Olof Rudbeck d.ä.

Levde: 1630-1702 (72 år)
Titel: Professor och historiker
Far: Johannes Rudbeckius (1581-1646)
Mor: Magdalena Hising (1602-1649)

Olof Rudbeck d.ä.

Biografi
Olof Rudbeck (d.ä) föddes i Västerås 1630 (sannolikt i januari) som son till Johannes Rudbeckius (49) och Magdalena Hising (28).

Anatomi
Rudbeck utmärkte sig i flera ämnen redan i skolan i Västerås och 1648 anlände han till akademien i Uppsala där han med stor iver ägnade sig åt anatomin, där flera stora upptäcker blivit gjorda utomlands. Han lärde sig snabbt allt som läraren kunde och hans vilja att lära mera drev honom därefter till studier på egen hand.

Lymfatiska kärlen
Och det var under sina egna studier som Rudbeck upptäckte de så kallade lymfatiska kärlen - en upptäckt som gjorde honom odödlig inom vetenskapen och även inom hovet där drottning Kristina 1652 lät honom utföra en anatomisk sektion för att visa dessa kärl för henne och rikets förnämsta män. Drottning Kristina var så intresserad att hon vid detta tillfälle lovade honom ett understöd för studier i utlandet.

År 1653 åkte Rudbeck så till Holland där han ägnades sig i huvudsak åt botaniken. Året därpå var han tillbaka i Uppsala och hade med sig en stor samling av frön, växter, modeller och ritningar. Han anlade också Uppsala första botaniska trädgård. Han undervisade i anatomi och 1660 blev han professor i praktisk medicin.

Atlantica
1675 började Rudbeck ge ut 'Atlantica' där han försökte bevisa att det Atlantica som Platon talat om i själva verket var Sverige, och att de flesta av jordens folkslag kom just härifrån. Hans åsikter väckte ett oerhört uppseende över hela den lärda världen och var länge gällande såsom de enda riktiga. Han sysselsatte sig också med mekanik, byggnadskonst och skeppsbyggen.

Äktenskap & barn
Den 24 juni 1655 gifte Rudbeck (25) sig i Uppsala med Vendela Lohrman (18) och de fick barnen:
1) Johannes Ceasar (1656-1672) († 16 år)
2) Olof (1660-1740)
3) Magdalena (1664-1666) († 2 år)
4) Johanna Christina (1665-1730)
5) Gustaf (1667-1736)
6) Vendela (1668-1710)
7) Carl (1670-1676) († 6 år)

Olof Rudbeck (72) gick bort den 7 september 1702 i Uppsala och begravdes i Uppsala domkyrka.

År Titel/händelse (urval)
1644-1647 Elev vid gymnasiet i Västerås
1648 Inskriven vid Uppsala universitet (febr)
1652 Disputerade vid Uppsala universitet (maj)
1653-1654 Studerade utomlands (sept-juli)
1655 Medicine adjunkt
1658 Extra ordinarie professor vid Uppsala universitet
1660-1691 Professor i teoretisk medicin vid Uppsala universitet
1661-1662 Rektor vid Uppsala universitet (dec-dec)
1663-1670 Kurator vid Uppsala universitet
1668-1669 Rektor vid Uppsala universitet (dec-juni)
1679 Rektor vid Uppsala universitet (maj-dec)
1665 Kommissarie för "landzculturen" i kommerskollegium

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-14 | Uppdaterad 2021-01-06

Samtida händelser 1630 - 1702
1636 Svenska postverket grundas
1638 Nya Sverige grundas i Nordamerika
1643-1645 Torstensons krig
1645 Freden i Brömsebro
1649 Svenska Afrikanska kompaniet bildas
1650 90 % av svenskarna bor på landet
1650 Påbud på kyrkobesök på söndagar
1655-1660 X Gustav:s polska krig
1656-1661 Karl X Gustav ryska krig
1657-1658 Karl X Gustavs 1a danska krig
1658-1660 Karl X Gustavs 2a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar
1676 Skeppet Kronan förliser
1677 Kyrkobönen mot trolldom avskaffas
1680 Straffet för kyrkoslagsmål skärps
1682 Indelningsverket införs
1685 Kaffet kommer till Sverige
1687 Newton ger ut sin gravitationslag
1690 Kakao/choklad kommer till Sverige
1691 Sverige drabbas av missväxt
1693 Drottning Ulrika Elonora dör
1695 En svår missväxt drabbar Sverige
1697 Kung Karl XI dör
1697 Karl XII blir kung
1697 Stockholms slott brinner
1700-1721 Stora nordiska kriget pågår

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon