Niclas Lafrensen d.y.

Levde: 1737-1807 (70 år)
Titel: Konstnär, målare, tecknare
Epok/stil: Miniatyrmålare, gouachemålare
Far: Niclas Lafrensen d.ä. (1698-1756)
Mor: Magdalena Stuur

Niclas Lafrensen - självporträtt

Biografi
Niclas Lafrensen föddes den 30 oktober 1737 i Stockholm som son till miniatyrmålaren Niclas Lafrensen d.ä. (39) och Magdalena Stuur. Niclas d.y. gick i lära hos sin far och lärde sig där miniatyrmålning och gouacheteknik.

Miniatyrmålare
Under åren 1762-1769 var han i Paris där han praktiserade miniatyrmålning. 1769 återvände han till Stockholm där han målade ett stort antal miniatyrporträtt för det kungliga hovet, och blev 1773 kunglig hovminiatyrmålare och ledamot av Målare- och Bildhuggareakademien. Trettiosju år gammal (1774) lämnade han Sverige och flyttade till Paris, där han under namnet "Lavreince" vann stort anseende som genremålare i gouache. Under oroligheterna under franska revolutionen återvände han till Stockholm där han sedan stannade. Han hann precis måla ett gouacheporträtt av Gustav III innan denne blev mördad på operan.

Gouachemålare
Ämnena för hans framställda bilder är ofta hämtade från det högre sällskapslivet. I Sverige ägnade han sig på slutet av sitt liv åt historiska kompositionsstycken och han tillbringade de sista åren tämligen obemärkt och glömd av sin egen samtid. I sina gouachemålningar har han tyvärr använt material som ofta förstörts, men de utmärkta miniatyrporträtt som han på äldre dagar utförde i hemlandet är väl bevarade. Hans bilder anses vara kulturhistoriskt fängslande genom sina många karakteristiska detaljer och dess intima skildringar, även tjusningen av en levande tidsstämning, ett skimmer av elegant och förfinat lättsinne.

Professor
Den 28 juni 1792 fick Niclas (54) professors titel och en pension på 500 riksdaler av slottsbyggnadsfonden. För detta skulle han leverera två gouachemålningar per år där motiven skulle vara från den svenska historien. Ett stort antal av Lafrensens bästa målningar förvaras i franska privatsamlingar. Han målade av bland annat Gustav III, Axel von Fersen, läkaren Henrik Gahn, aktrisen Madame de Rocches, generalkonsulen Archimboldus Sköldebrand, drottning Sofia Magdalena, prinsessan Hedvig Elisabet Charlotta och många flera.

Lafrensen (70) gick bort den 6 december 1807 i Stockholm.

År Titel/händelse (urval)
1763-1769 Studier o konstnärlig verksamhet i Paris
1769-1774 Vistades i Sverige
1773 Ledamot av Akademien för de fria konsterna (LFrKA)
1774-1790 Vistades i Paris
1790-1807 Vistades i Sverige
1792 Professors namn, heder och värdighet (n h o v)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-27 | Uppdaterad 2021-01-07

Samtida händelser 1737 - 1807
1740 Bellman föds i Stockholm
1741-1743 Hattarnas ryska krig
1743 Stora daldansen utspelar sig
1749 Modern befolkningsstatistik införs
1751 Fredrik I dör, Adolf Fredrik blir kung
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner

Källor
Böcker:
• Svenska konstnärer, biografisk handbok (Lorentzon)
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet.se

Bilder:
• Klicka på bilderna för att se källa

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon