Johan af Puke

Levde: 1751-1816 (65 år)
Titel: Befälhavare, friherre, greve, statståd, överste, 'en av rikets herrar'
Adel/ätt: Adlad 1797. Friherrlig 1809. Grevlig 1814. Utdöd 1857.
Far: Johannes Puke (1723-1756)
Mor: Maria Regina Branting (1729-)

Johan af Puke

Biografi
Johan Puke föddes den 19 februari 1751 i Ronneby som oäkta son till Maria Regina Branting (22). Fadern var enligt födelsenotisen kapten Johannes Puke (28).

Fadern halshuggen
Den 23 juli 1756, när Puke var drygt fem år gammal blev hans far Johannes halshuggen för sin delaktighet i statskuppen som drottning Lovisa Ulrika försökte genomföra år 1755.

Examen i sjöartillerivetenskap
Redan vid elva års ålder började han göra längre och kortare resor med handelsfartyg och han hade redan lärt sig mycket när han avlade examen i sjöartillerivetenskap i Karlskrona. Efter detta tjänstgjorde han först i Holländska och sedan i Engelska flottan och, sedan han 1777 blivit befordrad till löjtnant, i franska marinen.

Sjöslaget vid Hogland
1783 utnämndes Puke till kapten vid svenska amiralitetet, blev major två år senare och befordrades till överstelöjtnant 1788. Han deltog i Gustav III:s ryska krig åren 1788-1790 där han bland annat var med i sjöslaget vid Hogland med sitt skepp Freja den 17 juli 1788, och även ledde en del av den svenska flottan vid slaget vid Ölands södra udde i juli året därpå.

Viborgska gatloppet
Under kriget 1788-1790 (och egentligen under hela hans karriär) var Pukes mest kända insats den som ledare för svenska flottan på linjeskeppet 'Dristigheten' vid utbrytningen från Viborgska viken den 3 juli 1790, förr ofta kallat för 'Viborgska gatloppet'.

Äktenskap & barn
Den 6 jan 1793 gifte Puke (41) sig med Christina Charlotta Giertta (18) och de fick barnen:
1) Johan Karl (1795-1847)
2) Erik Adam (1796-1854)
3) Folke Magnus (1797-1857)
4) Johanna Charlotta (1802-1878)
5) Flora (1808-1894)
6) Louise (1811-1896)
7) Edla (1814-1885)

Samma år han blev greve deltog han också i fälttåget mot Norge. Vid 64 års ålder ville Puke börja trappa ner lite och tog därför avsked från statsrådsämbetet. Johan af Puke (65) gick bort den 21 april 1816 i Karlskrona och begravdes i Göholms gravkapell i Blekinge.

År Titel/händelse (urval)
1761 Skeppsgosse
1765 Kofferdikarl
1766 Extra lärstyrman
1767 Arklimästare vid Amiralitetet
1770-1771 I holländsk kofferditjänst
1772-1774 I engelsk kofferditjänst
1773 Konstapel vid Amiralitetet
1776 Officersexamen
1777 Löjtnant vid flottan
1778-1783 I fransk örlogstjänst
1780 Löjtnant för den franska marinen (lieutenant de vaisseau)
1783 Kapten vid örlogsflottan
1785 Major (nov)
1788 Överstelöjtnant (juli)
1793 Överste (feb)
1794 Konteramiral (apr)
1794 Ordförande i kommittén över amiralitetsärendena och örlogsflottans utrustning
1794 Ledamot av och vice ordförande i Storamiralsämbetet för örlogsflottan och överkommendant i Karlskrona
1797 Kommendant och chef för Sjöartsdepartementet
1797 Adlad (1 nov)
1800 Deltog i riksdagen
1801 Högste befälhavare över örlogsflottan och överkommendant i Karlskrona
1801 Chef för första volontärregementet
1802 Viceamiral
1803 Ordförande i kommittén för förvalta av örlogsflottans ärenden
1804 Hedersledamot av Krigsvetenskapsakademien (HedLKrVA )
1808-1810 Ledamot av krigsberedningen i Stockholm
1808 Amiral
1809 Överamiral
1809 Friherre
1809 Ledamot av kommittén angående arméns och flottans penningbehov
1809 Hedersmedlem Kungliga Örlogsmannasällskapet (HedLÖS)
1809-1810 Ordförande i kommittén angående rikets försvarsverk
1812-1815 Statsråd
1812 Generalamiral och efter kronprinsen högste befälhavare över kungliga majestäts flottor
1812 Serafimerriddare
1814 Greve
1814 En av rikets herrar

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-30 | Uppdaterad 2021-01-07

Samtida händelser 1751 - 1816
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel

Källor

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon