Per Abraham Örnsköld

Levde: 1720-1791 (70 år)
Titel: Landshövding i Västernorrland (1762-1769).
Fick staden Örnsköldsvik uppkallad efter sig
Adel/ätt: Friherrliga ätten Örnsköld. Friherrlig 1771. Utdöd 1926
Far: Johan Löth-Örnskiöld (1690-1728)
Mor: Sara Helena Schönström (1691-1779)

Per Abraham Örnsköld målad av Niclas Lafrensen d.ä.

Biografi
Per Abraham Örnsköld föddes den 18 november 1720 som son till kungliga livdrabanten Johan Löth-Örnskiöld (30) och Sara Helena Schönström (29).

Örnsköld studerade i Uppsala och efter flitiga studier blev han inskriven som auskultant i bergskollegium när han var sexton år gammal (1736). Femton år senare blev han sekreterare och 1756 assessor. Slutligen blev han bergsråd, vid trettionio års ålder (1759).

Landshövding
Örnsköld gjorde en del utländska resor och skaffade sig kännedom om andra länders kultur och utvecklingsnivåer vilket han hade nytta av då han 1762 utsågs till landshövding i Västernorrlands län, som bestod av provinserna Jämtland, Medelpad och Ångermanland. Som residensstad hade han Sundsvall. Redan under sin första rundresa genom sitt hövdingedöme upptäckte han att det fanns mycket att göra och han startade genast med uppdraget. Det första han började med var jordbruket, där han bestämde hemmanens rätta gränser för att på så vis underlätta uppodling. Åtgärderna sågs kanske inte med nådiga ögon av alla, men ju mer de lärde känna honom och insåg nyttan med hans anordningar, blev stämningen bättre. Han tillsatte skickliga tjänstemän, rekommenderade nyttiga företag och anläggningar och utfäste och delade ut belöningar för odling, husflit och handslöjd med mera.

Örnsköld
Örnsköld målad av Niclas Lafrensen d.ä.

Flera gånger reste han också igenom hela sitt län, även ända upp till de mest avlägsna fjälldalarna. Där var han många gånger tvungen att gå långa sträckor till fots, eller via båt, för att ta sig fram till de mest otillgängliga platserna. På alla platser dit han kom höll han sammanträden med menigheten för att höra deras behov och önskningar.

Potatis-Pelle
Örnsköld var även en stor förespråkare av potatisodling och det sägs att han därför fick smeknamnet 'Potatis-Pelle'. Under de sju år som han var landshövding blev 406 byar storskiftade, 62 nybyggen uppfördes på kronoskogarna, 172 nya hemmansdelar bildades och kartor upprättades över länet. Han arbetade även mycket hårt för att förbättra metoderna för linskötsel och linneindustrin i Ångermanland. Dessutom rättade han till bristen på apotek genom att etablera sådana i Härnösand och Sundsvall.

För att lyfta länet till ekonomiskt välstånd gick han kanske lite väl hårt och djärvt fram ibland vilket orsakade ett så starkt missnöje på några håll att han av några riksdagsbönder anklagades inför 1769 års riksdag med beskyllningar om "våldsamma åtgärder". Detta ledde till att han mot ett ansenligt belopp bytte plats med landshövdingen över Södermanlands län istället, där han fortsatte att med samma energiska flit hjälpa de olika näringarna och den allmänna hushållningen.

Äktenskap
År 1759 gifte sig Örnsköld (39) med Ulrika Eleonora von Berchner (20) som var dotter till brukspatron Georg von Berchner.

Adlad
År 1767 utnämndes han till riddare av nordstjärneorden och kort efter att Gustav III övertagit regeringen (1771) upphöjdes Örnsköld i friherrligt stånd.

Kuriosa
51 år efter hans död (1842) blev hans minne hedrat genom att en nyanlagd by uppkallades efter honom med namn Örnsköldsvik. Örnsköldsvik, som 1894 fick stadsrättigheter, är en av de få svenska städer som bär namnet av en person som inte var kunglig.

Örnsköld (70) gick bort i Nyköping som landshövding över Södermanland den 16 april 1791.

År Titel/händelse (urval)
1728 Student i Uppsala
1736-1741 Auskultant i bergskollegium
1741 Extra ordinarie notarie i bergskollegium
1742 Auskultant i Svea hovrätt
1746 Ordinarie notarie i bergskollegium
1747 Bergmästares namn, heder och värdighet (maj)
1750 Stipendiat i kemien
1751 Sekreterare i bergskollegium
1756 Assessor i bergskollegium (apr)
1759 Bergsråd (maj)
1762 Landshövding i Medelpad, Ångermanland och Jämtland
1767 Riddare av Nordstjärneorden (RNO)
1769 Landshövding i Södermanlands län
1771 Friherre (okt)
1772 Kommendör av Nordstjärneorden (KNO)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-11-20 | Uppdaterad 2020-12-02

Samtida händelser 1720 - 1791
1725 Missväxt i stora delar av landet
1726 Bönemöten i hemmen förbjuds
1730 Glasögonbågarna uppfinns
1731 Ostindiska kompaniet bildas
1734 Stympning avskaffas som straff
1734 Bouppteckningar blir lag i Sverige
1739 Vetenskapsakademien grundas
1740 Bellman föds i Stockholm
1741-1743 Hattarnas ryska krig
1743 Stora daldansen utspelar sig
1749 Modern befolkningsstatistik införs
1751 Fredrik I dör, Adolf Fredrik blir kung
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» adelsvapen.com
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon