Johan Ihre

Levde: 1707-1780 (73 år)
Titel: Språkforskare och professor i Lund
Adel/ätt: Adliga ätten Ihre. Adlad 1757. Friherrlig 1843. Utdöd 1877
Far: Tomas Ihre (1659-1720)
Mor: Birgitta Steuch (1679-1710)

Johan Ihre

Biografi
Johan Ihre föddes den 3 mars 1707 i Lund som son till Tomas Ihre (48) och hans hustru Birgitta Steuch (28). Johans far var född i Visby och var professorn i teologi.

Studier
Tolv år gammal var Johan redan duktig i de klassiska språken som latin och grekiska. En vecka efter att han fyllt tretton dog hans far och han flyttade då till sin morfar Mattias Steuchius som var ärkebiskop i Uppsala. Där fullbordade Johan sina studier i tyska, franska, filosofi, historia och teologi under ledning av flera duktiga lärare. 21 år gammal (1728) tog han filosofisk examen och åren 1730-1733 studerade han utomlands, bland annat i Tyskland, Holland, England och Frankrike.

Professor i latinsk poesi
Åter tillbaka i Sverige kallades han till sekreterare i vetenskapssocieteten i Uppsala (1734) och året därpå blev han vice bibliotekarie. Trettio år gammal (1737) blev han professor i latinsk poesi och kallades året efter till den skytteanska professuren i vältalighet och statskunskap och på denna plats var han sedan oavbrutet i 42 år, det vill säga fram till sin död. Han lärde sina studenter att uttrycka sig väl både på svenska som i latin och hade föreläsningar om antika författare, samtidigt som han även undervisade i statsvetenskap, juridik och politisk historia.

Åtalad
Johan var motståndare till hattpartiet och drog sig inte heller för att säga vad han tyckte. Fyra av de avhandlingar han skrev ansågs av kritiker innehålla direkta anvisningar för de upproriska dalkarlarna vilket gjorde att han 1747 blev åtalad. Domen kom tre år senare och löd på 700 daler silvermynt i böter och en tillrättavisning. Domen var mycket mildare än man väntat och den hade fastställts av kungen själv, Fredrik I.

Svenskt dialektlexikon
Som ett resultat av sina dialektstudier gav han 1766 ut ett Svenskt dialektlexikon och av vetenskapssocieteten fick han i uppdrag att utarbeta en svensk ordbok. Boken kom ut 1769 och hette 'Glossarium suiogothicum' där han jämför de nysvenska orden med fornspråk och andra germanska språk.

Mästare i det latinska språket
Ihre var en mästare i det latinska språket och använde det alltid i sina akademiska skrifter och endast i två av alla sina publikationer skrev han på det svenska språket. Ändå tyckte han att undervisningarna skulle hållas på svenska så att fler vanliga folk kunde läsa vetenskaplig litteratur. Under hans tillsyn diskuterades inte mindre än 453 avhandlingar, de allra flesta var dessutom skrivna av honom själv. Han ville också att det svenska språket skulle rensas från latinska lånord och han försökte att utarbeta en enhetlig stavning som var grundad på sunt förnuft.

Äktenskap 1 & barn
År 1738 gifte Johan (31) sig med Sara Charlotta Brauner (24) och de fick barnen:
1) Johan (1740-1783)
2) Margareta Charlotta (1742-1770)
3) Brita Christina (1744-1769)
4) Hedvig Maria (1746-1798)
5) Thomas (1748-1748) († 4 mån)

Äktenskap 2 & barn
Sara dog 1758 efter tjugo års äktenskap och året därpå gifte Johan (52) sig med Charlotta Johanna Gerner (30) och de fick barnen:
6) Albrecht (1763-1828)
7) Elof (1766-1828)

Johan (73) gick bort i Uppsala den 1 december 1780 och begravdes i Björklinge kyrka i Uppland.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-05-23 | Uppdaterad 2020-12-07

Samtida händelser 1707 - 1780
1713 Kalabaliken i Bender
1715 Nödmynt börjar tillverkas (sv)
1718 Karl XII stupar i Halden, Norge
1718 Puckle uppfinner maskingeväret
1720 Fredrik I blir svensk kung
1721 Ryska flottan härjar Norrlands kust
1725 Missväxt i stora delar av landet
1726 Bönemöten i hemmen förbjuds
1730 Glasögonbågarna uppfinns
1731 Ostindiska kompaniet bildas
1734 Stympning avskaffas som straff
1734 Bouppteckningar blir lag i Sverige
1739 Vetenskapsakademien grundas
1740 Bellman föds i Stockholm
1741-1743 Hattarnas ryska krig
1743 Stora daldansen utspelar sig
1749 Modern befolkningsstatistik införs
1751 Fredrik I dör, Adolf Fredrik blir kung
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» adelsvapen.com
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon