet. Han arbetade också med att fullborda Trollhätte kanals byggande. När han dog testamenterade han hälften av sin egendom till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och den andra hälften till upprättadent av en slöjdskola, som fick namnet 'Chalmerska slöjdeskolan' där tanken var att barn från fattiga familjer som kunde läsa och skriva skulle få gå på skolan och få en bra utbildning. Detta blev grunden till Chalmerska tekniska högskola. Ett årligt statsanslag utgår varje år till skolan.

William (63) gick bort ogift den 3 juli 1811 och begravdes vid Stampens kyrkogård i Göteborg.

År Titel/händelse (urval)
1774 Ledamot av Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg (LVVS)
1780 Studieresa till England, Frankrike och Holland
1783-1793 Ostindiska kompaniets superkargör i Kanton och Macao
1793 Ledamot av direktionen för Ostindiska kompaniet
1793 Ledamot av kommittén angående Trollhätte slussverk
1793-1800 Ledamot av direktionen för Trollhätte kanalverk
1804 Svenska statens ombud vid indragandet av de engelska subsidierna
1810 Fick kansliråds titel
1801 Kommendör (Vasaorden) (KVO)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-01-03 | Uppdaterad 2021-01-19

Samtida händelser 1748 - 1811
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet.se
» bild flickr

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon