Gustaf Fredrik Gyllenborg

Titel:
Skald, diktare och kansliråd
Adel/ätt:
Grevliga ätten Gyllenborg nr 42. Adlad 1680. Friherrlig 1689. Grevlig 1695. Utdöd 1863
Levde:
1731 - 1808 (76 år)
Gustaf Fredrik Gyllenborg

Historia:

Gustaf Fredrik Gyllenborg föddes den 25 november 1731 på Strömsbro i Östergötland som son till riksrådet Johan Gyllenborg och Margareta Eleonora von Beijer (barnbarn till Erik Dahlbergh)

Han studerade i Uppsala och Lund. Han blev antagen som kanslist i justitierevisionen och befordrades 1751 till registrator och 1762 till kammarråd.

1764 gifte han sig med Anna Margareta Gottsman. 1774 utnämndes han till kansliråd, 1777 till bankofullmäktige och 1787 till ledamot av direktionen för nummerlotteriet.

Han var en av dem som ingick i den så kallade "Tankebyggarorden" tillsammans med bland annat Nordenflycht och Creutz, där man beslöt att ge ut sina arbeten i en gemensam samling kallad "Våra Försök".

Hans bästa arbeten som skald är Årstiderna, Menniskans nöjen, Menniskans elände, Afskedet från ungdomen, Ode öfver själens styrka och Fabler.
Han skrev också en stor "hjältedikt" som hette Tåget öfver Bält. Han skrev även några pjäser som hette: Det nya Herrskapet, Birger Jarl, Sune Jarl m.fl.
1795 gav han och Creutz ut några dikter i Vitterhetsarbeten af Creutz och Gyllenborg.

Han dog i Stockholm den 30 mars 1808, 76 år gammal. Svenska Akademien lät resa en minnesvård åt honom i Klara kyrka i Stockholm.

Inlagd 2004-11-14 | Uppdaterad 2017-11-10
Händelser under Gustaf Fredrik:s livstid
1739  Vetenskapsakademin grundas.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1752  Serafimerlasarettet invigs i Stockholm.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.

Källor