Elis Schröderheim

Levde: 1747-1795 (48 år)
Titel: Landshövding, statssekreterare
Adel/ätt: Adliga ätten Schröderheim. Adlad 1750
Far: Georg Claes Schröder (1714-1773)
Mor: Margareta Elisabet Elis (1721-1770)

Elis Schröderheim - målad av Per Krafft d.ä.

Biografi
Elis Schröderheim föddes i Stockholm den 26 mars 1747 som son till biskop Georg Claes Schröder (33) och Margareta Elisabet Elis (26). Hans far Georg var Gustav III:s lärare i kristendomskunskap, hovpredikant och blev senare biskop i Karlstads stift.

Han gjorde karriär vid hovet tack vare sitt angenäma sätt och sin enorma energi. Den blivande statssekreteraren klarade sig bra utan sömn en vecka i sträck, hans diplomatiska smidighet var gränslös, likaså hans lojalitet mot svenske kungen Gustav III, och han blev med tiden också kungens gunstling.

Äktenskap & barn
I november 1776 gifte Elis (29) sig Anna Charlotta von Stapelmohr (22) och de fick barnen:
1) Lukretia Charlotta (1781-1781) († 1 dag)
2) Charlotta Vilhelmina (1790-1829)

Elis och Anna Charlottas hem på Nybrogatan 9 blev snart samlingsplats för huvudstadens mest vittra kretsar. Där syntes ofta deras gemensamme vän Bellman.

Statssekreterare
Snart blev Schröderheim knuten till hovet som statssekreterare med ansvar för pastoratshandeln. Han bestämde vem som skulle få de fetaste pastoraten och tog betalt därefter. Idén att stifta Svenska Akademien var Shröderheims, dessutom var han en av dess första tretton ledamöter. Han blev också landshövding i Uppsala.

Då kung Gustav III blivit skjuten och kände sin sista stund nalkas var det Schröderheim han ropade efter och det var Shröderheim som höll kungens hand i sin, när denne dog. Han satt även vid Gustaf Philip Creutzs dödsbädd.

Schröderheim anseende undergrävdes dock av hans ekonomiska lättsinne och försök att sko sig på pastoratshandeln. Han blev ställd i dålig dager i samband med processen mot Gustav Mauritz Armfelt, då det kommit fram att han brevväxlat med Magdalena Rudenschöld. På grund av detta var han tvungen att avgå som landshövding i Uppsala län (1794).

Elis Schröderheim (48) gick bort fattig och bitter på sin gård Järva den 30 augusti 1795 och begravdes på Hedvig Eleonora kyrkogård i Stockholm. Porträtter av Elis är målat av Per Krafft d.ä.

År Titel/händelse (urval)
1759 Adlad tillsammans med sina syskon för faderns förtjänster
1760 Inskriven vid Uppsala universitet
1764 Extra ordinarie kanslist i kammarexpeditionen
1768 Kopist
1773 Kanslist i kammarexpeditionen
1773 Sekreterare vid Kungliga kansliet
1774 Ordenshärold
1778 Sekreterare i bondeståndet vid riksdagen
1780-1786 Rikshärold
1782 Statssekreterare i inrikes civilexpedition
1785-1791 Ledamot av Generaltulldirektionen
1786-1787 Vice landshövding i Uppsala län
1786 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund (LSA)
1786 Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien (LVA)
1786 Sekreterare i bondeståndet vid riksdagen
1789-1792 Ledamot av rikets ärenders allmänna beredning
1791-1792 Ordförande i Nummerlotteridirektioriet
1791 Hedersledamot Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (HedLVHAA)
1792 Tillförordnad hovkansler
1792-1794 Landshövding i Uppsala län

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-27 | Uppdaterad 2021-01-07

Samtida händelser 1747 - 1795
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon