Elias Martin

Levde: 1739-1818 (78 år)
Titel: Konstnär, målare, tecknare
Epok/stil: Genremålare, porträttmålare, landskapsmålare
Far: Olof Martin (ca 1700-1765)
Mor: Ulrika Haupt

Elias Martin

Biografi
Elias Martin föddes i Stockholm 1739 (döpt 8 mars) som son till snickaren Olof Martin (ca 39) och Ulrika Haupt.

I unga år var Elias snickarlärling i sin fars verkstad, och åren 1759-1761 var han elev hos hovmålaren Friedrich Carl Schultz. I början av sin karriär ritade Elias skeppsornament samt några veduter.

Ornamentsritare
1763 anställdes Elias av Fredric Henric af Chapman som ornamentsritare vid skärgårdsflottan och Sveaborg där han under två år var lärare i teckning för officerarna samtidigt som han var verksam som arkitekturritare. Under tiden han var där utvecklade han sin målning under ledning av fältmarskalken Augustin Ehrensvärd som var konstnärligt lagd. Ehrensvärds son, Carl August Ehrensvärd blev senare elev hos Elias samt en nära vän.

Tolv år i England
På våren 1766 for Elias till Paris där han på Alexander Roslins rekommendation antogs som elev vid Ecole académique och under två år studerade landskapsmålning under den franska konstnären Joseph Vernets ledning. Efter studier i Paris där han bland annat tog intryck av den franska målaren Jean-Baptiste Greuze for han 1768 till England där han studerade Thomas Gainsboroughs porträttmåleri, tyska konstnären Johan Zoffanys gruppbilder samt Richard Wilsons landskapsmåleri.

Tillbaka till Sverige
Elias stannade i England ända fram till 1780 då han via Sveriges minister i London Gustaf Adam von Nolcken vädjade till Gustav III att få anställning och årlig inkomst i Sverige, vilket beviljades. Även hans sexton år yngre bror Johan Fredrik Martin som också var konstnär, beviljades detta. Den årliga lönen behöll de bägge fram till sin död.
Han utförde en omfattande serier av målningar och gravyrer över svenska historiska och topografiska ämnen och tillsammans med sin bror utbildade han även kopparstickare och mezzotintgravörer.

1781 blev Elias ledamot vid kungliga målar- och bildhuggarakademien. Åren 1788-1791 var han åter i England där han var verksam i Bath i sydvästra England. Mot slutet av sitt liv utförde han flera religiösa verk, till exempel 'Johannes döparens predikningar i öknen'.

Äktenskap & barn
Den 31 juli 1770 gifte Elias (31) sig med Augusta (Ann) Lee (ca 17) och de fick 1775 sonen Fredrik Erik.

Elias (78) gick bort i Stockholm den 25 januari 1818 och begravdes på Adolf Fredriks kyrkogård i Stockholm.

År Händelse/titel
1759-1761 Elev hos hovmålare Friedrich Carl Schultz
1763-1765 Ornamentsritare och teckningslärare vid skärgårdsflottan på Sveaborg
1766-1768 Studerade vid konstakademien i Paris
1768-1780 Vistades i London
1769 Elev vid Royal Academy of arts i London
1770 Gifte sig (31 juli)
1771 Associerad ledare av Royal Academy of arts
1777 Agré vid kungliga målar- och bildhuggarakademien
1781 Ledamot vid kungliga målar- och bildhuggarakademien
1785-1787 Lärare i landskapsmålning vid kungliga målar- och bildhuggarakademien
1788-1791 Vistades åter i London

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2019-06-14 | Uppdaterad 2020-12-17

Samtida händelser 1739 - 1818
1743 Stora daldansen utspelar sig
1749 Modern befolkningsstatistik införs
1751 Fredrik I dör, Adolf Fredrik blir kung
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel
1817 Kaffeförbud införs för 5:e gången
1818 Karl XIII dör

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Norstedts Konstlexikon
• Svenska konstnärer, biografisk handbok

Hemsidor:
» geni.com
» riksarkivet.se

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon