Hans Brask

Levde: 1464-1538 (74 år)
Titel: Biskop i Linköping 1513-1527
Far: Per Brask (~1488)
Mor: Birgitta Nilsdotter (ca 1430-)

Bild saknas!

Biografi
Hans Brask föddes 146(4) i Linköping som son till borgmästaren Per Brask och Birgitta Nilsdotter.

Studier
Brask studerade först vid Skara katedralskola innan han den 23 juni 1486 skrevs in vid Rostocks universitet. Till följd av ett stort folkuppror stängdes dock skolan i Rostock så året därpå fortsatte han sina studier vid Greifswalds universitet.

Biskop 1513
Under större delen av 1490-talet befann sig Brask i Linköping där han arbetade som biskopens kansler. 10 april 1501 blev han domprost och togs in i rikets råd som sådan och den 6 april 1513 konfirmerades han av påven till biskop i Linköping.

Olaus Petri
Olaus Petri
(1493-1552)

Brasklapp
Brask var en av dem som satte sitt sigill under 1517 års riksrådsbeslut. Beslutet gick ut på att avsätta ärkebiskopen Gustav Trolle som ansågs som danskvänlig. När Kristian II (Tyrann) intog Stockholm tre år senare och Stockholms blodbad genomfördes på sina och Gustav Trolles fiender, plockade Brask fram en vaxsigillkapsel där det fanns en lapp med skriften 'Till denna besegling är jag nödd och tvungen', en lapp som han skall ha gömt undan, till denna tidpunkt, och på detta sätt undgick han dödsstraff. Allt enligt Olaus Petri som sägs ha varit på plats och tjugo år senare skrev ner allt i en krönika. På grund av lappen i sigillet har vi fått ordet 'brasklapp' som betyder 'hemlig reservation' eller ett förbehåll/restriktion om att en viss sak kanske inte kommer att ske.

Efter att Gustav Vasa tagit makten gick Brask över på dennes sida, och fick som tack för det vara med om att utdela förläningar.

Laurentius Petri
Laurentius Petri
(1499-1573)

Startade boktryckeri
Brask sägs ha varit en av sin tids främste män, han var både kunnig och erfaren såväl i ekonomiska och politiska som i kyrkliga ting, och dessutom jobbade han på att försöka främja Sveriges utveckling. Brask var ekonomisk lagd och han fick bra inkomster från sina egna egendomar som han hade i Östergötland, Småland, Västergötland och Södermanland. Han försökte även att få kännedom om andra länders framsteg i odling för att sedan införa samma uppfinningar i Sverige. Han hade även planer på att anlägga en kanal och förbinda Vättern och Vänern och på så sätt göra en direkt förbindelse mellan övre Sverige och Västerhavet. Dessutom inrättade han ett boktryckeri i Söderköping (1523) där han gav ut antilutherska skrifter. Gustav Vasa förbjöd honom efter en tid att motarbeta Olaus Petri och dennes bror Laurentius Petri, och tryckeriet måste därför läggas ner 1526.

Katolik
Som politiker skapade Brask sig ryktbarhet och han blev den sista stora katolske kyrkopolitikern i Sverige. Han sägs ha varit konservativ av princip, orubblig, konsekvent och oböjlig. Brask var katolik och efter reformationsriksdagen (kyrkoomvälvningen) som Gustav Vasa genomförde i Västerås 1527 blev det omöjligt för Brask att leva i ett så protestantiskt land som Sverige.

Sigismund I
Sigismund I
(1467-1548)

Landsflykt
Efter en resa till Gotland i augusti 1527 drev Brasks fartyg (efter egen utsago) till Danzig i Polen, där han av kung Sigismund I fick en säker uppehållsort. Han gick med andra ord i landsflykt.

Västerås riksdag 1527
Brask blev med tiden mycket kritisk mot Gustav Vasa och protesterade mot, som han ansåg, det olagliga 'Västeråsbeslutet' som togs på riksdagen i Västerås 1527 som bland annat ledde till att biskoparnas makt och förmögenhet minskade och att kungen skulle vara kyrkans överhuvud. Påven i Rom skulle därmed inte behöva bekräfta ett biskopsval, utan det skulle kungen själv kunna göra. Alla böter som fram till dess tillfallit biskoparna skulle gå till kungen och biskoparna fick inte längre rätt att döma utan det skulle en civil domstol göra. Dessutom ökade adelns tillgångar på kyrkans bekostnad. Förutom detta skulle all egendom som adeln donerat till kyrkan efter år 1454 gå tillbaka till den som skänkt det, och var donatorn och hans ätt utdöd, skulle egendomen tillfalla kungen.

Efter elva år utomlands gick Brask (ca 74) bort ogift i klostret Landa i Polen den 30 juli 1538.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2006-02-07 | Uppdaterad 2020-12-27

Samtida händelser 1464 - 1538
1471 Slaget vid Brunkeberg
1477 Uppsala universitet grundas
1483 Sveriges första tryckta bok
1484 Sverige drabbas av pesten
1492 Columbus seglar till Amerika
1497 Kristina blir svensk drottning
1501 Sten Sture blir riksföreståndare
1504 Svante Nilsson blir riksföreståndare
1503-1506 da Vinci målar Mona Lisa
1506 Christopher Columbus dör
1508 En pestepidemi drar över Finland
1510 Sala silvergruva upptäcks
1514 Kristian II blir dansk/norsk kung
1517 Martin Luther spikar upp 95 teser
1518 Slaget vid Brännkyrka
1520 Stockholms blodbad
1521-1523 Befrielsekriget
1523 Gustav Vasa blir kung
1526 Kungliga tryckeriet inrättas (Sthlm)
1527-1600 Reformationen i Sverige
1531-1533 Klockupproret
1534 Myntet Dalern börjar ges ut
1534-1536 Grevefejden

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)

Hemsida:
» riksarkivet.se

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon