Adolph Fredric Munck (af Fulkila)

Levde: 1749-1831 (82 år)
Titel: Kammarpage, hovstallmästare, greve, överståthållare, landshövding
Adel/ätt: Grevliga ätten Munck. Friherrlig 1778. Grevlig 1788. Utdöd 1831
Far: Anders Erik Munck af Fulkila (1720-1779)
Mor: Hedvig Juliana Wright (1729-1808)

Adolph Fredric Munck af Fulkila

Biografi
Adolph Fredric Munck af Fulkila föddes den 28 april 1749 i Savolax i Finland (som då tillhörde Sverige) som son till överstelöjtnant Anders Erik Munck af Fulkila (29) och Hedvig Juliana Wright (20).

Kungens gunstling
Adolph Fredrics föräldrar var så fattiga att när han 1765 blev antagen som page vid hovet i Stockholm ansågs detta som en oerhörd stor tur. Två år senare anställdes han som kammarpage hos Gustav III som för hans 'raska väsen och hurtiga utseende' gjorde att han blev kungens gunstling och 1771 gjorde honom till kornett vid livdragonerna och året därpå till första kammarpage.

Många titlar
1775 blev Adolph Fredric ryttmästare vid adelsfanan, 1776 sekundmajor, 1777 till förste hovstallmästare och 1778 upphöjdes han i friherrligt stånd. Han fick då ståthållarskapet över Drottningholm slott och län och även Svartsjö län.

Landshövding & greve
1782 utnämndes Adolph Fredric till överstelöjtnant vid adelsfanan men fem år senare tog han avsked från regementet och blev året därpå istället landshövding över Uppsala län och president i kammarrevisionen. 1789 blev han även greve. Han inkallades också i regeringen under kungens frånvaro 1789-1790, och fick då också serafimerorden. Då dessa ynnestbevis inte kunde förklaras av hans personliga egenskaper eller kunskaper, sökte man förklaringen från andra håll, och man gissade till och med på förbindelser av den mer hemlighetsfulla arten…

Han var också den som 1775 hjälpte Gustav III och hans fru Sofia Magdalena att återfå det avbrutna äktenskapliga samlivet och det gick rykten om att han själv skulle vara far till Gustav (IV) Adolf som drottningen födde 1778.

Fahnehielmare
Vid utbrottet av Gustav III:s ryska krig hade kungen låtit tillverka falska ryska guldmynt som skulle spridas i Ryssland. Detta visste Adolph Fredric om och han lät då tillverka falska så kallade fahnehielmare och påstod att detta var kungens order. När dessa prånglats ut i Finland upptäcktes detta och man angav honom. Han nekade emellertid inför kungen som inte hann slutföra saken innan han blev skjuten på maskeradbalen.

Hertig Karl (XIII) ville inte ge Adolph Fredric laga straff utan han lät honom i egenhändig skrift avsäga sig sina ämbeten, grevetiteln och ordenstecken. Han fick i alla fall en pension och hade från år 1800 till Gustav IV Adolfs avsättning år 1809 ett årligt underhåll på 1 000 holländska dukater.

Lämnade landet
Efter att Adolph Fredric lämnat landet ändrade han sitt namn till Menck och blev 1816 greve i hertigdömet Massa-Carrara.

Adolph Fredric (82) gick bort den 18 juli 1831, ogift, och begravdes i en fattigrav i Massa, Italien.

År Titel/händelse (urval)
1760 Volontär vid Savolax infanterireg
1765 Page vid hovet
1767 Kammarpage hos konung Adolf Fredrik
1771-1775 Kornett vid livdragonregementet
1772 Förste kammarpage hos Gustav (juni)
1772 Hovstallmästare (dec)
1775-1776 Löjtnant vid livdragonregementet
1775 Ryttmästare vid adelsfaneregementet
1776 Sekundmajor
1773-1788 Förste hovstallmästare
1778 Deltog i riksdagen
1778 Ceremonimästare vid alla Kungliga majestäts ordnar
1781 Ståthållare på Drottningholms slott
1782 Överstelöjtnant i survivance vid adelsfaneregementet
~ Ståthållare vid Svartsjö slott och Ventholmens kungsgård
1786 Deltog i riksdagen
1786-1790 Ståthållare över Drottningholms och Svartsjö slott o län
1788 Ledamot av utredningskommissionen för krigsrustningarna
1788 Landshövding i Uppsala län (tillträdde ej)
1788 Friherre
1789 Deltog i riksdagen
1788-1792 President i kammarrevisionen
1788 Greve (juli)
1789 Förordnad att vårda och förvalta Ulriksdals och Karlbergs slott och kungsgårdar
1789 Tillförordnad överståthållare (11 febr–4 maj)
1789 Ledamot av regeringen under kungens vistelse i Finland (maj)
1789 Ordförande i hemliga krigsberedningen (maj)
1789 Ordförande i kommitté angående örlogsflottans förbättrande
1790 Serafimerriddare med rätt att bära ordens insignier i briljanter
1790 Fick av kungen 'ett års tjänstledighet ifrån början av nästkommande år till att i enskilda angelägenheter göra en utrikes resa'
1792 Avsked från samtliga ämbeten (senast 7 juli)
1816 Bosatt i Italien, greve i Parma och Piacenza

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-19 | Uppdaterad 2021-01-07

Samtida händelser 1749 - 1831
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel
1817 Kaffeförbud införs för 5:e gången
1818 Karl XIII dör
1818 Karl XIV Johan blir kung
1822 358 hus i Norrköping brinner ner
1822 Kaffeförbudet från 1817 hävs
1824 Stockholms dagblad grundas
1827 Brand förstör största delen av Åbo
1830 Hierta grundar Aftonbladet

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon