Thure Gustaf Rudbeck

Levde: 1714-1786 (71 år)
Titel: Militär, politiker, lantmarskalk och överståthållare i Stockholm
Adel/ätt: Friherrliga ätten Rudbeck. Friherrlig 1771
Far: Olof Rudbeck (1690-1716)
Mor: Maria Törnstjerna (1689-1754)

Ture Gustaf Rudbeck

Biografi
Thure Gustaf Rudbeck föddes i Rasbo, Uppsala, den 21 november 1714 som son till Olof Rudbeck (24) och Maria Törnstjerna (25).

1731 när han var sjutton år gammal gick han i krigstjänst och befordrades 1739 till fänrik vid livgardet. Han deltog i ryska kriget, förlagd på Åland, där han i tre och halv månad försvarade utposten vid Brändö.
1743 blev han så befordrad till löjtnant och med den graden utmärkte han sig genom att vid dalkarlsupproret hindra dem att komma fram till slottet genom att i tre dagar, utan uppehåll, hålla riddarholmsbroarna besatta så att de inte kunde komma över. För detta belönades han med att bli major vid Upplands regemente och 1749 till överstelöjtnant.

Han började med politik vid riksdagen 1742-1743. Det har sagts om honom att han var Klok, måttfull, "vän av ordning", sparsam, modig, kraftfull, energisk, sansad och orädd.
Han började bekämpa hattarnas politik och fick från första början en ansedd ställning vid riddarhuset.

År 1746 gifte sig Thure (32) med Magdalena von Mentzer (20) som han fick elva barn med.

Thure Gustaf Rudbeck
Thure som ung
Efter Adolf Fredriks tronbestigning 1751 närmade han sig hovet, men vägrade att medverka i statskuppen som skedde 1755. 1758 utnämndes han till överste för Björneborgs och 1760 för Upplands regemente, och samma år tågade han med dem till Pommern. Han återvände emellertid till Sverige då riksdagen kallade. Vid 1760-1762 års riksdag blev han en av mössornas främsta män och invaldes också i sekreta utskottet. Han ägnade sig åt de ekonomiska frågorna och insattes i bland annat i växelberedningen, där han försökte hjälpa Anders Nordencrantz att hitta en lösning på förvirringen i myntväsendet.

Vid den stormiga riksdagen 1765, då mössorna återigen tog makten, blev han vald till lantmarskalk och året efter blev han generalmajor, ordförande i Tulldirektionen, ledamot i Statsdeputationen och rådgivare åt bankofullmäktige.
Vid riksdagen 1771 var han en av dem som, på uppmaning av Gustav III, försökte skapa en försoning mellan Hattarna och Mössorna. Detta lyckades dock inte och Hattarna blev störtade på våren 1772. 1771 var också det året han fick friherrevärdighet.
På borgarståndets initiativ blev han den 12 februari 1772 utnämnd till överståthållare i Stockholm.

I augusti 1772 skickades han av det sekreta utskottet till Skåne för att skaffa upplysningar om de revolutionsplaner som troddes finnas där. Han tillbakavisades emellertid från fästningsportarna i Kristianstad. När Gustav III sedan verkligen genomförde statskuppen, var Rudbeck en av de få som protesterade. Han sägs ha sprungit runt i Stockholm och försökt få folket med sig, vilket han emellertid inte fick. Efter detta blev han fängslad av en militärpatrull. Även om han hade gjort motstånd mot statskuppen, blev han inte straffad, tvärtom så blev han året därpå landshövding i Upplands län.
Och vid den sista riksdagen han var med i (1778) uppträdde han som en av Gustav III största anhängare.

Han tog avsked från sin landshövdingspost 1782, och drog sig tillbaka till sin egendom i Edsberg, där han dog den 8 januari 1786, 71 år gammal.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-28 | Uppdaterad 2017-10-25
Samtida händelser 1714 - 1786
1720  Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1721  Ryska flottan härjar norrländska kusten.
1725  Stor missväxt i stora delar av landet.
1726  Bönemöten i hemmen förbjuds.
1730  Glasögonbågarna uppfinns.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag.
1739  Vetenskapsakademien grundas.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1752  Serafimerlasarettet invigs i Stockholm.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon