Johannes Messenius

Titel:
Författare, dramatiker, historiker, professor i juridik.
Levde:
1579 - 1636 (57 år)
Johannes Messenius

Historia:

Johannes Messenius föddes i juli 1579 nära Vadstena som son till mjölnaren Johan Tordsson och Brita Andersdotter.

Messenius studerade några år i Vadstena skola där lärarna uppmärksammade hans gåvor och skickades därefter år 1595, utan föräldrarnas vetskap, utomlands till en jesuitskola i Braunsberg, där han lärde sig katolicismen som sedan följde han resten av livet. Efter skolorna utomlands, gjorde han flera resor, och blev 1605 filosofiedoktor i Ingolstadt, och i Prag blev han av kejsaren utnämnd till "poëta cæsareus"

År 1607 gifte han sig med Lucia Grothusen som var dotter till kung Sigismunds förre informator. Lucia var arvtagare till betydande egendomar i Sverige och genom släktskap stod hon i förbindelse med ledande kretsar i Danzig.

År 1608 kom han tillbaka till Sverige och 1609 blev han professor i Uppsala. Han var emellanåt så oense med Johannes Rudbeckius, att Gustav II Adolf 1613 var tvungen att skilja dem åt. Rudbeckius blev då hovpredikant och Johannes blev vårdare av riksarkivet. Året därpå blev han också assessor i Svea hovrätt.

Han skrev och gav ut bland annat "Scandia illustrata" som var Sveriges första rikshistoria från syndafloden till hans egen tid, det vill säga 1600-talet.

Efter ett par år i Stockholm kom han i nya häftiga tvister, bland annat med Chesnecopherus, Tegel och några andra av Karl IX gunstlingar.
I maj 1616 gjorde han gällande att denne hade landsförrädiska förbindelser med Polen. Vid förhör kom det fram att Messenius hade kontakter med personer som varit i Polen och att han brevväxlade bland annat med Sigismund, och att han själv tänkte fara dit. Han förklarade att han med deras hjälp velat återskaffa bortförda historiska dokument. Stämningen var nervös eftersom det på våren hade framkommit uppgifter om ett planerat polskt angrepp på Sverige. Messenius dömdes att mista livet men domen förvandlades till livstids förvisning till Kajaneborg och den 30 november 1616 slängdes han så in i Kajaneborgs fästning som ligger långt upp i Finlands skogar nära ryska gränsen. Där blev han sedan kvar i nästan tjugo år. Sin tid i fängelset använde han till oavbrutna vetenskapliga studier.

Han fick sitta de sista åren av sitt liv i Uleåborg, där han dog i november 1636, 57 år gammal.

Inlagd 2004-10-07 | Uppdaterad 2017-10-25
Samtida händelser under Johannes:s livstid
1583  Mariestad får stadsprivilegier.
1584  Karlstad får stadsprivilegier.
1588  En pestepidemi härjar i Stockholm.
1592  Johan III dör.
1595  Freden i Teusina efter kriget mot Ryssland.
1596  Svår missväxt drabbar Sverige.
1598-1599  Kriget mot Sigismund
1599  Sigismund avsätts.
1600  Linköpings blodbad.
1600-1629  Andra Polska kriget
1604  Karl IX blir kung.
1606  Rembrandt föds den 15 juli i Holland.
1611-1613  Kalmarkriget.
1611  Karl IX dör och Gustaf II Adolf blir kung.
1621  Luleå, Piteå och Sundsvall grundas.
1624  De första mynten i koppar präglas.
1623  Västerås gymnasium grundas.
1628  Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker.
1630  Sverige går med i Trettioåriga kriget.
1632  Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.

Källor
Böcker:
Svenska män och kvinnor - Lindorm-O (Bonniers förlag 1949) sid 288-289

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» Nedre porträttet är målat av Arent Lamprechtz - från digitaltmuseum.se