Carl Fredrik Scheffer

Levde: 1715-1786 (71 år)
Titel: Greve, kammarherre, minister, serafimerriddare, riksråd och skribent
Adel/ätt: Friherrliga ätten Scheffer. Friherrlig 1719. Utdöd 1799
Far: Peter Scheffer (1657-1731)
Mor: Helena Maria Ehrenstierna (1684-1754)

Carl Fredrik Scheffer - målad av Alexander Roslin

Biografi
Carl Fredrik Scheffer föddes i Nyköping den 28 mars 1715 som son till landshövdingen och friherren Peter Scheffer (58) och Helena Maria Ehrenstierna (31). Han var storebror till Ulrik Scheffer.

Tjänsteman
Vid sexton års ålder började Scheffer som extra ordinarie tjänsteman i kungliga kansliet och fick sjutton år gammal förtroendet att föra protokoll vid rådsherrarnas sammanträden.

Medlem i Hattarnas parti
Under fyra års tid var han utomlands och reste runt och när han kom hem deltog han i 1738 års riksdag som medlem i Hattarnas parti. Han hedrades också med förtroendet att som legationssekreterare följa med Carl Gustav Tessin till Paris 1739 och blev vid hemkomsten 1741 kanslijunkare och samma år även kammarherre.

Ryssland
Vid 1742-1743 års riksdag arbetade Scheffer med iver för att skydda sitt parti från följderna för det lättsinnigt började kriget genom att få till stånd Carl Peter Ulriks val till svensk tronföljare och betroddes med det delikata uppdraget att åka till Ryssland för att få dennes samtycke till valet. När detta misslyckades motarbetade han istället planen att sätta den danska kronprinsen som svensk tronföljare eftersom han ansåg att detta skulle upphäva Gustav Vasas verk.

Minister i Paris
1743 valdes han till minister i Paris där han var till 1751 då han i Sverige utsågs till riksråd. 1752 hedrades han genom att bli serafimerriddare och året därefter blev han ledamot av Vetenskapsakademien.

Äktenskap
I januari 1757 gifte Scheffer (42) sig med grevinnan Gustafva Sabina1721-1778 von Düring (36) dotter till fältmarskalken Johan Christoffer von Düring.

Guvernör för kronprinsen
I de följande årens strider mellan kungamakten och rådet arbetade Scheffer för sitt partis försvar och han utsågs i februari 1756, mot kungafamiljens stora motvilja, till guvernör för kronprinsen. Med tiden kom han bra överens med kungafamiljen och då speciellt med kronprins Gustav (III). Han drev igenom att kronprinsens uppfostran skulle förklaras fullbordat år 1762 när Gustav var sexton år gammal. Från den här tiden började han också att arbeta för att kungamakten skulle utvidgas, särskilt efter att han av de segrande Mössorna 1765 fick sparken från rådet.

Utlandsresa med Gustav III
1766 fick han grevlig värdighet och 1769 blev han av sina partivänner återkallad till sin rådspost, vilket han avslog, utan följde istället med Gustav III på hans utlandsresa 1770-1771. Även om han aldrig återvände till partiet anses han ändå i hög grad ha utövat ett stort inflytande på Gustav III:s första årtionden.

Tyresö slott
Under andra halvan av 1700-talet ägde han Tyresö slott, där han på 1780-talet lät anlägga en engelsk park. Till sin hjälp hade han Fredrik Magnus Piper som senare blev kung Gustav III:s trädgårdsarkitekt.

Alltid sysselsatt
Av nästan alla dåtida omnämns Scheffer som arbetsam, skarpsinnig, godmodig, osjälvisk och välgörande. Dessutom sysselsatte han sig med silkesodling, koppympning, lotterier, fiskerier, saltsjuderier, luftballonger, planeringen av det adliga jungfrustiftet med mera. Dessutom gav han ut ett trettiotal tryckta skrifter.

Carl Fredrik Scheffer (71) gick bort den 27 augusti i Trolleholm i Skåne och begravdes i Tyresö kyrka.

År Titel/händelse
1728 Inskriven vid Uppsala universitet (feb)
1732 Extraordinarie kanslist i Kungliga Majestäts kansli (feb)
1734-1737 Utrikes studieresor
1741 Kammarherre (sept)
1744-1752 Envoyé till Frankrike
1747 Kansliråd (okt)
1751-1765 Riksråd
1752 Serafimerriddare
1753-1774 Landstormästare för frimureriet i Sverige
1753 Ledamot av Vetenskapsakademien
1753 Ledamot av Vitterhetsakademien
1755 Ordförande i Myntkommissionen (mars)
1756-1762 Guvernör för kronprins Gustav och arvprinsarna Karl och Fredrik Adolf
1766 Greve (nov)
1770-1771 Följde kronprinsen/kungen på dennes franska resa
1773 Ordförande i Tabellkommissionen (feb)
1773 Chef för hospitalsväsendet (mars)
1773- Ledamot av direktionen för Ostindiska kompaniets tredje oktroj
1776-1777 Direktör över Trollhätte slussverks byggnad
1776 Ledamot av l'Académie de Châlons-sur-Marne

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-26 | Uppdaterad 2020-12-22

Samtida händelser 1715 - 1786
1720 Fredrik I blir svensk kung
1721 Ryska flottan härjar Norrlands kust
1725 Missväxt i stora delar av landet
1726 Bönemöten i hemmen förbjuds
1730 Glasögonbågarna uppfinns
1731 Ostindiska kompaniet bildas
1734 Stympning avskaffas som straff
1734 Bouppteckningar blir lag i Sverige
1739 Vetenskapsakademien grundas
1740 Bellman föds i Stockholm
1741-1743 Hattarnas ryska krig
1743 Stora daldansen utspelar sig
1749 Modern befolkningsstatistik införs
1751 Fredrik I dör, Adolf Fredrik blir kung
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» geni.com
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon