Jakob Serenius

Levde: 1700-1776 (76 år)
Titel: Biskop, införde konfirmationen i Sverige
Far: Sven Sirenius (-1722)
Mor: Kristina Livonia (-1729)

Jakob Serenius

Biografi
Jakob Serenius (Sirenius) föddes i Färentuna socken i Uppland den 25 juli 1700 som son till kyrkoherden Sven Sirenius och Kristina Livonia. Jakob ändrades senare i livet sitt namn från Sirenius till Serenius.

Prästvigd
Jakob var student i Uppsala 1714 och blev 1722 fil. magister och prästvigd, och tjänstgjorde sin första tid som pastor i sin hemort.

Eftersom Jakob hade utmärkt sig vid universitetet föreslog biskop Jesper Svedberg år 1723 att han skulle bli pastor vid Lutherska församlingen i London. Han åkte dit och arbetade sedan där till 1735 då han återkom till Sverige och blev utnämnd till kyrkoherde i Nyköpings östra församling, och blev året därpå prost i samma församling.

Konfirmationen
Från England införde Jakob konfirmationen till Sverige. I början gick han varsamt fram i sin församling där han brukade hålla offentliga förhör med nattvardsbarnen. Cirka trettio år efter det att seden införts i hans eget pastorat blev allmän konfirmation en lagstadgad skyldighet (1769)

Jakob sägs ha varit en aktiv mösspolitiker och satt i många riksdagar där hans goda ekonomiska kunskaper och skickliga talekonst gjorde honom till en av de ledande inom prästeståndet. Vid riksdagarna var han en av dem som ofta ledde överläggningarna.

Lexikon
Han var även den som gav ut det första engelsk-svenska lexikonet vars första del trycktes i Hamburg 1734 och sedan på nytt i Nyköping 1757. Del två kom ut 1744. År 1752 blev han teologidoktor och när Erik Alstrin dog 1762 blev han året därpå utnämnd till biskop i Strängnäs vid 63 års ålder.

Äktenskap 1
Den 12 juli 1737 gifte Jakob (36) sig i Växjö med Ulrika Lund1716-1742 (21) (adlad Ehrenlund). Hon var dotter till biskopen David Lund och Christina Gezelia. Ulrika gick bort 1742 efter fem års äktenskap. Har inte hittat om Jakob och Ulrika fick några barn.

Äktenskap 2
Den 29 augusti 1756 gifte Jakob (56) sig med Elsa Maria von Hermansson1719-1794 (37). Hon var dotter till professor Johan Hermansson och Margareta Steuchia. Har inte hittat om Jakob och Elsa Maria fick några barn.

Jakob (76) gick bort av en farsot i Strängnäs den 4 september 1776.

År Titel/händelse (urval)
1709 Inskriven vid Uppsala universitet
1720&1722 disputerade (vårterminen)
1722 Prästvigd (9 juni)
1722 Magister vid Uppsala universitet (12 juni)
1722-1723 Vice pastor i Färentuna & Hilleshög, Stockholm
1723-1735 Kyrkoherde i svenska församlingen i London
1728 Extra ordinarie predikant vid Kungliga drabanterna
1728 Notarie i hovkonsistorium (tillträdde ej)
1730 Kyrkoherde i Kungsbacka (tillträdde ej)
1734 Pastoralexamen i Uppsala
1735 Kyrkoherde i Allhelgona & Nyköpings östra församling
1736 Kontraktsprost
1738-1752 Ledamot av prästeståndet vid riksdagarna
1751 Utnämnd till Teologie doktor i samband med Adolf Fredriks kröning (26 nov)
1752 Promoverad Teologie doktor vid Uppsala universitet (15 juni)
1760-1772 Ledamot av prästeståndet vid riksdagarna
1763-1776 Biskop i Strängnäs stift
1773 Ledamot av bibelkommissionen

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-11 | Uppdaterad 2021-01-10

Samtida händelser 1700 - 1776
1710 Ca 100 000 svenskar dör i pesten
1713 Kalabaliken i Bender
1715 Nödmynt börjar tillverkas (sv)
1718 Karl XII stupar i Halden, Norge
1718 Puckle uppfinner maskingeväret
1720 Fredrik I blir svensk kung
1721 Ryska flottan härjar Norrlands kust
1725 Missväxt i stora delar av landet
1726 Bönemöten i hemmen förbjuds
1730 Glasögonbågarna uppfinns
1731 Ostindiska kompaniet bildas
1734 Stympning avskaffas som straff
1734 Bouppteckningar blir lag i Sverige
1739 Vetenskapsakademien grundas
1740 Bellman föds i Stockholm
1741-1743 Hattarnas ryska krig
1743 Stora daldansen utspelar sig
1749 Modern befolkningsstatistik införs
1751 Fredrik I dör, Adolf Fredrik blir kung
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet.se
» porträttet

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon