Gustav Karlsson

Levde: 1647-1708 (61 år)
Titel: Generallöjtnant i Holländsk tjänst. Greve. Oäkta son till Karl X Gustav
Adel/ätt: Grevliga ätten Carlsson. Grevlig 1674. Utdöd 1708
Far: Karl X Gustav (1622-1660)
Mor: Märta Allertz (1628-)

Biografi
Gustav Karlsson (Gustaf Carlson) föddes i Stockholm 1647 som oäkta son till Karl X Gustav (25) och Märta Brita Claesdotter Allerts (19). Gustav var halvbror till kung Karl X Gustav.

Gustav uppfostrades först hos Karl IX:s oäkta son riksamiral Karl Karlsson Gyllenhielm och sedan i Linköping hos biskopen Samuel Enander. Elva år gammal fick han Erik Lindeman1634-1690 (senare adlad Lindschöld) till informator och de vistades cirka nio år i olika länder utomlands. Under resorna förbättrade Gustav sina kunskaper i latin, flera Europeiska språk och politisk vetenskap.

Fransk krigstjänst
Vid tjugoett år sålder (1668) gick han i fransk krigstjänst. 1673 utnämndes han till överste för Upplands regemente och av sin halvbror Karl XI blev han 1674 upphöjd till greve med Börringe och Lindholmen som grevskap.

Tillfångatagen
Under Karl XI:s krig deltog han som överste vid svenska armén i Pommern och deltog både i slaget vid Lund i december 1676 och på Rügen två år senare. 1679 hamnade han i brandenburgskt fångenskap där han sedan blev kvarhållen till krigets slut. 1680 var han åter hemma i Sverige men lämnade landet ganska snart igen och gick i holländsk tjänst och blev där generallöjtnant och följde med prins William av Orange (som året därpå blev kung i England, Skottland och Irland med namn William III) på en expedition till England 1688.

Äktenskap
Den 13 september 1685 gifte Gustav (38) sig med friherrinnan Isabella1639-1723 Susanna von Schwartzenberg (45) som var dotter till rytteriöversten och friherren Georg Friedrich von Schwartzenberg en Hohenlansberg. Paret fick en dotter som dog liten.

Gustav bodde senare på Bedhun i Friesland (provins i norra Nederländerna) där han sysselsatte sig med bokliga studier.

Gustav (61) dog barnlös och slöt själv sin ätt den 1 januari 1708 på sitt gods Ter-Hoorne i Friesland.

År Titel/händelse
1659-1668 Resor utomlands i flera europeiska länder
1668 Fransk krigstjänst
1673 Överste för Upplands regemente
1674 Greve med Börringe och Lindholmen till grevskap
1676 Deltog i slaget vid Lund
1678 Överste för ett tyskt värvat kavalleriregemente
1679-1680 I fångenskap

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-11 | Uppdaterad 2021-01-03

Samtida händelser 1647 - 1708
1650 90 % av svenskarna bor på landet
1650 Påbud på kyrkobesök på söndagar
1655-1660 X Gustav:s polska krig
1656-1661 Karl X Gustav ryska krig
1657-1658 Karl X Gustavs 1a danska krig
1658-1660 Karl X Gustavs 2a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar
1676 Skeppet Kronan förliser
1677 Kyrkobönen mot trolldom avskaffas
1680 Straffet för kyrkoslagsmål skärps
1682 Indelningsverket införs
1685 Kaffet kommer till Sverige
1687 Newton ger ut sin gravitationslag
1690 Kakao/choklad kommer till Sverige
1691 Sverige drabbas av missväxt
1693 Drottning Ulrika Elonora dör
1695 En svår missväxt drabbar Sverige
1697 Kung Karl XI dör
1697 Karl XII blir kung
1697 Stockholms slott brinner
1700-1721 Stora nordiska kriget pågår
1704 Sista häxavrättningen i Sverige
1707 Ramlösa Hälsobrunn invigs

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Kungliga släktband (Sundberg)

Hemsida:
» adelsvapen.com
» runeberg.org

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon