Erik Lindschöld

Levde: 1634-1690 (56 år)
Titel: Greve, statssekreterare, kansliråd, kansler, hovråd, kunglig rådgivare m.m.
Adel/ätt: Grevliga ätten Lindschöld. Adlad 1669. Friherrlig och grevlig 1687. Utdöd 1709
Far: Olof Håkansson (ca 1590-1665)
Mor: Margareta Nohlanwähr (-1635)

Erik Lindsköld - målad av David Klöcker Ehrenstrahl

Biografi
Erik Olofsson (adlad Lindschöld) föddes i Skeninge den 2 februari 1634 som son till Olof Håkansson (riksråd samt borgmästare i vissa perioder) och Margareta Nohlanwähr.

Lärare åt kungens son
Erik var student i Uppsala 1651 och det ska ha varit där som kung Karl X lade märke till honom. Kungen tyckte att Lindschöld verkade duglig nog till att bli lärare åt hans oäkta son Gustaf Karlson vilket Erik blev. Med Gustaf reste han sedan runt i många olika länder och när han kom till Paris låg där en fullmakt till Lindschöld på en professur i Lund vilken han emellertid tackade nej till.

Kungens kansli
Trettiofyra år gammal (1668) tog han tjänst i kungens kansli där han blev omtyckt för sina tillställningar och verser som han livade upp hovet med. Året därpå fick han följa med Klas Thott som legationssekreterare till Polen och samma år adlades han med namnet Lindensköld. Detta namnet bytte han efter en tid till Lindschöld.

Många ämbeten
Trettiåtta år gammal (1672) blev han protokollssekreterare i rådet, 1674 hovråd, 1677 kansliråd och statssekreterare och blev då en av de mest inflytelserikaste männen. 1685 blev han hovkansler och på 1686 års riksdag förde han lantmarskalksstaven och blev president i lagkommissionen. 1687 blev han på samma dag både friherre och greve och en tid därefter kungligt råd och kansler för Lunds universitet. 1688 utnämndes han till guvernör för kronprins Karl XII.

Äktenskap & barn
Den 7 september 1669 gifte Erik (34) sig med Elisabet Cronström (16) och de fick barnen:
1) Isak (1671-1687)
2) Christina (1672-) († ung)
3) Charlotta Margareta (1673-) († ung)
4) Carl (1675-1705)
5) Elisabet (1676-) († ung)
6) Erik (1679-1708)
7) Eleonora (1681-1735)
8) Gustaf (1684-1687) († 3 år)
9) Olof (1687-1709)

Lindschöld (56) gick bort i Stockholm den 11 juli1690 och begravdes i Ekerö kyrka.

År Titel/händelse (urval)
1639 Skolstudier i Linköping
1651 Inskriven vid Uppsala universitet
1658 Preceptor (lärare) för Karl X Gustavs illegitime son greve Gustav Karlsson
1659-1668 Följde med Gustav Karlsson på resor i Europa
1663 Inskriven vid universitetet i Heidelberg, Tyskland
1667 Professor eloquentiae (vältalighet) vid Uppsala universitet (tillträdde ej)
1668 Sekreterare i kungliga kansliet
1669 Legationssekretetare vid greve Clas Totts ambassad till Polen
1669 Adlad med namnet Lindenschöld (26 juli)
1671 Protokollsekreterare i rådskammaren
1673 Kabinettssekr
1674 Hovråd
~ Deltog i riksdagarna 1675, 1678, 1680, 1682-1683 och 1686
1676 Lagman i Bohuslän
1677 Kansliråd och statssekreterare (troligen i nov)
1680 Ledamot av reduktionskommissionen
1685 Hovkansler
1687 Ledamot av kommissionen till överseende av actorum causæ förrättningar
1687 Kansler vid Lund universitet
1687 Friherre och greve (10 dec)
1688 Ledamot av reduktionsdeputationen
Guvernör för kronprins Karl (senare Karl XII)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-15 | Uppdaterad 2021-01-08

Samtida händelser 1634 - 1690
1638 Nya Sverige grundas i Nordamerika
1643-1645 Torstensons krig
1645 Freden i Brömsebro
1649 Svenska Afrikanska kompaniet bildas
1650 90 % av svenskarna bor på landet
1650 Påbud på kyrkobesök på söndagar
1655-1660 X Gustav:s polska krig
1656-1661 Karl X Gustav ryska krig
1657-1658 Karl X Gustavs 1a danska krig
1658-1660 Karl X Gustavs 2a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar
1676 Skeppet Kronan förliser
1677 Kyrkobönen mot trolldom avskaffas
1680 Straffet för kyrkoslagsmål skärps
1682 Indelningsverket införs
1685 Kaffet kommer till Sverige
1687 Newton ger ut sin gravitationslag
1690 Kakao/choklad kommer till Sverige

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon