Carl Tersmeden

Levde: 1715-1797 (82 år)
Titel: Viceamiral och riksdagsman
Adel/ätt: Adliga ätten Tersmeden. Adlad 1751. Utdöd 1797
Far: Jakob Tersmeden d.ä. (1683-1752)
Mor: Elisabet Gangia (1688-1753)

Carl Tersmeden

Biografi
Carl Tersmeden föddes den 23 april 1715 på Larsbro bruk i Dalarna som son till bergsrådet Jakob Tersmeden d.ä. (32) och Elisabet Gangia (27).

Redan som femtonåring gick han in som volontär vid galäreskadern i Stockholm och 1733 utnämndes han till arklimästare i Karlskrona. Efter detta var han åren 1735-1738 anställd i Holländsk krigstjänst och 1739-1740 i Engelsk krigstjänst. Väl tillbaka i Sverige igen blev han 1740 löjtnant och året därpå kaptenslöjtnant och som detta var han med i hattarnas ryska krig.

Tjugoåtta år gammal (1743) skingrade Tersmeden tjugo båtar med upproriska dalkarlar på Norra Björkfjärden i Mälaren som var på väg till Stockholm för att delta i upproret där.

Sveaborg
Under fjorton år (1749-1763) var Tersmeden sedan verksam vid fästningsbyggandet vid Sveaborg under befäl av Augustin Ehrensvärd.

Äktenskap & barn
24 november 1751 gifte Tersmeden (36) sig med Inga Dorotea Malmsköld1733-1811 (18) och de fick barnen:
1) Catharina Elisabet (1753-1753) († 2 v)
2) Carl Gustaf (1758-1776)

Tersmeden befordrades till kapten vid Göteborgs eskader och 1755 till kommendörkapten i Karlskrona och 1771 blev han kommendör vid örlogsflottan. Vid statskuppen 1772 övertalade han flottans befäl och manskap att stödja kungen och han blev efter detta konteramiral vid galärflottan i Stockholm samt varvsamiral och senare vice amiral vid örlogsflottan 1774. Fyra år senare blev han uppflyttad som kommendör i riddarklassen.

Riksdagsman
Vid 66 års ålder (1781) tog han avsked från krigstjänsten och tillbringade några år verksam som riksdagsman. Under senare åren av sitt liv ska Tersmeden ha blivit otroligt tjock vilket gjorde att skalden Johan Gabriel Oxenstierna 1750-1818 skrev följande:
'Tersmeden, tjock och tung och lång,
är både amiral och barlast på en gång.'

Tersmeden (82) gick bort på juldagen 1797.

År Titel/händelse (urval)
1724 Student i Uppsala
1730 Volontär vid galäreskadern i Stockholm
1733 Arklimästare vid sjöstaten i Karlskrona
1734 Gick 1734 i holländsk tjänst
1736-1738 Löjtnant vid holländska amiralitetet
1738 Volontär i engelsk tjänst
1740 Löjtnant vid galäreskadern i Stockholm
1741 Kaptenlöjtnant
1740-talet Deltog i finska kriget
1747 Kaptenlöjtnant vid amiralitetet och stockholmseskadern
1749-1763 Tjänstgjorde vid fästningsbyggnaden på Sveaborg
1751 Kapten vid göteborgska eskadern
1755 Kommendörkapten
1767 Riddare av Svärdsorden (RSO)
1771 Varvsschoutbynacht i Karlskrona (schoutbynacht lägsta flaggmansgraden i en del flottor)
1771 Kommendör vid örlogsflottan
1772 Konteramiral vid galärflottan i Stockholm (28 juli)
1772-1781 Varvsamiral i Karlskrona
1772 Kommendör av Svärdsorden (KSO) (12 sept)
1774 Vice amiral vid örlogsflottan
1778 Uppflyttad i riddarklassen

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-13 | Uppdaterad 2021-02-01

Samtida händelser 1715 - 1797
1720 Fredrik I blir svensk kung
1721 Ryska flottan härjar Norrlands kust
1725 Missväxt i stora delar av landet
1726 Bönemöten i hemmen förbjuds
1730 Glasögonbågarna uppfinns
1731 Ostindiska kompaniet bildas
1734 Stympning avskaffas som straff
1734 Bouppteckningar blir lag i Sverige
1739 Vetenskapsakademien grundas
1740 Bellman föds i Stockholm
1741-1743 Hattarnas ryska krig
1743 Stora daldansen utspelar sig
1749 Modern befolkningsstatistik införs
1751 Fredrik I dör, Adolf Fredrik blir kung
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» geni.com
» adelsvapen.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon