Georg Stiernhielm

Levde: 1598-1672 (74 år)
Titel: Filosof, skald, riksarkivarie och språkforskare
Adel/ätt: Adliga ätten Stiernhielm. Gammal frälsesläkt. Åter adlad 1631
Far: Olof Markvardson (-1647)
Mor: Karin Mattsdotter (1560-)

Georg Stiernhielm - målad av David Klöcker Ehrenstrahl

Biografi
Georg Olofsson Stiernhielm föddes i Svartkärs by i Vika socken i Dalarna den 7 augusti 1598 som son till bergsman Olof Markvardson Stierna och Karin Mattsdotter (38).

Studier
Georg studerade i Uppsala universitet och tog då namnet Lillia, han har också kallat sig för Göran Olofsson och Georgius Olavi. Efter Uppsala studerade han i Tyskland och kom tillbaka till Sverige 1624 och året därpå gjorde han en resa i Europa som informator.

Collegium Illustre
År 1625 var Georg tillbaka igen och blev vald av biskop Johannes Rudbeckius till lektor i etik & politik vid Västerås gymnasium men blev snart flyttad till 'Collegium Illustre' som Gustav II Adolf hade inrättat och som var ett läroverk för svenska adelsmän. Där blev Georg 'läsemästare för riddarhuset' och efter detta blev han 1630 assessor vid hovrätten i Dorpt.

Georg Stiernhielm
Stiernhielm avmålad av David Klöcker Ehrenstral

Adlad 1631
Vid trettiotre års ålder (1631) upphöjdes han i det adliga ståndet med namnet Stiernhielm och fick Stiernlunds och Vasula gods i Livland.

Riksarkivarie
1642 blev Georg ledamot av lagberedningen där han som antikvarie skulle vårda rikets fornlämningar och minnesmärken. Sex år senare utnämndes han till vice president i Dorpts hovrätt (1648), men hade knappt tillträtt tjänsten förrän han kallades tillbaka till Stockholm för att tillträda tjänsten som riksarkivarie. På väg hem förliste båten han åkte med och han blev helt utblottad, då det mesta av hans saker fanns på skeppet. Men drottning Kristina mottog honom med stor välvilja. Han blev vid hovet hyllad för sina poesier, balletter och "upptåg". Han föll dock snart i onåd på grund av uttalande om drottningens gunstlingar.

1655 återvände han till Dorpt men måste året därpå fly med hustru och barn tillbaka till Sverige då Ryssarna anföll.
Under de två följande åren levde han utan anställning och led många gånger svår nöd.
Karl X Gustav utnämnde honom 1658 till lantdomare i Trondheims län, vilket inte blev långvarigt eftersom kriget bröt ut igen, och han förlorade då sitt jobb.
Magnus Gabriel De la Gardie inrättade år 1666 antikvitetskollegium, och där blev Georg förste ordförande.

Stiernhielms vapen

Svenska skaldekonstens fader
Ända upp till 73 års ålder höll han på med vetenskapliga forskningar. Han var ett av de största snillen Sverige haft. Han var språkforskare, naturforskare, rättslärd, matematiker, filosof och skald. Såsom språkforskare till exempel var han vida berömd därför att han var bland de första som insåg de olika språkstammarnas sammanhang. Han har också blivit kallad för "Svenska skaldekonstens fader".

Familj & barn
Den 3 januari 1630 gifte Georg (31) sig med Cecilia Larsdotter Bure 1603-1663 (26) och de fick barnen:
1) Johan Markvard (1630-1685)
2) Georg Otto (1638-1673)
3) Christina (1643-1728)

Stiernhielm (74) gick bort den 22 november 1672 och begravdes i Sånga kyrka, Färingsö. Kistan ska dock vara stulen.

Kuriosa
119 år efter Stiernhielms bortgång lät Svenska akademien prägla en minnespeng över honom.

År Titel/händelse (urval)
1612-1613 Studier vid Johannes Rudbeckius' privata kollegium i Uppsala
1614 Inskriven vid universitetet i Wittenberg (nov)
1615 Inskriven vid universitetet i Greifswald (sept)
1616 Inskriven vid universitetet i Helmstedt (jan)
1616 Disponent i Greifswald (jan)
1625 Åter disponent i Greifswald (jan)
1626 Lektor i etik & politik vid Västerås gymnasium
1626-1628 Lärare vid Collegium illustre (läroverk för svenska adelsmän)
1628 Kanslist i Kungliga kansliet
1628 Korrespondenssekreterare vid svenska armén i Preussen
1629 Referent i Kungliga kansliet
1630 Assessor vid Hovrätten i Dorpat i Livland (nu Tartu, Estland)
1630-1638 Lantdomare i Dorpats, Walks & Werros distrikt i Livland
1631 Adlad
1633-1646 Assessor i Livländska överkonsistoriet
1635-1636 Vice direktor vid Livländska överkonsistoriet
1642-1643 Ledamot av lagkommissionen
1648-1652 Antiquarius regni (riksantikvarie)
1648 Vice president vid Hovrätten i Dorpat (tillträdde ej)
1652 Ordförande i livländska gränskommissionen
1658 Lantdomare i Trondhiems amt (tillträdde ej)
1660-1662 Ledamot av Reduktionskollegiet
1661 Krigsråd i Krigskollegiet
1666 ~ Direktor (preses) för Antikvitetskollegiet
1667 ~ Generaldirektör över rikets mått-, mål- o viktväsen
1669 Ledamot av Royal society, London

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-05 | Uppdaterad 2021-01-04

Samtida händelser 1598 - 1672
1600 Linköpings blodbad
1600-1629 Andra Polska kriget
1604 Karl IX blir kung
1611 Karl IX dör
1611 Gustaf II Adolf blir kung
1611-1613 Kalmarkriget
1614 Svea Hovrätt inrättas i Stockholm
1619 Halmstads slott är färdigbyggt
1621 Luleå, Piteå och Sundsvall grundas
1623 Västerås gymnasium grundas
1624 De första mynten i koppar präglas
1628 Regalskeppet Vasa sjunker
1630 Sverige går med i Trettioåriga kriget
1632 Gustav II Adolf stupar vid Lützen
1636 Svenska postverket grundas
1638 Nya Sverige grundas i Nordamerika
1643-1645 Torstenssons krig
1645 Fred i Brömsebro
1649 Svenska Afrikanska kompaniet bildas
1650 90 % av svenskarna bor på landet
1650 Påbud på kyrkobesök på söndagar
1655-1660 X Gustav:s polska krig
1656-1661 Karl X Gustav ryska krig
1657-1658 Karl X Gustavs 1a danska krig
1658-1660 Karl X Gustavs 2a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv

Källor
Böcker:
• Litteraturhandboken, över 2000 författare (Forum)
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» riddarhuset.se
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon