Anders Berch

Levde: 1711-1774 (63 år)
Titel: Sveriges första ekonomiprofessor, författare i statsekonomi, räntmästare
Far: Anders Berch
Mor: Regina Catharina Tersmeden (1686-)

Anders Berch

Biografi
Anders Berch föddes den 4 mars 1711 i Söderbärke församling i Kopparbergs län i Dalarna som son till kamrerar Anders Berch (Andersson) och Regina Catharina Tersmeden (25).

Femton år gammal (1726) skrevs Berch in som student på Uppsala universitet där han studerade framförallt matematik men också juridik och fysik. Han fullföljde dock inte studierna så att han fick magistergraden, men gav ändå ut, och försvarade, en avhandling som han skrivit (1731). Han tjänstgjorde som auskultant i kommerskollegium och dessutom som sekreterare i deputationerna vid två riksdagar.

Nationalekonom
Trettio år gammal (1741) blev Berch utsedd av sekreta handels- och manufakturdeputationen till den nya tjänsten som 'jurisprudentiæ œconomiæ et commerciorum' som kan översättas med nationalekonom. Tjänsten var den andra i sitt slag i Europa och målet var att främja och hjälpa svensk handel och industri. Ständerna var skeptiska till professuren och gav sina anmärkningar vilket fick Berch att anonymt ge ut skriften 'Sätt att igenom politisk arithmetica utröna länders och rikens hushåldning' och även 'Inledning til almänna hushålningen, innefattande grunden til politie, oeconomie och cameral wetenskaperne, til deras tiänst som biwista de almänne föreläsningar inrättad'. Den sista skriften anses vara hans förnämsta. Själv ansåg han dock att dessa avhandlingar var hastverk som blivit framtvingade av omständigheterna. Det hindrade dock inte att de senare användes som läroböcker. Även i utlandet blev skrifterna högt värderade.

Theatrum Œconomico Mechanicum
Ständerna såg till att Berch undervisade i överensstämmelse med det antagna ekonomiska systemet och hans systematiska bok kan därför anses vara ett uttryck för frihetstidens merkantilism. Själv var han också en stark anhängare av merkantilismen och även upplysningstiden. Han undervisade på en hög teoretisk nivå. Han var en praktiskt lagd man, men anmärkte på frånvaron av bra läroböcker. Saknaden av bra undervisningsmaterial fick honom att systematisk bygga upp en stor och varierad samling som innehöll bland annat olika stenarter, träprover, varuprover, textilprover och modeller av redskap. Samlingen kallade han 'Theatrum Œconomico Mechanicum'. Samlingen använde han sedan i sin undervisning.

Vid sidan av Carl von Linné räknas Berch till en av Uppsalas mest framstående män. Han behöll sin professur i tjugonio år, till år 1770, då han bytte tjänsten mot en akademisk räntmästarebefattning.

Äktenskap & barn
Den 9 juni 1734 gifte Anders (22) sig med borgaredottern Johanna HellbeckDog 1771 och de fick barnen:
1) Christer (-1792)
2) Anders (1736-1770)

Berch (63) gick bort den 14 december 1774.

År Titel/händelse (urval)
1726 Student i Uppsala
1732 Auskultant i kommerskollegiet
1733 Vice notarie
1734 Sekreterare i kommersutskottet
1735 Tillförordnad notarie
1737 Tillförordnad advokatfiskal
1737 Kopist vid fiskalsämbetet
1738 Kanslist i kollegiets kansli
1741 Sekreterare i handels- och manufakturdeputationen
1741 Professor i ekonomilagfarenhet och statsekonomi vid Uppsala universitet
1746 Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien (LVA)
1748-1749 Uppsala universitets rektor
1752 Juris doktor
1755 Ledamot av Vetenskapsakademien (LVS)
1760-1761 Återigen Uppsala universitets rektor
1770 Akademiräntmästare
1772 Riddare av Vasaorden (RVO)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-12 | Uppdaterad 2021-01-03

Samtida händelser 1711 - 1774
1718 Karl XII stupar i Halden, Norge
1718 Puckle uppfinner maskingeväret
1720 Fredrik I blir svensk kung
1721 Ryska flottan härjar Norrlands kust
1725 Missväxt i stora delar av landet
1726 Bönemöten i hemmen förbjuds
1730 Glasögonbågarna uppfinns
1731 Ostindiska kompaniet bildas
1734 Stympning avskaffas som straff
1734 Bouppteckningar blir lag i Sverige
1739 Vetenskapsakademien grundas
1740 Bellman föds i Stockholm
1741-1743 Hattarnas ryska krig
1743 Stora daldansen utspelar sig
1749 Modern befolkningsstatistik införs
1751 Fredrik I dör, Adolf Fredrik blir kung
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet.se
» digitaltmuseum.se, bild

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon