Sebastian van Otter

Levde: 1737-1805 (68 år)
Titel: Konspiratör - en av Anjalamännen
Adel/ätt: Friherrliga ätten von Otter. Adlad 1719
Far: Carl von Otter (1696-1763)
Mor: Katarina Tham (1711-1748)

Biografi
Sebastian von Otter föddes den 11 januari 1737 som son till generalmajor Carl von Otter (41) och Katarina Tham (26).

Redan vid femton års ålder blev Otter förare vid sin fars regemente (Skaraborgs), där han 1753 avancerade till fänrik, 1759 till löjtnant, 1766 till kapten och 1774 till major. Fyrtiotre år gammal (1780) förflyttades han till Hälsinge regemente där han blev överstelöjtnant och 1782 till Björneborgs regemente som överste.

Anjalaförbundet
Vid Gustav III:s ryska krig 1788 tillhörde Otter en av de missnöjda officerarna och försökte vid Husula hindra arméns marsch mot Fredrikshamn. Han lyckades också få general Armfelt att sända en beskickning till den ryska kejsarinnan Katarina II och var mycket verksam att samla underskrifter inom sitt regemente till Anjalaförbundet. <7p>

Dömd till döden men benådades
Sedan hären mot slutet av året dragit i vinterkvarter fängslades Otter i början av 1789 och sändes till Stockholm för rannsakning som 1790 slöt med att han dömdes att mista liv, ära och gods. Han blev emellertid benådad på avrättningsplatsen och fick tillåtelse att under lindrig bevakning vistas hos släktingar i Växjö. Året därpå fick han fullständig frihet att välja sin vistelseort själv.

Otter beskrivs som en hederlig och välmenande men svag och lättledd man och var därför lätt att behärska av starkare viljor.

Äktenskap & barn
År 1764 gifte Sebastian (27) sig med Maria Margareta Hierta (24) och de fick barnen:
1) Maria Margareta (1765-1780) († 15 år)
2) Carl (1766-1813)
3) Sebastian (1767-1771) († 4 år)
4) Gustaf (1775-1820)

Otter (68) gick bort den 14 mars 1805 i Sannum, Västergötland.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2006-01-23 | Uppdaterad 2020-11-30

Samtida händelser 1737 - 1805
1743 Stora daldansen utspelar sig
1749 Modern befolkningsstatistik införs
1751 Fredrik I dör, Adolf Fredrik blir kung
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon