Evert Taube (af Odenkat)

Levde: 1737-1799 (61)
Titel: Generallöjtnant, kammarherre, friherre & diplomat
Adel/ätt: Friherrliga ätten Taube af Odenkat. Friherrlig 1692
Far: Carl Didrik Taube (1692-1746)
Mor: Märta Christina Ehrencrona (1702-1743)

Evert Taube

Biografi
Evert Vilhelm Taube (af Odenkat) föddes den 8 september 1737 på Vassbotten i Mo socken i Bohuslän som son till kapten och friherren Carl Didrik Taube (45) och Märta Christina Ehrencrona (35).

Uppväxt
Taube blev föräldralös tidig, när han var fem gick hans mamma Märta (41) bort och när han var åtta år även hans far Carl (53).

Taube deltog i pommerska kriget som pågick 1756-1763 men där Sverige kom med först 1757.

Kammarherre
Efter Gustav III:s statskupp 1772, som Taube stödde fullt ut, blev han kungens gunstling varefter han snabbt steg i graderna både inom militären samt inom hovet, där han 1772 blev kammarherre. En kammarherre tjänstgjorde ofta inom den kungliga familjens omedelbara närhet och hade en nyckel som ämbetstecken vilket symboliserade att han hade tillträde till kungens privata rum.

Sophie Piper
Sophie Piper
(1757-1816)

Fersen
En av Taubes närmaste vänner var Axel von Fersen d.y. Taube hade även ett långt förhållande med Axels syster Sophie Piper1757-1816, som han sammanlevde öppet med fastän de inte var gifta. Sophie var mellan åren 1777-1795 gift med Adolf Ludvig Piper1750-1795 men hade ändå mellan åren 1790-1799 ett förhållande med Taube. Efter att Sophies man gått bort 1795 följde hon med Taube på hans resa till Tyskland 1798-1799, så hon var med när Taube gick bort.

Franska revolutionen
Taube, som sårats lätt under ett fälttåg 1789 reste till Aachen för att kurera sig vid de varma svavelhaltiga hälsokällorna. Väl där fick han höra om den franska revolutionen vilket han rapporterade hem om till Gustav III, vilket ledde in honom på den diplomatiska banan.

Axel von Fersen
Axel von Fersen
(1755-1810)
Tillsammans med Axel von Fersen blev Taube kungens medhjälpare till att försöka motverka revolutionen. Gustav III hade planer på att i spetsen av en europeisk sammanslutning försöka återupprätta den franska kungamakten. Vilket dock aldrig blev av. Tillsammans med Fersen försökte Taube i alla fall hjälpa det franska kungaparet att fly från Frankrike, men det lyckades som bekant inte. De tillfångatogs vid Varennes en bit från gränsen, men Taube steg därefter ännu mer i kungens ynnest. Han var till och med nära att konkurrera ut kungens gunstling Gustaf Mauritz Armfelt, som inte alls gillade de franska krigsplanerna.

Rådgivare
Taube fick därefter plats som ledare av utrikesärenden i den utnämnda regering som Gustav III tillsatte på sin dödsbädd, där medlemmarna skulle bli rådgivare åt sonen Gustav Adolfs förmyndare, hertig Karl. Efter att kungen dött ville inte Karl fullfölja Gustavs franska politik och då avsade sig Taube sin roll som rådgivare inklusive sina militära befattningar.

Ställföreträdare
Under Gustav IV Adolfs regeringstid steg Taube i graderna igen.

Gustav IV Adolf
Gustav IV Adolf
(1778-1837)
Han sändes bland annat till Baden 1797 för att på kungens vägnar fria till prinsessan Fredrika av Baden. Taube var också ställföreträdare åt kungen vid vigseln i Baden den 6 oktober 1797, innan Fredrika kom till Sverige där vigseln mellan henne och Gustav IV Adolf skedde den 32 oktober samma år.

Taube (61) gick bort under en tjänsteresa i kurorten Karlsbad i historiska Böhmen (nu Tjeckien) den 15 augusti 1799 där han också begravdes i en enkel minnesvård.

Rykten
Enligt Taubes testamente ärvde Sophie Piper honom vilket gjorde att rykten började gå om att hon skulle ha förgiftat honom för att komma över hans ägodelar. Ett annat rykte påstod att Taube skulle ha blivit förgiftad av Lars von Engeström1751-1826 som då var svensk minister i Berlin.

År Titel/händelse (urval)
1750 Page vid hovet (jan)
1757-1761 Fänrik vid Spens' värvade regemente (maj)
1761-1770 Löjtnant vid vid Spens' värvade regemente (nov)
1770-1772 Stabskapten vid Lätta dragonkåren (mars)
1772 Kammarherre
1772-1775 Sekundmajor vid Lätta dragonkåren (sept)
1774 Premiärmajor vid Lätta dragonkåren (nov)
1775-1776 Överstelöjtnant (mars)
1776-1782 Överste och chef för Lätta dragonkåren (maj)
1782-1792 Generalmajor (sept)
1782 Kommendör med Stora Korset av Kungliga Svärdsorden (KmstkSO)
1783 Riddare och Kommendör av Kungliga Majestäts Orden (RoKavKMO)
1783 Överstekammarjunkare (juni)
1783 Serafimerriddare
1792 Generallöjtnant
1797 Sändes till Baden för att på kungens vägnar fria till Fredrika
1792 Avsked från regementet (juni)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2021-01-14 | Uppdaterad 2021-01-14

Samtida händelser 1737 - 1799
1741-1743 Hattarnas ryska krig
1743 Stora daldansen utspelar sig
1749 Modern befolkningsstatistik införs
1751 Fredrik I dör, Adolf Fredrik blir kung
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers)

Hemsidor:
» adelsvapen.com (Tab 3)
» geni.com

Bilder:
• Porträttbild målad av Lorens Pasch d.y. (bild från boken Svenska män och kvinnor)
» Taube, porträttarkiv
» Sophie, porträttarkiv

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon