Gustav Karlsson

Titel:
Generallöjtnant i Holländsk tjänst. Greve. Oäkta son till Karl X Gustav
Levde:
1647 - 1708 (61 år)
Bild saknas!

Historia:

Gustav Karlsson föddes i Stockholm 1647 som oäkta son till Karl X Gustav och Märta Brita Claesdotter Allerts.

Han uppfostrades först hos Karl IX:s oäkta son, riksamiral Karl Karlsson Gyllenhielm, och sedan i Linköping hos biskopen Samuel Enander och fick efter detta göra en mångårig resa för att fullborda sin uppfostran.

1668 när han var tjugoett år gick han i fransk krigstjänst.
1673 utnämndes han till överste för Upplands regemente och av sin halvbror Karl XI blev han 1674 upphöjd till greve med Börringe och Lindholmen som grevskap.

Sedan kriget brutit ut 1675, deltog han som överste vid svenska armén i Pommern.
När han en gång skulle åka till Danzig för att möta Bengt Horn blev han igenkänd och tillfångatagen av en brandenburgisk kornett. Han blev sedan kvarhållen till krigets slut.

1685 gifte han sig med friherrinnan Sofia Amalia von Schwartenberg.

1680 var han åter hemma i Sverige, men lämnade det ganska snart igen, och gick i holländsk tjänst och blev där generallöjtnant och följde med prins William av Orange (som året därpå blev kung i England, Skottland och Irland med namn William III), på en expedition till England 1688.

Han bodde senare på Bedhun i Friesland, (provins i norra Nederländerna) där han sysselsatte sig med bokliga studier.

Han dog barnlös den 1 januari 1708 på sitt gods Ter Hoorne i Friesland.

Inlagd 2004-11-11 | Uppdaterad 2017-11-08
Samtida händelser under Gustav:s livstid
1650  Alla måste besöka kyrkan på söndagar.
1655-1660  X Gustav:s polska krig.
1656-1661  Karl X Gustav ryska krig.
1657-1658  Karl X Gustavs första danska krig.
1658-1660  Karl X Gustav andra danska krig.
1660  Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1661  Stockholm Banco ger ut de första sedlarna.
1664  Karlshamn får stadsrättigheter.
1665  Hela Nyköping brinner upp på några timmar.
1666  Lunds universitet grundas.
1668  Sveriges riksbank grundas.
1669  23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669  Kyrkobön mot trolldom införs.
1670  Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.
1673  En 5 år lång missväxtperiod börjar.
1676  Skeppet Kronan förliser utanför Öland.
1677  Kyrkobönen mot trolldom avskaffas.
1680  Straffet för slagsmål vid kyrkobesök skärps.
1682  Indelningsverket införs.
1685  Kaffet kommer till Sverige.
1687  Isaac Newton publicerar sin gravitationslag.
1690  Kakao/choklad kommer till Sverige.
1691  Sverige drabbas av missväxt.
1693  Drottning Ulrika Elonora dör, 36 år gammal.
1695  En svår missväxt drabbar Sverige.
1697  Kung Karl XI dör, och Karl XII blir kung.
1697  Stockholms slott brinner ner.
1700-1721  Stora nordiska kriget pågår.
1704  Sista avrättningen av en häxa i Sverige.
1707  Ramlösa Hälsobrunn invigs.

Källor
Böcker:
Kungliga släktband - Ulf Sundberg (sid 125-126)

Hemsida:
» runeberg.org