Svenska gravplatser - G

Svenska begravningsplatser sorterat efter stad, plats/kyrka, landskap. Rotera mobilen för dödsår.

Gravplats:

Namn:

Död:

Gamla Uppsala kyrka Anders Celsius 1744
Göholms gravkapell, Blekinge Johan af Puke 1816
Göteborg, Stampens kyrkogård William Chalmers 1811
Göteborg, Stampens kyrkogård Peter Wieselgren 1877
Göteborg, Tyska kyrkan Rutger von Ascheberg 1693
Göteborg, Östra kyrkogården Viktor Rydberg 1895
Göteborg, Östra kyrkogården Beda Hallberg 1945

swishikon Stöd historiesajten! swishikon