Gustaf Fredrik Gyllenborg

Levde: 1731-1808 (76 år)
Titel: Skald, författare, diktare och kansliråd
Adel/ätt: Grevliga ätten Gyllenborg. Adlad 1680. Friherrlig 1689. Grevlig 1695. Utdöd 1863
Far: Johan Gyllenborg (1682-1752)
Mor: Margareta Eleonora von Beijer (1692-1772)

Gustaf Fredrik Gyllenborg

Biografi
Gustaf Fredrik Gyllenborg föddes den 25 november 1731 på Strömsbro i Östergötland som son till riksrådet och generalen Johan Gyllenborg (49) och Margareta Eleonora von Beijer (39) (barnbarn till Erik Dahlbergh) Gyllenborg studerade i Uppsala och Lund. Han blev antagen som kanslist i justitierevisionen och befordrades 1751 till registrator och 1762 till kammarråd.

Bankofullmäktige
År 1774 utnämndes Gyllenborg till kansliråd, 1777 till bankofullmäktige och 1787 till ledamot av direktionen för nummerlotteriet. Han var dessutom en av de första tretton ledamöterna i Svenska akademien.

Tankebyggarorden
Gyllenborg var en av dem som ingick i den så kallade 'Tankebyggarorden' tillsammans med bland annat Hedvig Charlotta Nordenflycht och Gustaf Philip Creutz. Där beslutade man sig för att ge ut sina arbeten i en gemensam samling kallad 'Våra Försök'.

Anna Margareta Gottsman
Anna Margareta
(1748-1821)

Äktenskap & barn
I december 1764 gifte Gyllenborg (33) sig med Anna1748-1821 Margareta Gottsman (16) och de fick barnen:
1) Margareta Eleonora (1765-1845)
2) Johan (1767-1835)

Gyllenborg (76) gick bort i Stockholm den 30 mars 1808 och begravdes i Klara kyrka i Stockholm där Svenska Akademien lät resa en minnesvård över honom.

År Titel/händelse
1746 Inskriven vid Uppsala universitet (okt)
1747 Student
1748 Kanslist i Justitierevisionen
1750 Sista "rector illustris" i Lund
1751 Registrator
1756 Kavaljer hos kronprinsen
1762 Fick Kammarråds titel
1764 Gift med Anna Margareta Gottsman
1774 Kansliråd
1776 Ledamot av Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg
1777-1779 Riksbanksfullmäktige
1781-1800 Återigen riksbanksfullmäktige
1787 Ledamot i Nummerlotteri-direktionen

Dikter/pjäser (urval)
Våra försök (3 volymer)
Årstiderna
Menniskans nöjen
Menniskans elände
Afskedet från ungdomen
Ode öfver själens styrka
Fabler
Tåget öfver Bält (hjältedikt)
Det nya Herrskapet (pjäs)
Birger Jarl (pjäs)
Sune Jarl (pjäs)
Vitterhetsarbeten af Creutz och Gyllenborg (dikter)
Satir öfver mina vänner
Verldsföraktaren
Ode öfver Naturen
Vinterqväde
Intädestal af Gyllenborg vid inträdet i Svenska Akademien 1786

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-14 | Uppdaterad 2020-12-17

Samtida händelser 1731 - 1808
1739 Vetenskapsakademien grundas
1740 Bellman föds i Stockholm
1741-1743 Hattarnas ryska krig
1743 Stora daldansen utspelar sig
1749 Modern befolkningsstatistik införs
1751 Fredrik I dör, Adolf Fredrik blir kung
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner

Källor
Böcker:
• Vem är vem i världslitteraturen (Rabén prisma)
• Litteraturhandboken, över 2000 författare (Forum)

Hemsidor:
» geni.com
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» runeberg.org

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon