Johannes Kepler

Levde: 1571-1630 (59 år)
Titel: Astronom, astrolog, Matematiker och fysiker
Far: Heinrich Kepler (1547-)
Mor: Katharina Guldenmann (ca 1546-1622)

Johannes Kepler

Biografi
Johannes Kepler föddes den 27 december 1571 i Weil der Stadt i Württemberg, Tyskland, som son till Heinrich Kepler (24) och Katharina Guldenmann.

Kringflackande liv
Kepler tillbringade sina första barndomsår under ogynnsamma förhållande då hans far var anställd som soldat i olika fältherrars tjänst och på det viset förde ett kringflackande liv, hans mor följde också med fadern. Modern hade rykte om sig att vara involverad i häxkrafter. Kepler uppfostrades därför långa tider hos sin farfar. Dessutom sägs det att Kepler var för tidigt född och var klen och ofta mycket sjuk som barn.

Studier
Tretton år gammal blev Kepler lärjunge vid klosterskolan i Adelsberg, men flyttades därifrån till skolan i Maulbronn, Tyskland, där han började studera astronomi och matematik. 1589 blev han student i universitetsstaden Tübingen, Tyskland, där han bland annat fick undervisning av den tyska astronomen och professorn i matematik Michael Maestlin.

Michael Maestlin
Michael Maestlin
(1550-1631)

Filosofimagister
Tjugo år gammal (1591) blev han filosofimagister. Hans tanke var att bli teolog men den nya kopernikanska läran drog honom oemotståndligt mot de matematiska vetenskaperna. Redan vid tjugotre års ålder (1594) blev han professor i 'matematik och moral' vid gymnasiet i Graz, Österrike. Under sin vistelse i Graz sysselsatte han sig även med astrologi, och under åren 1595-1599 gav han där ut en kalender där han enligt tidens sed förde in astrologiska förutsägelser. Dessa spådomar slog lyckligtvis in vilket medförde att han fick rykte om sig att även vara en duktig astrolog. På grund av de religiösa oroligheterna i Graz lämnade han dock snart denna plats.

Första boken 1596
År 1596 kom Keplers första bok ut som hette 'Prodromus dissertationum cosmographicarum' (Det kosmografiska mysteriet) där han gör ett försök att förklara sfärerna för Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter och Saturnus. Han tillverkade även en typ av teleskop för att ha som hjälp i sina studier.

Tycho Brahe
Tycho Brahe
(1546-1601)

Brahes medhjälpare
År 1600 utsågs han av Tycho Brahe till dennes medhjälpare vid de astronomiska arbetena i Prag. Av Brahe fick han i uppgift att beräkna Mars bana med hjälp av Brahes tidigare observationer. Det tog honom åtta år att göra detta och resultatet gav han ut 1609 i skriften 'Den nya astronomin'. Efter Brahes död 1601 blev Kepler hans efterträdare som kejserlig hovmatematiker.

Övertygad
Redan i unga år hade Kepler blivit fast övertygad om att planeternas rörelser var underkastade bestämda lagar så att man på ren matematisk väg kunde räkna ut dessa. Med Keplers numeriska lagar kunde astronomer senare göra tio gånger mer korrekta prognoser än tidigare. När sedan Isaac Newton flera årtionden senare (1687) publicerade sin gravitationslag 'Principia' och utifrån den teoretiskt förklarat Keplers lagar började flera förstå att det var jorden som rörde sig kring solen och inte tvärtom.

Isaac Newton
Isaac Newton
(1642-1727)

Teorier
För övrigt sysslade Kepler med teorin om ljusets brytning vid övergången mellan olika media, och han verkade ha haft kännedom om, eller i varje fall en aning om den, allmänna gravitationen, om tillvaron av ett fast plan i världsrymden, samt även funderat på det här med ebb och flod.

Äktenskap 1 & barn
År 1597 gifte Kepler (26) sig med Barbara van Müller (ca 25) och de fick barnen:
1) Heinrich (1598-1598) († 8 v)
2) Susanna (1599-1599) († 8 v)
3) Friedrich (1604-1611) († 6 år)
4) Susanna (1602-)
5) Ludwig (1607-1663)
6) Gemma

Professor
Efter att hans fru Barbara gått bort 1611 antog Kepler en inbjudan om att bli professor på gymnasiet i Linz, Österrike. Även där förekom det dock religiösa strider och svåra ekonomiska förhållanden.

Äktenskap 2 & barn
I Linz träffade Kepler Susanna Reuttinger som han gifte sig med och de fick barnen:
7) Margareta Regina (ca 1615-1617) († 1 år)
8) Katharina (1617-1618) († 1 år)
9) Sebald (ca 1620-1623) († 2 år)
10) Cordula (1621-)
11) Fridmar (1623-ca 1634) († ca 11 år)
12) Hildebert (1625-1635) († 10 år)
13) Anna Maria (ca 1627-)

1626 flyttade familjen ifrån Linz till Ulm, Tyskland.

Kepler (58) gick bort den 15 november 1630 i Regensburg i Tyskland och begravdes i Saint Peter-Friedhof i Regensburg,Tyskland.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-08-22 | Uppdaterad 2021-01-03

Samtida händelser 1571 - 1630
1574 Henrik III blir kung i Frankrike
1580 Spanska ridskolan i Wien grundas
1584 Ivan den förskräcklige dör
1587 Skottlands drottning Maria avrättas
1589 Henrik III mördas
1592 Sigismund blir kung i Sverige
1595 25-årskriget slutar
1598-1613 'Den stora oredan' i Ryssland
1602 Holländska ostindiska co. bildas
1605 Krutkonspirationen i London
1608 Fransmännen grundlägger Quebec
1610 Ludvig XIII blir fransk kung
1615-1635 5000 häxor bränns i Frankrike
1618-1648 Trettioåriga kriget
1627-1629 200 häxor bränns i Tyskland

Källor

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon