Gustav Eriksson (Vasa)

Levde: 1568-1607 (39 år)
Titel: Prins
Far: Erik XIV (1533-1577)
Mor: Karin Månsdotter (1550-1612)

Gustav Eriksson

Biografi
Gustav Eriksson föddes den 28 januari 1568 på Nyköpingshus som son till Erik XIV (34) och Karin Månsdotter (17). Gustav var med andra ord sonson till Gustav Vasa. Gustav var ju enligt lagen arvprins till den svenska tronen och han döptes högtidligt i Storkyrkan i Stockholm. Vid dopet bars han fram av änkedrottningen Katarina Stenbock, Erik XIV:s styvmor.

Vid Gustavs födelse i januari var hans föräldrar inte gifta utan han föddes utom äktenskapet. Drygt fyra månader senare, den 4 juni, gifte sig hans föräldrar och han blev därmed 'legitim'. När Gustav föddes hade fadern Erik varit svensk kung i åtta år men i september samma år togs fadern tillfånga av dennes bror Johan och i januari följande år avsattes Erik som svensk regent. I början var hela familjen med i fångenskapen men när Gustav var fem år skildes familjen åt. Gustav, tillsammans med sin mor och storasyster Sigrid bosatte sig då i Åbo.

Erik XIV

Möjlig tronpretendent
Rent politiskt var Gustav ett hot för sina farbröder Karl och Johan eftersom han var en möjlig tronprededent. Johan var rädd för att anhängare till Erik skulle försöka sätta hans son på tronen. Därför sände de 1575 iväg Gustav (7) till Preussen där han levde fattigt. Han gick på tre olika Jesuitskolor och konverterade till slut och blev katolik. Han gjorde även krigstjänst hos zaporogerna under en period.

Man vet att Gustav besökte den Tysk-romerske kejsaren Rudolf II och att de ska ha kommit bra överens då bägge var intresserade av alkemi. Gustavs kusin Sigismund, som ju var son till Johan III, ska ha varit positivt inställd till Gustav, medan Johan själv aldrig gjorde något för att hjälpa sin fattige brorson.

Karin Månsdotter

Mötet med modern
År 1596 vet man att Gustav fick träffa sin mor Karin på ett kort möte igen, det hade då gått nitton år sedan de senast sågs. Mötet skedde i det som då kallades Reval (Tallin idag) och de hade svårt att tala med varandra eftersom Gustav nästan helt glömt det svenska språket. Efter besöket i Reval reste han till staden Thorn (nu Toruń) i Polen där han vistades en längre tid.

Ryssland
År 1600 blev Gustav inbjuden till Ryssland och Moskva av den dåvarande tsaren Boris Godunov, där han i början behandlades som en kunglighet. Boris planer var att utnyttja Gustavs anspråk på den svenska tronen i ryskt syfte, men då det visade sig att Gustav varken var maktlysten eller intresserad av politik och därför vägrade delta i planerna kastades han i fängelse. Han blev inte frisläppt förrän Boris störtats från makten fem år senare. Det dröjde dock inte länge förrän han åter kastades i fängelse, den här gången av den nye tsaren som gått till historien som 'Falske Dmitrij'. Efter att Falske Dmitrij mördats i maj 1606 blev Gustav utsläppt från fängelset.

Den 22 februari 1607, endast nio månader efter att han släppts ut från fängelset, gick Gustav (39) bort i staden Kasjin i Ryssland. Han ligger begravd på idag en okänd plats, utanför staden. År 1610 besöktes Gustavs grav av fältmarskalken Jakob De la Gardie, efter att denne med sin armé intagit Moskva i mars samma år.

Info
Porträttet av Gustav är målat på 1880-talet men är troligen målat efter ett porträtt som den nederländska konstnären Abraham Wuchters utförde, dock flera år efter Gustavs död.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2020-07-04 | Uppdaterad 2021-01-03

Samtida händelser 1568 - 1607
1570-1595 Tjugofemårskriget
1577 Erik XIV dör på Örbyhus slott
1583 Mariestad får stadsprivilegier
1584 Karlstad får stadsprivilegier
1588 En pestepidemi härjar i Stockholm
1591 Sveriges första bokhandel öppnar
1592 Johan III dör
1595 Freden i Teusina
1596 Svår missväxt drabbar Sverige
1598-1599 Kriget mot Sigismund
1599 Sigismund avsätts
1600 Linköpings blodbad
1600-1629 Andra Polska kriget
1604 Karl IX blir kung

Källor
Böcker:
• Arvet efter Gustav Vasa (L-O Larsson)
• Kungliga släktband (Sundberg)
• Svenska män och kvinnor G-H (Bonniers förlag)

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon