Erik Brahe

Levde: 1722-1756 (avrättad, 34 år)
Titel: Överste, greve och politiskt offer
Adel/ätt: Grevliga ätten Brahe. Grevlig 1561. Utdöd 1930
Far: Nils Brahe af Visingsborg (1697-1722)
Mor: Fredrika Vilhelmina Stenbock (1701-1723)

Erik Brahe - målad av Gustaf Lundberg

Biografi
Erik Brahe föddes i Stockholm den 23 juni 1722 som son till greven Nils Brahe (25) och grevinnan Fredrika Vilhelmina Stenbock (21). När Erik var drygt två månader gammal dog hans far (sept 1722) och när han var åtta månader dog hans mor Fredrika (feb 1723) så Erik växte upp hos nära anhöriga. Han hade även en äldre bror, Abraham, som dog drygt 2 år gammal i maj 1723.

Efter avslutade studier i Uppsala gick Brahe in som ryttare vid ett skånskt kavalleriregemente 1741.

Eva Katarina Sack
Eva Katarina Sack
(1727-1753)

Lantmarskalk
I riksdagen 1751-1752 deltog Erik som lantmarskalk under Henning1713-1775 Adolf Gyllenborgs sjuklighet. Under den här tiden blev Erik också befordrad till överste för Livgardet till häst.

Statskuppen 1756
Vid riksdagen 1756 avslöjades han som medskyldig i den konspiration som eftersträvade att utöka kungamakten (drottning Lovisa Ulrikas kuppförsök). Även om det inte gick att bevisa hans delaktighet i kuppen dömdes han den 16 juli 1756 till döden. Han trodde emellertid att hans höga börd skulle skydda honom eftersom han var den högste i rang på Riddarhuset men detta hjälpte inte utan dödsdomen stod fast.

Avrättningen
Redan veckan därpå, den 23 juli 1756, verkställdes avrättningarna på Riddarholmen där Erik (34) genom halshuggning avrättades tillsammans med sina kumpaner Gustaf1706-1756 Jacob Horn af Rantzien (50), Magnus Stålsvärd1724-1756 (32) och Johan Puke1726-1756 (30). Eriks hustru hade försökt att blidka sin mans domare, framför allt Fredrik Axel von Fersen men detta hade inte lyckats. Tre månader efter Eriks död födde hans hustru Christina en son och sjutton år senare gifte hon om sig med Ulrik Scheffer - en av Eriks politiska dödsfiende.

Christina Piper
Christina Piper
(1734-1800)

Äktenskap 1 & barn
Den 12 december 1745 gifte Erik (23) sig med friherrinnan Eva Katarina Sack1727-1753 (18) och de fick barnen:
1) Per (1746-1772)
2) Nils Gabriel (1747-1756) († 9 år)
3) Abraham (1749-)
4) Eva Fredrika (1750-1756) († 6 år)
5) Christina (1752-1756) († 4 år)

Hustrun Eva Katarina gick bort tjugofem år gammal (1753)

Äktenskap 2 & barn
Den 28 april 1754 gifte Erik (32) sig med grevinnan Christina Charlotta Piper1734-1800 (20) och de fick barnen:
6) Ulrika Juliana (1755-1756) († 8 mån)
7) Magnus Fredrik (1756-1826)

Sista barnet föddes 3 månader efter Eriks avrättning.

År Titel/händelse (urval)
1732-1739 Student i Uppsala
1740 Valdes till rector illustris vid Uppsala universitet, men avböjde uppdraget
1741 Ryttare vid norra skånska kavalleriregementet (mars)
1741 Korpral vid norra skånska kavalleriregementet (juli)
1741-1743 Kornett (okt)
1743-1747 Löjtnant (feb)
1744 Ambassadkavaljer till Berlin
1745 Ryttmästare (apr)
1747 Major (dec)
1748 Föreslogs till överste för ett värvat regemente, som skulle uppsättas i Stralsund
1749-1750 Major vid livregementet till häst (nov)
1750-1752 Överstelöjtnant
1751-1752 Ledamot av sekreta utskottet vid riksdagen
1752 Överste vid regementet med fullmaktsdatum 10 juni
1756 Dömd av riksens ständer att mista liv, ära och gods (16 juli)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-28 | Uppdaterad 2020-12-15

Samtida händelser 1722 - 1756
1730 Glasögonbågarna uppfinns
1731 Ostindiska kompaniet bildas
1734 Stympning avskaffas som straff
1734 Bouppteckningar blir lag i Sverige
1739 Vetenskapsakademien grundas
1740 Bellman föds i Stockholm
1741-1743 Hattarnas ryska krig
1743 Stora daldansen utspelar sig
1749 Modern befolkningsstatistik införs
1751 Fredrik I dör, Adolf Fredrik blir kung
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet
» adelsvapen.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon