Johannes Kepler

Levde: 1571-1630 (59 år)
Titel: Astronom, astrolog, Matematiker och fysiker
Far: Heinrich Kepler (1547-)
Mor: Katharina Guldenmann (ca 1546-1622)

Johannes Kepler

Biografi
Johannes Kepler föddes den 27 december 1571 i Weil der Stadt i Württemberg, Tyskland, som son till Heinrich Kepler (24) och Katharina Guldenmann.
Kepler tillbringade sina första barndomsår under ogynnsamma förhållande då hans far var anställd som soldat i olika fältherrars tjänst och på det viset förde ett kringflackande liv, hans mor följde också med fadern. Modern hade rykte om sig att vara involverad i häxkrafter. Kepler uppfostrades därför långa tider hos sin farfar. Dessutom sägs det att Kepler var för tidigt född och var klen och ofta mycket sjuk som barn.

Tretton år gammal blev Kepler lärjunge vid klosterskolan i Adelsberg, men flyttades därifrån till skolan i Maulbronn, Tyskland, där han började studera astronomi och matematik. 1589 blev han student i universitetsstaden Tübingen, Tyskland, där han bland annat fick undervisning av den tyska astronomen och professorn i matematik, Michael Maestlin.

Michael Maestlin
Michael Maestlin
(1550-1631)
Tjugo år gammal (1591) blev han filosofimagister. Hans tanke var att bli teolog men den nya kopernikanska läran drog honom oemotståndligt mot de matematiska vetenskaperna. Redan vid tjugotre års ålder (1594) blev han professor i 'matematik och moral' vid gymnasiet i Graz, Österrike. Under sin vistelse i Graz sysselsatte han sig även med astrologi, och under åren 1595-1599 gav han där ut en kalender där han enligt tidens sed förde in astrologiska förutsägelser. Dessa spådomar slog lyckligtvis in vilket medförde att han fick rykte om sig att även vara en duktig astrolog. På grund av de religiösa oroligheterna i Graz lämnade han dock snart denna plats.

År 1596 kom Keplers första bok ut som hette 'Prodromus dissertationum cosmographicarum' (Det kosmografiska mysteriet) där han gör ett försök att förklara sfärerna för Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter och Saturnus. Han tillverkade även en typ av teleskop för att ha som hjälp i sina studier.

Tycho Brahe
Tycho Brahe
(1546-1601)
År 1600 utsågs han av Tycho Brahe till dennes medhjälpare vid de astronomiska arbetena i Prag. Av Brahe fick han i uppgift att beräkna Mars bana med hjälp av Brahes tidigare observationer. Det tog honom åtta år att göra detta och resultatet gav han ut 1609 i skriften Den nya astronomin. Efter Brahes död 1601 blev Kepler hans efterträdare som kejserlig hovmatematiker.

Redan i unga år hade Kepler blivit fast övertygad om att planeternas rörelser var underkastade bestämda lagar så att man på ren matematisk väg kunde räkna ut dessa. Med Keplers numeriska lagar kunde astronomer senare göra 10 gånger mer korrekta prognoser än tidigare. När sedan Isaac Newton flera årtionden senare (1687) publicerade sin gravitationslag 'Principia' och utifrån den teoretiskt förklarat Keplers lagar började flera förstå att det var jorden som rörde sig kring solen och inte tvärtom.

Isaac Newton
Isaac Newton
(1642-1727)
För övrigt sysslade Kepler med teorin om ljusets brytning vid övergången mellan olika media, och han verkade ha haft kännedom om, eller i varje fall en aning om den, allmänna gravitationen, om tillvaron av ett fast plan i världsrymden, samt även funderat på det här med ebb och flod.

Familj & barn
År 1597 gifte sig Johannes (26) med Barbara van Müller och de fick barnen:
1) Heinrich Kepler (1598-1598) † 8 veckor
2) Susanna Kepler (1599-1599) † 8 veckor
3) Friedrich Kepler (1604-1611) † 6 år
4) Susanna Kepler (1602-)
5) Ludwig Kepler (1607-1663)
6) Gemma Kepler

När hans fru Barbara gått bort antog han en inbjudan om att bli professor på gymnasiet i Linz, Österrike. Även där förekom det dock religiösa strider och svåra ekonomiska förhållanden. Där träffade han emellertid Susanna Reuttinger som han gifte sig med och de fick barnen:
7) Margareta Regina Kepler (ca 1615-1617) † liten
8) Katharina Kepler (1617-1618) † liten
9) Sebald Kepler (ca 1620-1623) † liten
10) Cordula Kepler (1621-)
11) Fridmar Kepler (1623-ca 1634) † ung
12) Hildebert Kepler (1625-1635) † 10 år
13) Anna Maria Kepler (ca 1627-)

1626 flyttade familjen ifrån Linz till Ulm, Tyskland.

Kepler gick bort den 15 november 1630 i Regensburg i Tyskland, 58 år och 10 månader gammal. Han ligger begravd i Saint Peter-Friedhof, Regensburg i Tyskland.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-08-22 | Uppdaterad 2019-03-21
Samtida händelser 1571 - 1630
1574  Henrik III blir kung i Frankrike.
1580  Spanska ridskolan i Wien grundas.
1584  Ivan den förskräcklige dör.
1587  Skottlands drottning Maria I avrättas.
1589  Henrik III mördas.
1592  Sigismund blir kung i Sverige.
1595  25-årskriget slutar.
1598-1613  "Den stora oredan" pågår i Ryssland.
1602  Holländska ostindiska kompaniet bildas.
1605  Krutkonspirationen i London misslyckas.
1608  Fransmännen grundlägger Quebec i Canada.
1610  Ludvig XIII blir fransk kung.
1615-1635  Cirka 5000 "häxor" bränns i Frankrike.
1618-1648  Trettioåriga kriget pågår i Europa.
1625  Nieuw-Amsterdam (New York) grundas.
1627-1629  200 "häxor" bränns i Tyskland.

Källor
dela sidan

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon