Claes Uggla

Levde: ca 1614-1676 (ca 62 år)
Titel: Amiral, amiralitetsråd, friherre och sjöhjälte.
Adel/ätt: Friherrliga ätten Uggla. Adlad 1676, introducerad 1680
Far: Johan Claesson Uggla (1590-1649)
Mor: Margareta Gyllenmärs

Claes Uggla

Biografi
Clas Uggla (även Claes) föddes på Averstad i Ölseruds socken i Värmland omkring år 1614 som son till översten Johan Uggla och Margareta Gyllenmärs.

Cirka tjugo år gammal (1634) följde han med den svenske ambassadören Erik Gyllenstierna (32) till Moskva och året därefter hjälpte han greven Axel Sparre på en uppdrag i Warschau.

Deltog i danska kriget
Under Torstenssons krig 1643-1645 mot Danmark deltog Uggla som frivillig i striden till sjöss på flottan som Klas Fleming kommenderade över.

Ugglas vapen
Året därpå (1646) blev Uggla musketerare vid svenska armén i Tyskland. Vid belägringen av Prag 1648 utmärkte han sig för stor tapperhet och vann därigenom pfalzgrevens gunst (den blivande kung Karl X Gustav). Detta ledde till att Uggla blev utnämnd till kaptenlöjtnant samt pfalzgrevlig hovjunkare. Vid cirka 36 års ålder utnämndes han till kapten vid livgardet och som sådan följde han med Karl X Gustav till det polska kriget. När sedan det danska kriget bröt ut (1657) gick han över till flottans tjänst istället.

Major
Uggla befordrades till major vid amiralitetet och med den titeln deltog han i sjöslaget mot den holländska flottan i Öresund (november 1658) där han gjorde betydande insatser. Två år senare (1660) utnämndes han till amirallöjtnant. Under en treårig vistelse i Lübeck övervakade han byggandet av de krigsskepp som var beställda för svenska flottans räkning. Tio år senare (1670) befordrades han till amiral och amiralitetsråd.

År 1676 upphöjdes han i friherrligt stånd.

Sista slaget
Under riksrådet och greve Lorentz Creutz överseende anförde Uggla en del av den svenska flottan mot de förenade danska och holländska flottorna i slaget vid Öland den 1 juni 1676 i det så kallade Karl XI:s krig. Detta blev Ugglas sista bragd. Efter att Creutz´s fartyg Kronan sprängts i luften och denne omkommit vände hela den fientliga styrkan sig mot Uggla som förde befälet över linjeskeppet "Svärdet". Trots att han omringades av femton fartyg och han fick tre av sina master nedskjutna ville han inte ge sig utan fortsatte att försvara sig med stort mod. Slutligen kom en brännare och hakade sig fast vid Svärdet som genast fattade eld. Man ropade åt Uggla att han skulle ge sig men han svarade, 'att han icke ville lämna ett så kapitalt skepp med så stora stycken i fiendernas händer utan hellre fäkta som en ärlig man, till dess han måste salvera sig i sjön'.
Följden blev att Uggla stupade i striden tillsammans med sexhundra man av sin besättning. Det sägs att man från Öland kunde se skenet av det brinnande skeppet till långt in på natten. Uggla blev cirka 62 år gammal.

Äktenskap & barn
År 1673, tre år före sin död, gifte Claes (60) sig med Christina Maria Sparre af Rossvik (18). De fick barnen:
1) Johan (1674-1736)
2) Margareta Emerentia (1675-1676) († 1 år)
3) Claes (1677-1688)
Sista barnet, Claes, föddes åtta månader efter faderns död.

År Titel/händelse (urval)
1634 Följde friherre Erik Gyllenstierna på en beskickning till Moskva
1635 Följde riksrådet Axel Sparre på en beskickning till Warschau
1644 Frivillig (volontär) på den av Claes Fleming kommenderade flottan under kriget mot Danmark
1644 Deltog i sjöslaget vid Fehmern (1 juli)
1645 Musketerare vid svenska armén i Tyskland
Pikenerarekorpral och sergeant vid överste Ermes regemente
Pikenerarekorpral och sergeant vid generalmajor Paykulls regemente
1648 Fänrik vid generalmajor Paykulls regemente
1648 Kaptenlöjtnant och hovjunkare hos pfalzgreve Carl Gustaf
1649 Företog efter regementet upplösts en utländsk resa
1650-1656 Kapten vid livgardet
1655 Följde regementet till Polen
1656 Major vid regementet
1657 Övergick vid danska krigets utbrott i flottans tjänst
1657 Major vid amiralitetet (mars)
1658 Major i Wrangels flotta (okt)
1658 Utmärkte sig vid sjöslaget i Öresund mot holländska flottan (nov)
1659 Major i Gustaf Wrangels eskader (juni)
1660 Amirallöjtnant
~ Vistades tre år i Lybeck för att övervaka byggandet av krigsskepp för svenska flottans räkning
1670 Amiral
1674 Häradshövding i Finspånga läns, Memmings och Bråbo härader i Östergötland samt Tuhundra härad i Västmanland
1674 Amiralitetsråd
1675 Chef för fjärde eskadern av Stenbocks flotta
1676 Friherre (apr)
1676 Chef för andra eskadern i Lorentz Creutz' flotta (maj)
1676 Deltog i striden med danskholländska flottan utanför Ystad (maj)
1676 Övertog sjöslaget vid Ölands södra udde efter att Creutz med sitt fartyg gått under (juni)
1676 Omkom i slaget vid Ölands södra udde 1 juni

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-12-30 | Uppdaterad 2021-01-10

Samtida händelser 1614 - 1676
1624 De första mynten i koppar präglas
1628 Regalskeppet Vasa sjunker
1630 Sverige går med i Trettioåriga kriget
1632 Gustav II Adolf stupar vid Lützen
1636 Svenska postverket grundas
1638 Nya Sverige grundas i Nordamerika
1643-1645 Torstenssons krig
1645 Freden i Brömsebro
1649 Svenska Afrikanska kompaniet bildas
1650 90 % av svenskarna bor på landet
1650 Påbud på kyrkobesök på söndagar
1655-1660 X Gustav:s polska krig
1656-1661 Karl X Gustav ryska krig
1657-1658 Karl X Gustavs 1a danska krig
1658-1660 Karl X Gustavs 2a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» adelsvapen.com
» riddarhuset.se
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon