John Jennings

Levde: 1729-1773 (44 år)
Titel: Affärsman och riksdagsman
Adel/ätt: Adliga ätten Jennings. Introducerad 1743. Utdöd 1929
Far: Frans Jennings (1692-1754)
Mor: Maria Kristina Bedoire (1711-1742)

John Jennings

Biografi
John Jennings föddes i Stockholm den 3 december 1729 som son till kommerserådet Frans Jennings (37) och Maria Kristina Bedoire (18).

John uppfostrades i England, och tjänstgjorde 1750-1753 i livregementet, där han avancerade till ryttmästare. Han tog avsked 1753 för att ägna sig åt samma syssla som sin far, nämligen affärer i stor skala.

Äktenskap & barn
Den 24 april 1753 gifte John (24) sig med Hedvig Sofia Plomgren (19) som var dotter till Thomas Plomgrens. John och Hedvig fick barnen:
1) Brita Sofia (1755-1820)
2) John (1757-1757) († späd)
3) Frans (1759-1798)

Fullmäktige
John tog stora lån i riksbanken och dessa pengar använde han till att köpa och anlägga en mängd järnbruk. Han var duktig på att driva nämnda bruk och vilket gjorde att han blev vald till fullmäktige i järnkontoret och han blev även inkallad till Vetenskapsakademien. De sistnämnda tilldelade honom även en medalj för hans förbättrade konstruktion av masugnarna.

John var intresserad av kanalbyggen och detta gjorde att han förmådde riksbankens styrelse att årligen ge Trollhätte slussverks byggnader en summa på 300 000 daler kopparmynt.

Vid riksdagen 1760-1762 började han även delta aktivt i politiken och där tjänstgjorde han som hattarnas skattmästare. Han var också med i det sekreta utskottet.

Finansiell oreda
Vid 1769 års riksdag, blev han häftigt angripen av den ekonomiske författaren Anders Nordencrantz som beskyllde honom för den 'finansiella oredan'. En deputation tillsattes för att undersöka anklagelserna men verksamheten avbröts av Gustav III:s revolution.

1770 erhöll han hovmarskalktiteln och 1772 gav han ut några broschyrer till försvar mot Nordencrantz beskyllningar.

John (44) gick bort den 14 december 1773.

År Titel/händelse (urval)
1749 Inskriven vid Uppsala universitet
1750 Adjutant vid Livregementet till häst (juni)
Avsked från regemente och ryttmästares befattning
1754-1762 Kompanjon med Robert Finlay under firma Jennings & Finlay
1755-1772 Deltog i riksdagarna
1756 Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien (LVA)
1761-1766 En av direktörerna för Trollhätte slussverk
1760-1763 Fullmäktige i Jernkontoret
1767 Kammarherre
1770 Hovmarskalks titel

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-28 | Uppdaterad 2021-01-15

Samtida händelser 1729 - 1773
1734 Stympning avskaffas som straff
1734 Bouppteckningar blir lag i Sverige
1739 Vetenskapsakademien grundas
1740 Bellman föds i Stockholm
1741-1743 Hattarnas ryska krig
1743 Stora daldansen utspelar sig
1749 Modern befolkningsstatistik införs
1751 Fredrik I dör, Adolf Fredrik blir kung
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» adelsvapen.com
» riksarkivet.se

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon