Anna Maria Lenngren

Levde: 1754-1817 (62 år)
Titel: Författare, översättare
Far: Magnus Brynolfsson Malmstedt (1724-1798)
Mor: Märta Johanna Florin (1719-1788)

Anna Maria Lenngren

Biografi
Anna Maria Malmstedt (gift Lenngren) föddes i Uppsala den 18 juni 1754 (1755 förekommer också) som dotter till professor Magnus Brynolfsson Malmstedt (30) och hans hustru Märta Florin (35).

Utbildning
Anna Maria fick en grundlig utbildning i hemmet av sin far som bland annat lärde henne latin. Hennes barndomshem var fattigt men flera av dåtidens unga litterära förmågor sökte sig till hans glada hem, inte minst för att träffa hans begåvade dotter. Redan i unga år publicerade hon åtskilliga epigram och dikter i bland annat 'Hvad Nytt' som hon undertecknade med A.M.M. Hon var också så duktig i det latinska språket att hon hjälpte sin far med att rätta studenternas latinska läxor.

'Hvad Nytt'
Redan vid tjugoett års ålder började hon sin karriär med ett stycke som hon kallade "Thekonseljen som trycktes i Göteborgstidningen 'Hvad Nytt' 1775, där hon ger sin uppfattning av kvinnornas betydelse och där hon hånar dem som kritiserar att kvinnor 'ägnar sig åt lärdom och diktkonst och som anser att kvinnornas uppgift är att steka, koka och skvallra'. Antagligen bottnar det i att hon själv hånades av äldre damer och jämngamla för att hon hade ett sådant starkt intresse för lärdom och diktning, och hennes väninnor sa:
'Jag vet ej hur så jämt Ni ständigt skriva gitter,
Ni kan en sjukdom få, om Ni så stilla sitter'.

Översättningar
Vid 22 års ålder var hennes diktning redan så känd att hon fick i uppdrag att översätta André Ernest Modeste Gretrys sångstycke 'Lucile' som skulle ges på våren för de kungliga personerna. Åren därefter gjorde hon dramatiska översättningar av 'Zemir och Azor' som fick stora framgångar. Mot slutet av 1770-talet sa hon att hon hade för avsikt att dra sig tillbaka och hon upphörde kort därefter med allt offentligt framträdande som skaldinna. Hon slutade dock inte att skriva utan tvärtom så utvecklade hon sig ännu mer som lyriker och satiriker, skillnaden var bara att hon nu gav ut det anonymt.

Äktenskap
Tjugosex år gammal (1780) gifte hon sig med dåvarande kanslisten Karl Peter Lenngren (30). Paret fick inga barn.

Under de tolv första åren av äktenskapet hade hon närmare 70 stycken dikter och verser införda i tidningen Stockholmsposten, som Johan Henric Kellgren grundat 1778.

Från en början visste man inte vem som hade skrivit dessa utsökta dikter. Man trodde att det kanske var Johan Henric Kellgren (så länge han levde) eller Carl Gustaf af Leopold som kunde ha skrivit några av dem. Men det blev snart offentligt att det var Anna Maria som skrivit dem och 1797 hyllades hon av Svenska Akademien när Gustaf Fredrik Gyllenborg till hennes ära läste ett ode (hyllningsdikt).

Vittra kretsar
Efter sekelskiftet skrev hon inte så mycket, det blev endast några enstaka dikter de sjutton sista åren. Hennes hem var emellertid en samlingspunkt för hela den vittra kretsen av Svenska akademiens ledamöter och yngre skalder, såsom Gustaf Fredrik Gyllenborg, Nils Rosenstein, Carl Gustaf af Leopold, Mikael Choræus och Frans Mikael Franzén.

Anna Maria (62) gick bort barnlös den 8 mars 1817 efter några sista dystra år då hennes fosterdotter blivit sinnessjuk och hennes far drunknat. Hon ligger begravd på Klara kyrkogård där Svenska akademien har rest en minnessten.

Verk (urval)
Källan
Biografi
Gumman
Min salig man
Den glada festen
Porträtterna
Pojkarna
Kärleken och dårskapen
Gossen och leksakerna
Fröken Juliana
Adam och Evas första morgonsång
Grevinnans besök
Slottet och kojan
Det högtförnäma äkta paret

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-24 | Uppdaterad 2021-01-07

Samtida händelser 1754 - 1817
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon