Fredric Henric af Chapman

Levde: 1721-1808 (87 år)
Titel: Skeppsbyggare, överste, viceamiral
Adel/ätt: Adliga ätten af Chapman. Adlad 1772. Utdöd 1808
Far: Thomas Chapman (1683-1769)
Mor: Susanna Colson (1691-1771)

Fredric Henric af Chapman - målad av Lorens Pasch d.y.

Biografi
Fredrik Henrik af Chapman föddes 9 september 1721 i Göteborg som son till engelsmannen och majoren Thomas Chapman (38) och Susanna Colson (30).

Utlandsresor
Som femtonåring for han till Stockholm där han lärde sig konsten att bygga skepp, vilket han sedan fullbordade genom utländska resor bland annat till England 1741. Där väckte hans många besök på varvet misstankar och han häktades men släpptes snart och blev istället erbjuden en tjänst vilket han avböjde. Han arbetade istället i över två år som timmerman i Londo.

Underskeppsbyggmästare
Tjugotre år gammal (1744) återvände han till Göteborg där han tillsamman med en annan startade ett skeppsvarv. Mellan åren 1752-1756 studerade han åter utomlands och 1757 utnämndes han till underskeppsbyggmästare vid örlogsflottan.

Fältmarskalken Augustin Ehrensvärd anställde honom för att bygga en lämplig skärgårdsflotta, vilket han gjorde efter egna ideér och han byggde ett par skepp för Finlands kustförsvar.

Överskeppsbyggmästare
Han kommenderades sedan till skeppsbyggmästare till den finska eskadern och flyttade därför 1760 till Sveaborg. År 1764 blev han så överskeppsbyggmästare och flyttade därför till Stockholm.

1768 byggde han den första kanonslupen (kombinerad rodd- och segelfartyg) och sedan kanonjollar och däckade kanonslupar. Gustav III:s regering utsåg honom till ledamot i kommittén för förslag till den nya örlogsflottan, och hans plan antogs och 1776 provseglade han det andra av de fyra linjeskepp, som skulle byggas i Karlskrona. Han blev efter detta överste vid amiralitetet och ledamot av amiralitetskollegiumet samt erhöll 1781 överbefälet över skeppsbyggnadsdetaljen vid varvet i Karlskrona och 1782 även över tacklings- och artilleridetaljerna.

Konteramiral
1784 blev han konteramiral och varvsamiral och 1791 viceamiral, från vilket post han tog avsked 1793. Mellan åren 1781-1790 byggdes elva linjeskepp, lika många fregatter och en mängd mindre fartyg. Han var även ledamot av Vetenskapsakademien samt många andra sällskap (se lista nedanför)

Chapman (86) gick bort ogift den 19 augusti 1808, tjugoen dagar före sin 87-årsdag och ligger begravd på Augerums kyrkogård i Blekinge.

År Titel/händelse (urval)
1736 Gick till sjöss
1736-1738 Lärde skeppsbyggeri dels vid kronans och enskilda varv i Göteborg, dels vid enskilda varv i Stockholm
1741-1744 Studerade i London
1750-1757 Hade tillsammans med handlanden S. Bagge enskilt varv i Göteborg. Studerade matematik för F. Palmquist i Stockholm samt skeppsbyggnadskonst i England, Holland och Frankrike
1757 Underskeppsbyggmästare vicl örlogsflottan i Karlskrona
1760 Beordrad till Pommern
1760 Skeppsbyggmästare vid arméns flotta
1764 Överskeppsbyggmästare vid arméns flotta
1764 Ledamot av deputationen angående linjeskeppens förbättrande i Karlskrona
1767 Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien (LVA)
1768 Delägare i Lodsachska varvet på Djurgården. Befriades från större delen av arbetsskyldigheten på kronans varv
1772 Adlad
1772 Riddare av Svärdsorden (RSO)
1776 Kallad att biträda skog- och jägerikommissionen (6 maj)
1776 Ledamot vid skog- och jägerikommissionen (13 maj)
1776 Överstelöjtnant vid amiralitetet (juli)
1776 Ledamot av amiralitetskollegiet (9 dec)
1776 Överste (16 dec)
1778 Ledamot av akademien för de fria konsterna (LFrKA)
1778 Hedersledamot av Kungliga Akademien för de fria konsterna (HedLFrKA)
1779 Ledamot av provseglingskommissionen
1780 Ledamot av kommittén angående fartygscerterna inom örlogsflottan (apr-maj)
1781 Chef för skeppsbyggeriet i Karlskrona
1782 Chef för hela varvet utom artilleriet
1783 Varvsamiral vid örlogsflottan i Karlskrona med konteramirals titel
1784 Konteramiral
1786 Kommendör (Vasaorden) (KVO)
1786 Ledamot av kommittén med uppdrag att i Karlskrona utreda, vad som återstode till örlogsflottans fullbordande (sep-okt)
1787 Chef för hela varvet samt även artilleriet
1789-1790 Ledamot av kommittén i Karlskrona till amiralitetsverkets förbättrande och flottans utrustning (nov-maj)
1791 Vice amiral
1793 Fick tjänstefrihet från varvschefsbefattningen
1798 Kommendör med Stora Korset (Vasaorden) (KmstkVO)
1798 Hedersmedlem Kungliga Örlogsmannasällskapet (HedLÖS)
1804 Ledamot av Krigsvetenskapsakademien (LKrVA)
Ledamot av Patriotiska sällskapet

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-17 | Uppdaterad 2021-01-06

Samtida händelser 1721 - 1808
1730 Glasögonbågarna uppfinns
1731 Ostindiska kompaniet bildas
1734 Stympning avskaffas som straff
1734 Bouppteckningar blir lag i Sverige
1739 Vetenskapsakademien grundas
1740 Bellman föds i Stockholm
1741-1743 Hattarnas ryska krig
1743 Stora daldansen utspelar sig
1749 Modern befolkningsstatistik införs
1751 Fredrik I dör, Adolf Fredrik blir kung
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon