David Klöcker Ehrenstrahl

Levde: 1628-1698 (69 år)
Titel: Konstnär, målare
Adel/ätt: Adliga ätten Ehrenstrahl. Adlad 1674. Friherrlig 1731. Utdöd 1814
Epok/stil: Hovmålare, hovkonterfejare
Far: Skräddare
Mor: Otman (Othman)

David Klöcker Ehrenstrahl

Biografi
David Klöcker Ehrenstrahl föddes den 23 september 1629 i Hamburg, Tyskland. Uppgifter om hans föräldrar är svårt att hitta.

Fredsmäklare
Han ingick vid sjutton års ålder (1646) i det svenska kansliet och tjänstgjorde bland annat vid fredsunderhandlingarna i Osnabrück. Bland deras uppgifter ingick ofta att texta och rita ornament vilket på den tiden alla viktiga handlingar skulle vara utsirade med. Under den här tiden fattade han så stort tycke för teckning och färgning så att han övergav ämbetsmannabanan och reste istället till Holland och studerade målningskonsten.

Tjänst vid änkedrottningen
Efter detta blev han 1651 kallad tillbaka till Sverige och fick en tjänst vid änkedrottningen Maria Eleonora. Några år senare fick han tillåtelse av henne att resa till Tyskland och Italien för att utbilda sig ännu mer. Efter två år i Venedig reste han till Rom där hans målningar mottogs med så mycket beröm att en kardinal upplät sitt hus till honom och han fick även fritt uppehåll i fem år. Under denna tid dog änkedrottningen Maria Eleonora (1655) men en annan änkedrottning Hedvig Eleonora fick honom 1661 tillbaka till Sverige och han utnämndes då till hovmålare.

Smyckade slotten
Hans uppgift blev att pryda de kungliga slotten som Gripsholm, Strömsholm, Ulriksdal och Drottningholms slott. Han målade en massa tavlor som idag hänger på dessa slott.

Adlades 1674
1674 upphöjdes David i adligt stånd med namnet Ehrenstrahl och 1690 fick han fullmakt och titeln hovintendent. Han var på sin tid den största konstnären i Sverige, och den mest produktive. Han målade historiemålningar, allegorier, porträtt och djurmålningar, bland annat Karl XI kröningDrottningholm, Yttersta domen, Korsfästelsen som räddades från slottsbranden m.fl.

Störst var han nog ändå i porträttmålning och djurmålning där till exempel Karl XI ofta anlitade honom för att måla av hans hästar Brilliant, Gallant och Kortom.

Äktenskap 1
1663 gifte sig David (35) med Maria Momma (28) som var född i Amsterdam. De fick dottern Anna Maria 1666. Maria Momma gick bort i mars 1680.

Äktenskap 2
Den 3 maj 1681 gifte sig David (53) med Emerentia Baumann.

David (69) gick bort den 23 oktober 1698 och begravdes i Stockholms storkyrka där Karl XII lät uppsätta en praktfull minnesvård.

År Titel/händelse (urval)
1648 Skrivare vid svenska kansliet i Osnabriück under förhandlingarna före Westfaliska freden som pågick 27 mars 1644 - 14 okt 1648
~ Ägnade sig åt teckning och målning
1648-1650 Studieresa i Nederländerna
1651 Anställd hos Carl Gustaf Wrangel i Wolgast i Tyskland
1652 Kom till Sverige (okt)
1652-1654 Anställd hos änkedrottning Maria Eleonora
1654-1658 Resor i Italien, Frankrike och England med flera
1661 Återkom till Stockholm (aug)
1661 Kungens hovkonterfejare (hovmålare) (dec)
1674 Adlad (nov)
1690 Hovintendent

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-16 | Uppdaterad 2021-01-08

Samtida händelser 1628 - 1698
1632 Gustav II Adolf stupar vid Lützen
1636 Svenska postverket grundas
1638 Nya Sverige grundas i Nordamerika
1643-1645 Torstensons krig
1645 Freden i Brömsebro
1649 Svenska Afrikanska kompaniet bildas
1650 90 % av svenskarna bor på landet
1650 Påbud på kyrkobesök på söndagar
1655-1660 X Gustav:s polska krig
1656-1661 Karl X Gustav ryska krig
1657-1658 Karl X Gustavs 1a danska krig
1658-1660 Karl X Gustavs 2a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar
1676 Skeppet Kronan förliser
1677 Kyrkobönen mot trolldom avskaffas
1680 Straffet för kyrkoslagsmål skärps
1682 Indelningsverket införs
1685 Kaffet kommer till Sverige
1687 Newton ger ut sin gravitationslag
1690 Kakao/choklad kommer till Sverige
1691 Sverige drabbas av missväxt
1693 Drottning Ulrika Elonora dör
1695 En svår missväxt drabbar Sverige
1697 Kung Karl XI dör
1697 Karl XII blir kung
1697 Stockholms slott brinner

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Svenska konstnärer, biografisk handbok (Lorentzon)
• Norstedts Konstlexikon
• Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» runeberg.org

Bilder:
• Klicka på bilderna för att se källa

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon